Wouter Raatgever van de Red Pill Journal is gearresteerd! We leven in een verkapte dictatuur vol met angstige gehersenspoelde burgers en gecontroleerd door elite machten! RECENT NIEUWS

Gepubliceerd op 8 juni 2021 om 16:00

Als leugens regeren, is de waarheid het gevaar!

Jantje is net 5 geworden en gaat voor het eerst naar de kleuterschool.
Op school zegt de juf van Jantje, dat de hele klas allemaal een hartje in het rood moeten inkleuren!
Jantje vindt rood geen mooie kleur en kleurt het hartje blauw, waarop de juf tegen Jantje zegt "NEE Jantje dit is niet goed, we zouden het hartje allemaal in het rood inkleuren!" Jantje is erg verdrietig en verteld dit later thuis aan zijn moeder en hij laat zijn ingekleurde tekening aan haar zien. Jantje zegt, Mama de juf vond deze tekening die ik inkleurde niet mooi, omdat ik het blauw ingekleurd heb. Zijn moeder reageert hierop en zegt "Jantje,  je had gewoon naar de juf moet luisteren en het hartje rood moeten inkleuren!

 

Jantje is inmiddels 10 jaar en zit al op de basisschool. In de klas zegt de meester van Jantje, dat de hele klas de tafels van 1 t/m. 5 moeten opschrijven en daarna bij hem moeten inleveren. Jantje kent deze tafels al heel goed en vindt ze te makkelijk, omdat hij deze al vaker geoefend heeft. Hierdoor bedenkt Jantje, dat hij de tafels van 5 t/m. 10 op gaat schrijven en deze bij de meester in gaat leveren. Nadat Jantje klaar is met het opschrijven van deze tafels, loopt hij trots naar zijn meester toe en levert zijn tafels in. De meester zegt tegen Jantje "Dit is niet goed Jantje, we zouden de tafels van 1 t/m. 5 opschrijven! Doe het maar overnieuw." Jantje is erg teleurgesteld en dacht, dat hij het juist goed had gedaan!

 

Jantje is 15 jaar en zit op de middelbare onderwijs. In zijn klas zegt zijn juf, dat iedereen een werkstuk moet maken over de evolutie theorie van Charles Darwin en het ontstaan van de mensheid. Jantje geloofd deze evolutie theorie helemaal niet, omdat hij zelfstandig onderzocht heeft, dat er nooit enig officieel bewijs is gevonden, dat de mensheid van apen afstammen en dat het DNA profiel van mensen een compleet uniek DNA profiel is, wat eigenlijk ineens op aarde ontstaan is, zonder enig bewijs van voorafgaande evolutie in voortplanting! Jantje schrijft zijn eigen onderzoek en bevindingen hierover op in zijn werkstuk en beschrijft hierin, dat de evolutie theorie van Charles Darwin nog steeds berust op een niet bewezen theorie die niet klopt en dat de mensheid nooit van de apen af kunnen stammen, omdat ze een totaal ander DNA profiel hebben!
Zo levert Jantje zijn werkstuk in bij zijn Juf, die op haar beurt heel boos wordt op Jantje en zegt "wat is dit nu weer voor onzin Jantje? Onze wetenschap en Charles Darwin hebben toch onderzocht, dat de mensen van apen afstammen! Jouw werkstuk is niet goed en ik keur dit af! Je krijgt hier een onvoldoende voor!" Jantje probeert zijn juf nog te overtuigen en verteld haar, dat ze dit ook zelf allemaal kan onderzoeken, maar zijn juf wuift Jantje weg en zegt "je moet geen onzin verkondigen Jantje, ik geloof dit niet en ga jouw verzinsels ook niet zelf onderzoeken!
De echte waarheid is gewoon heel simpel, we stammen van de apen af en onze wetenschap heeft dit bewezen, punt uit!" Jantje begrijpt echt niet waarom zijn juf niet heel even de gelegenheid neemt, om ook zijn onderzoek en bevindingen te onderzoek en zich zo stug vast blijft houden aan een niet kloppende oneerlijke theorie als wetenschap, die nooit echt bewezen is!

Jantje is inmiddels 20 jaar en studeert medische wetenschap op een hoge universiteit. Tijdens college, zegt een medisch deskundige professor en onderwijzer, dat iedereen een scriptie moet inleveren over de oorzaak "van" en de juiste behandeling tegen kanker. Jantje heeft naar eigen onderzoek genoeg bewijs verzameld, waaruit blijkt, dat kanker de oorzaak is van slechte voeding en een tekort aan zuurstof in de bloedbaan van mensen, wat de oorzaak van vele kanker gevallen is, en de oplossing is het verbeteren van de juiste voeding in combinatie met een verhoogde zuurstof gehalte, waardoor de bloedcellen zich sneller kunnen herstellen en de kanker beter, veiliger en sneller te behandelen is!
Ook is Jantje uit bewezen zelfstandig onderzoek er achter gekomen, dat mensen met kanker niet met chemotherapie behandeld moeten worden, omdat deze giftige behandeling het totale immuunsysteem van mensen vernietigd en dit juist meer schade en dode veroorzaakt!

Jantje stelt ook een geheel voedingsschema in zijn scriptie op voor een gezondere levensbehoefte en voegt ook een behandelingsschema voor kanker op natuurlijke basis toe, die als bewezen behandelingen beoordeeld zijn door geneeskundige doctoren en waarmee kanker effectiever en veiliger genezen kan worden. Ook vermeld hij in zijn scriptie, dat het de taak van de overheid is, om volkeren beter te informeren over een gezonder leven en gezondere voedingsmiddelen, die ook vele overige ziektes kunnen voorkomen en behandelen! Zo levert Jantje zijn volledig goed onderbouwde scriptie in bij zijn onderwijzer de medisch deskundige professor.

Een paar dagen later, roept deze professor Jantje bij zich en zegt "Jantje, ik moet helaas jouw scriptie afkeuren en je hier een onvoldoende voor geven, al klopt de informatie wel die je beschrijft en ik deze informatie en natuurlijke behandelingen ook zelf onderzocht heb en deze ook ondersteun, dit is helaas niet wat de medische wetenschap van ons wil horen, omdat deze bewust berust op dure behandelingen van vele medicatie en onnodige medisch wetenschappelijke verwoestende behandelingen. Begrijp Jantje, dat de medische sector een grote industrie is waar honderden miljarden aan verdient worden en nooit enig ander wetenschap toelaat, waar ze zelf niks aan kunnen verdienen!
Hou jezelf aan deze standaard basis wetenschap Jantje, anders stoot je in de toekomst alleen maar zelf steeds je kop overal tegenaan!"
Jantje snapt er zelf werkelijk niks meer van, omdat de professor gewoon zegt, dat hij deze natuurlijke geneeskunde ook ondersteunt, maar toch daarna direct aangeeft dat je beter met de leugens van de huidige medische wetenschap mee kan blijven doen, omdat je jezelf hierdoor alleen maar in de problemen brengt en geen goede gelijkgestemde indruk achterlaat!?

 

Jantje is 25 jaar en loopt stage voor zijn studie in een ziekenhuis. Vele medewerkers in het ziekenhuis verteld hij over zijn zelfstandige onderzoeken en de vele bewijzen die hij verzameld heeft voor betere en effectievere behandelingen op natuurlijke basis. Na een paar weken wordt Jantje opgeroepen om zich bij zijn stagebegeleider te melden. Deze begeleider verteld Jantje, dat hij niet meer welkom is op zijn stageplek, omdat hij allemaal onzin verhalen verteld over betere behandelingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn! Jantje zegt tegen zijn stagebegeleider, dat zijn onderzoeken juist "wel" wetenschappelijk bewezen zijn, maar de doctoren die deze wetenschap naar voren brengen door de grote medische industrie belachelijk gemaakt zijn en onderuit gehaald worden! Jantje zegt tegen zijn stagebegeleider, dat ook hij deze natuurlijke wetenschap kan onderzoeken, maar zijn stagebegeleider weigert dit en zegt "NEE, dat doe ik niet Jantje want ONZIN blijft ONZIN"!

 

Jantje is inmiddels 30 jaar en werkt als arts in een groot ziekenhuis. Tijdens een vergadering met andere artsen en medisch personeel zegt Jantje "als ik jullie moet geloven, dan is de enige medische wetenschap die we hanteren en gebruiken de wetenschap die deskundige verplicht niet zelf te mogen onderzoeken en zelf na te mogen denken en andere visies of meningen verafschuwd en belachelijk maakt, omdat de belangen van de grote gelijkgestemde medische industrie belangrijker is, dan de echte gezondheid van al onze patienten! We leven in een verdrukte eenzijdige maatschappij, die veranderd is in een totale angstcultuur door mensen die allemaal eenzijdig dezelfde richting op denken en geen andere kundige of gegronde wetenschap doorlaten, omdat ze te bang zijn om aangevallen te worden op hun afwijkende denk en werkwijze, die deze vast geroeste en verblinde maatschappij steeds verder in zijn greep heeft! Deze bewust veroorzaakte stugge angst cultuur, ligt de echte evolutie van de mensheid in de weg om een goede en vrije maatschappij te realiseren, waar iedereen serieus genomen dient te worden en waar ieder verhaal en onderzoekende bewijzen, verder onderzocht dienen te worden al staan deze haaks op de grote belangen van deze grote industrie en overige machten! Als we deze koers aan blijven houden, zullen we nooit meer zelf iets kunnen en mogen ontdekken, waar de echte waarheid ligt voor een betere, eerlijke en gezondere samenleving en vooral een doorgang voor de evolutie van ons mensheid!

De samenleving en maatschappij waar we nu in leven, staat totaal niet open voor vernieuwing en verbetering en blaast alles direct weg als ONZIN, ook al is het de waarheid die gebracht en voorgeschoteld word, maar zodra dit niet in de lijnen van de massa hypnose past, zal het altijd als belachelijk en ONZIN bestempeld en afgedaan worden zonder hier verder eerlijk onderzoek naar te doen! Op dit moment heeft de echte waarheid geen doorgang meer in onze samenleving en deze door en door corrupte maatschappij, die geheel bepaald en geregeerd wordt door grote elitaire industrieën en al hun machten. De mensheid is door de afgelopen tientallen evolutie jaren heen, vergeten om naar elkaar te blijven luisteren en zijn verblind en doof geworden voor elkaars eerlijke meningen en woorden! 
Een ieder die zich niet neerbuigend gedraagt tegenover het grote massa hypnose belang, is een groot gevaar voor deze zelfde gehersenspoelde massa hypnose geworden! 

De echte vooruitgang en evolutie van ons mensheid loopt groot gevaar, omdat er geen ruimte en doorgang meer is voor de echte waarheid en anders denkende persoonlijkheden, die juist een positieve verandering zouden kunnen brengen in de toekomst van ons mensheid!
We leven allemaal in een angst cultuur en zijn compleet gehersenspoeld en verkeren wereldwijd in een totale massa hypnose."


Toen Jantje klaar was met zijn standpunt en uitspraak, keken alle aanwezige artsen elkaar verward aan, haalde hun schouders op en gingen door met de orde van de dag! Deze artsen weten nu nog steeds niet wat Jantje met deze uitspraak en zijn standpunt bedoelde? 

Het moraal achter Jantjes verhaal:
"welkom in een totaal vooruit bedacht controlesysteem!"   

We zitten in een wereldwijde vast geroeste samenleving en maatschappij, die geheel overmeesterd is door de controle en wetenschap van grote elite machten en industrieën, waar massa hersenspoeling en massa hypnose iedere burger op welke positie ook in hun macht en grip heeft en er geen ruimte meer is voor elkaars woord, overtuiging, mening en verhaal, al is dit op waarheid gebaseerd en door duidelijke bewijzen verkregen en over te dragen als bewijs!

Kinderen worden op scholen al als anders gezien, als ze anders denken, ander doen of niet mee willen doen met het grote groepsbelang. Pubers worden in hun pubertijd belachelijk gemaakt en verklaard als gek als ze andere ideeën hebben en niet hetzelfde denken als de rest van hun leeftijdsgenoten. Volwassenen worden gedemoniseerd en belachelijk gemaakt als ze andere dingen, denken, delen of doen, die volgens de grote gehersenspoelde massa als belachelijk verklaard is.


De elite machten hebben in de afgelopen 300 jaar alle school opleidingen, universiteiten, wetenschap, media, grote bedrijven en overige belanghebbende instituten overgenomen en op iedere hoge positie in deze sectoren hun gecontroleerde mensen en medewerkers geplaatst, zodat er geen andere informatie of wetenschap doorgelaten mag en kan worden, dan de informatie en wetenschap die hun geheime agenda en totale wereld controle dient. Zo kunnen deze duivelse machtige elite alles blijvend controleren en alles wat niet in hun controle systeem mee denkt en doet direct uitschakelen en demoniseren.

Mensen die echt teveel weten of uit hun MK-ultra elite schoolbanken klappen en de echte waarheid aan het licht willen brengen worden direct voor gek verklaard of gewoon weggemaakt en vermoord. De meeste moorden die deze elite machten laten uitvoeren lijken vooral op zelfmoorden, onverwachte ongelukken of hartaanvallen met een natuurlijke basis. Natuurlijk behoren de lijkenschouwers, doctoren en onderzoekers die deze moorden moeten vaststellen ook tot deze elite gecontroleerde elite machtsgroep.       

Inés Zorreguieta, 33 jaar oud en zuster van de Nederlandse koningin Máxima, werd op 6 juni 2018 dood aangetroffen in haar appartement in Buenos Aires. Ze stierf aan een vermeende ophanging, die een woordvoerder van het paleis omschreef als een “vermoedelijke zelfmoord”.

Wat dit incident verdacht maakt, is de griezelige gelijkenis die de plaats delict van Inés deelde met het overlijden van Kate Spade in New York op 5 juni en het overlijden van beroemdheidschef Anthony Bourdain slechts drie dagen later op 8 juni; de drie “copycat zelfmoorden” gebeurden in een tijdspanne van 4 dagen. Inés werd gevonden door haar moeder die aan een rode sjaal aan een deurknop hing; net als Kate Spade.
Anthony Bourdain werd ook gevonden hangend aan een deurknop, niet aan een sjaal maar aan zijn badjasriem.

Waren ze op de een of andere manier betrokken? Bewijs wijst erop dat ze alle drie betrokken zijn bij het blootleggen van Satanisch ritueel misbruik door de elites waarmee ze over ellebogen wreef.

Wist ze er vanaf dat Hitler na de oorlog via Spanje naar Argentinië gevlucht was en wilden ze dit bekend maken aan het grote publiek?
Wat heeft het nazi verleden van, Prins Bernhard, Project Paperclip, de Argentijnse regio Bariloche en koningin Máxima met elkaar te maken? Welke rol speelden paus Franciscus, de Zorreguietas en de Nederlandse vorsten in de schendingen van de mensenrechten en het witwassen van misdrijven die plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Dirty War in Argentinië?

Dolores Zorreguieta was een beeldend kunstenaar uit New York, zij is ook de zus van koningin Máxima uit Nederland en overleden Argentijnse psycholoog Inés Zorreguieta. Noch Máxima, Dolores of Inés kunnen de schuld krijgen van het gebrekkige verleden van hun vader, maar de familiegeschiedenis en de connecties met allerlei dubieuze dingen speelden wel een grote rol in hun jeugd en vormden ze tot wie ze nu zijn.

Dolores was ook een dolle Hillary Clinton supporter tijdens de verkiezingen van 2016.

Welke relatie Máxima precies had met Paus Jorge Bergoglio blijft een gok. Sommige bronnen in het Vaticaan spreken over een korte relatie waaruit een kind is ontstaan die opgeofferd is geworden. Alles is mogelijk in deze satanische kringen, die tot de 9e cirkel elite machten behoren en allemaal lid zijn van de cultus van de Illuminati en de Negende Cirkel. Iedereen die zich hierin gaat verdiepen, maakt kennis met een donkere wereld van MK Ultra programmering (trauma gebaseerde mind control) satanisme en satanisch ritueel kindermisbruik en opofferingen.

Voor mensen die niet verder kunnen kijken dan deze façade van het voorbeeldige en charmante uiterlijk van het Vaticaan, elite koningshuizen, Máxima enz, zal het totaal ondenkbaar en onzin zijn dat dit een grote rol speelt in deze elite kringen en in haar jeugd. Maar als we naar het oeuvre van haar halfzus Dolores Zorreguieta kijken, zien we allerlei verwijzingen naar satanisch ritueel misbruik, kindermishandeling en bloedoffers. Is dit allemaal toeval dan? Toeval bestaat niet!

Het derde rijk is na de tweede wereldoorlog ontstaan door een geheime overname van elite machten binnen Europa.

Na de tweede wereldoorlog is er een machtsovername binnen Europa ontstaan door de rijke bankiers families die ook Hitler financierde.
Ook hier zien we wederom steeds weer de zelfde familie namen terug komen van de Rothschild familie en de Rockerfeller familie en hun elite overige MK-ultra geprogrammeerde volgzame medewerkers die langzaam aan een nieuwe wereldorde en een totale wereldwijde controle en macht meewerkte.

Het derde rijk is na de oorlog gewoon verder gegaan en dit is bewust opgezet in de vorm van zogenaamde vrijheid en verlossing van het kwaad, terwijl de elite machten dit kwaad en deze gehele tweede wereldoorlog zelf vooruit bedacht en gefinancierd hebben, om hier achteraf weer voordeel uit te kunnen halen. Adolf Hitler heeft nooit zelfmoord gepleegd, daar was hij gewoonweg te laf voor! Begrijp, dat alleen kakkerlakken en ratten een oorlog kunnen overleven, doordat ze te smerig zijn om gewoon zelfmoord te plegen en dood te gaan. Hitler is gewoon ontsnapt via Spanje naar Argentinië, om daar zijn hele verdere plan voor een derde rijk uit te kunnen werken in het belang van de elite grootmachten. De tweede wereldoorlog is ook nooit opgeheven geworden en is verder gegaan in een derde rijk binnen Europa, doordat dit vooraf al gepland was en ze volkeren de zogenaamde redding en vrijheid meegaven, die er achter de schermen eigenlijk nooit geweest is en deze machtige elite gewoon verder zijn gegaan met het regeren en controleren van onze wereld. Ze hebben alles gewoon simpelweg opgezet in hun eigen belang.

Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon: ‘Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!’

 

‘Wilhelmina heeft met haar vlucht in de tweede wereldoorlog naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het [pas in 1983 geschrapte] artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.) Dat men er in de loop van de oorlogsjaren, niet in de laatste plaats door de propaganda van Radio Oranje, anders over is gaan denken, neemt niet weg dat velen op 14 mei 1940 diep verontwaardigd waren en zich in de steek gelaten voelden. Heel wat manschappen van de marinekazerne te Amsterdam smeten die dag uit pure frustratie de wapens en munitie in het IJ. In Den Haag is het voorgekomen dat men slalommend de straat over moest vanwege de her en der uit de ramen geworpen statieportretten van de ontkomen koningin. Nog steeds leven er ooggetuigen die dit kunnen bevestigen.

Wilhelmina en de andere leden van het koningshuis, hadden door hun vlucht naar Engeland na de oorlog eigenlijk veroordeeld moeten worden voor landsverraad waar de doodstraf op stond en Nederland had zonder Koningshuis en als Republiek der Nederlanden verder moeten gaan!


Opmerking van oud-verzetsman mr. J.E van Starp in 1950

‘Toen de Duitsers in mei 1940 ons land onder de voet liepen, is onze toenmalige regering gevlucht, ons daarbij in de grootste moeilijkheden aan ons lot overlatende. Achteraf is door deze lieden het voorwendsel *) bedacht dat zij doelbewust naar Engeland zouden zijn gegaan om van daaruit de strijd tegen de overweldiger voort te zetten. Daargelaten dat aan zo’n voorwendsel niet de minste waarde kan worden toegekend, indien dit verzonnen is, schiep dit een valse indruk omtrent de mentaliteit van deze lieden; de indruk namelijk, dat plichtslievendheid, strijdkracht en vaderlandsliefde de drijfveer van hun handelen was, en wij hier in Holland hebben daar in al onze ellende maar al te graag in geloofd. In Londen werd dit gezelschap gecompleteerd door zeer vele, soms hoge officieren, die in de meidagen het laagste hadden gedaan wat een militair maar kan doen, namelijk hun regiment in oorlogstijd in de steek laten. *) Dit is later door de Parlementaire Enquête Commissie bevestigd.’ (Bron: mr. J.E. van Starp, ‘De dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk’, 1950.)

LEES HIER VERDER:
Link: https://gerarddeboer45.wordpress.com/2013/12/01/de-ongrondwettige-vlucht-van-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-mei-1940/

Kakkerlakken en ratten vluchten altijd het eerst als het spannend begint te worden en zo overleven deze smeerlappen iedere oorlog!

Mensen kunnen gewoon alles als onzin en een complot blijven bestempelen, maar ze zoeken vooral een simpele uitvluchtweg om zelf niets te hoeven onderzoeken en het is hierdoor gewoon een hele zielige zwakte en houding en vooral een vooringenomen hoogmoed die als hype ingevoerd is, om andere te kunnen demoniseren die te dicht bij de waarheid komen en dingen vertellen die eigenlijk geheim moeten blijven.

Zodra je anders denkt of andere informatie deelt dan de overige gehersenspoelde massa, dan ben je direct een complotdenker!

Woorden als complotdenker of wappie, worden direct losgelaten en gebruikt door geprogrammeerde systeemrobotjes, om maar zelf niets te hoeven onderzoeken naar enige beweringen of bewijzen en ze met deze simpele afkeurende woorden andere mensen direct kunnen demoniseren zonder zelf enig vooronderzoek gedaan te hebben of te doen. Hierbij voelen deze geprogrammeerde systeemrobotjes zichzelf verbonden met de massa hypnose en het grote groepsbelang en door een bewust gecreëerde hype, denken ze vooral een bevoorrechte gevoel te hebben om andere mensen te kunnen demoniseren, verdrukken en uit te mogen lachen, omdat ze zichzelf hoger, beter en wijzer voelen, dan deze idiote complotdenkers of wappies! De hoogmoed van deze mensen, is afkomstig uit een al tientallen jaren durende massa hypnose en vooruit bedachte hype, waar zelfs de echte waarheid niet meer gehoord of gezien kan en mag worden door deze massa gehersenspoelde systeemrobotjes. Alle berichtgevingen of feiten die niet via de reguliere gecontroleerde media of wetenschap bekend gemaakt geworden, is volgens deze systeemrobotjes en systeemslaven niet waar! Al komt er morgen iemand die keihard bewijs kan leveren, dat we wereldwijd al eeuwen geregeerd worden door een klein groepje hele slechte duivelse elite mensen die alles controleren en bezitten wereldwijd, zodra het niet door de corrupte en gecontroleerde media verteld word, is het volgens deze geprogrammeerde systeemrobotjes niet waar!

 

Deze hoogmoedige en totaal gehersenspoelde voorgeprogrammeerde systeemrobotjes, beseffen zelf totaal niet, dat ze met hun manier van denken en hun stugge gedrag, de totale vooruitgang en de echte evolutie van de mensheid tegenhouden! Doordat ze zichzelf blijvend achter het door duivelse elite machten opgezette en gecontroleerde systeem blijven verschuilen en hierin blijven geloven, komen wij als mensheid wereldwijd geen stap verder en blijven we constant wereldwijd in deze gecontroleerde angstcultuur zitten en leven.   

Deze massahypnose en massahersenspoeling heeft volkeren wereldwijd veranderd in complete systeemrobotjes, die alles wat anders is en niet in hun massaprogrammering thuis hoort, direct demoniseren, aanvallen en voor gek verklaren, terwijl deze grote massasysteemrobotjes zelf in het grootste en meest complex opgezette en vooruit bedachte complot leven, die ooit wereldwijd voor de mensheid uitgevoerd en bedacht is!
Alles moet door deze gehersenspoelde en voor geprogrammeerde systeemrobotjes wetenschappelijk onderbouwd en bewezen zijn, voordat ze het aannemen als waarheid en er ook zelf onderzoek naar gaan doen. Wat deze vaak hooggeleerde mensen niet beseffen, is dat ook hun gehele opleidingen en wetenschap door dezelfde machtige elite gecontroleerd wordt en opgezet is en er geen wetenschap doorgelaten mag worden waar deze elite machten niets aan kunnen verdienen en dit niet in hun belang is!

Een paar simpele en goede voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de vrije energie van Nikola Tesla en de eerste elektrische auto's waar de elite geen belang bij hadden en er veel meer geld verdiend kon worden aan betaalde elektrische middelen en brandstof auto's in de oliehandel!
Deze wetenschappelijk bewezen middelen, waren in het belang van de wereldbevolking en niet in het belang van de elite machten. Hierdoor zijn ze ook nooit in een eerdere vroegere periode op de wereldmarkt gebracht en mochten deze uitvindingen ook niet verder bekend worden.


Zo zijn er in de geschiedenis van ons mensheid vele uitvinders, wetenschappers, hoog geleerden en overige deskundigen die nooit gehoord zijn in hun bevindingen of informatie, omdat het de agenda van de elite machten niet dient of hun informatie geheim gehouden moet blijven.
Vaak worden deze mensen ook direct gedemoniseerd, belachelijk gemaakt of gewoon uit de weg geruimd als ze alsnog hun uitvindingen aan het grote publiek wereldbekend willen maken. Precies het zelfde zien we in de uitbraak van het corona virus, waar mensen die andere meningen hebben of andere behandelingen voordragen direct gedemoniseerd worden, omdat het de vooruit geplande agenda van de elite niet nastreeft.
Je ziet dit ook in de corrupte gecontroleerde media en op social media gebeuren, waar mensen gewoon gedemoniseerd, belachelijk gemaakt worden en zelfs geblokkeerd worden, als ze andere berichten delen die niet het grote elite belang over dit virus vertellen.   

De waarheid achter Donald J. Trump. (klik op afbeelding voor video)

Media die blijft liegen en demoniseren. (klik op afbeelding voor video)

Ging de genezing van aids samen met MH17 ongeval verloren?

Gevreesd wordt dat de 'genezing van aids verloren is gegaan' samen met zo'n 100 gerenommeerde wetenschappers en onderzoekers aan boord van vlucht MH17 van Malaysia Airlines.

Inzittenden MH17:

In de MH17 zouden 100 AIDS geleerden gezeten hebben die onderweg waren naar een conferentie in Australië en zij hadden niet alleen een geneesmiddel maar konden ook bewijzen, dat de VS AIDS had ontworpen voor depopulatie en dit had uitgezet in Afrika.


Inzittenden MH370:

Er zaten zeer waarschijnlijk 20 wetenschappers in de MH370, waarvan 4 patenthouders. Waren van een chip voor halfgeleiders voor het militaire complex. Rothschild was de vijfde patenthouder en nu enige patenthouder na de doodverklaring van de andere vier, miljarden bracht het hem. Rothschild is nu soal patenthouder van de chip zoals ze dat noemen, hij was de enige die niet aan boord was als patenthouder, dus nu zijn de patenten van hem.

Een groep wetenschappers, onder wie wellicht de wereldbekende Nederlandse onderzoeker Joep Lange, was onderweg naar een aidsconferentie in het Australische Melbourne toen de Boeing 777 neerstortte. Volgens berichten zouden nog zo'n 100 andere deelnemers aan de aidsconferentie aan boord van het vliegtuig geweest zijn.

Professor Lange is de voormalige voorzitter van de International Aids Society (IAS) en werkte aan de universiteit van Amsterdam. Hij was betrokken bij het hiv-onderzoek sinds het virus in de jaren 80 voor het eerst opdook. Hij onderzocht antiretrovirale therapieën die er voor gezorgd hebben dat hiv tegenwoordig een beheersbare ziekte is.

 

'Wat als de genezing van aids zich aan boord van het vliegtuig bevond?', vraagt de Canadese hiv-onderzoeker Trevor Stratton zich af op de zender ABC. 'Er waren enkele zeer prominente onderzoekers bij die dit al heel lang doen en we komen steeds dichter bij vaccins. Mensen spreken van de genezing en het einde van aids', aldus Stratton. 'Je kan je enkel maar afvragen wat voor een expertise er zich op dat vliegtuig bevond.'

'Die kennis is onvervangbaar'

Ook professor Richard Boyd, directeur van het Australische Monash Immunology and Stem Cell Laboratories (MISCL), zegt aan Guardian Australia dat er zich 'enkele serieuze hiv-leiders' aan boord bevonden. 'Dit zal wereldwijd gevolgen hebben omdat het altijd een impact heeft wanneer je een leider in eender welk sector verliest. Die kennis is onvervangbaar', zegt hij.

MH17 is wellicht een mega scam met meerdere doelen voor de elite machten:

Octrooien overname door de aller machtigste Rothschild bankiers familie, ook om een oorlog met de Russen uit te lokken, evenals een excuus te fabriceren voor een oorlog tegen de burgers van Oost Oekraïne! Het overbrengen van vele tientallen kilo's aan goud uit Oekraïne naar Nederland wat ze eigenlijk van Amerika terug hadden moeten krijgen en dan natuurlijk ook nog de olie en gaswinning op die plaatsen!

Met de verdwijning van Malaysian Airlines MH-370 werd Jacob Rothschild de enige eigenaar van het 'Freescale Semiconductors'-patent. Een Amerikaans technologiebedrijf met 20 senior medewerkers aan boord van Malaysia Airlines-vlucht MH370 had net een nieuw elektronisch oorlogsgadget voor militaire radarsystemen gelanceerd in de dagen voordat de Boeing 777 verdween.
Het bedrijf Freescale maakte een zogenaamde ARM-microcontroller 'KL-03', een nieuwe geïmproviseerde versie van een oudere microcontroller KL-02. Jacob Rothschild kreeg de volledige patentrechten hierover en verwierf deze wetenschap van een ongelooflijke KL-03-microchip door de dood van verschillende uitvinders  en overige passagiers op deze noodlottige vlucht.

LEES HIER OOK in een vorig door ons geplaatst artikel over MH17 en MH370 en de Rothschild familie:
https://www.be4truth.com/nieuws/689087_mh17-en-mh370-waren-niet-in-het-belang-van-de-elite-machten-recent-nieuws

Hoe hoger mensen gestudeerd hebben, hoe verder het compleet gehersenspoelde systeemrobotjes en systeemslaven geworden zijn, zonder dit zelf te beseffen!

Onze gehele samenleving en deze gehele maatschappij, is bewust opgezet om verdeeldheid te realiseren en mensen tegen elkaar op te zetten en in verschillende hokjes te plaatsen. Doordat onze samenleving bewust verdeeld is, blijft het voor de elite machthebbers mogelijk om hele volkeren te kunnen manipuleren, tegen elkaar op te zetten en te verdelen. Aan die totale verdeel en heers controlesysteem is honderden jaren door de elite machten gewerkt, om mensen en gehele volkeren in allerlei lagen in onze samenleving te plaatsen en tegen elkaar op te zetten.

Wat je vooral bij hoog geleerden en opgeleide mensen opmerkt, is dat ze alles alleen vanuit wetenschappelijke bewezen feiten hanteren en gebruiken en dat vooral hun spirituele en gevoelsnormen totaal verdwenen zijn. Deze mensen zijn zo extreem voorgeprogrammeerd door hun hoge opleidingen, dat alles wat ze weten, kennen en hanteren binnen het kader van hun geleerde wetenschap moet passen en alles wat dat niet doet, direct zonder enig zelfonderzoek afwijzen en afkeuren als onzin. Dit is niet alleen een misleidende vorm van denken en doen, maar ook een hele gevaarlijke vorm van domheid en stugheid, omdat hierdoor veel nuttige informatie die wel klopt en onze wereld en maatschappij juist zou kunnen verbeten, direct afgedaan en afgekeurd worden als onzin een leugen of een complot. Vele van deze hoogmoedige hooggeleerde mensen, kijken vooral heel erg op tegen overige wetenschappers waar ze zelf hun informatie vandaan gehaald hebben en deze hanteren als hun wetenschappelijke richtlijnen en basis, waar ze andere beweringen en onderzoeken direct afwijzen als belachelijk en totale onzin. Door deze complete zelfingenomen stugheid en hoogmoed, is er verder totaal geen enkele doorgang voor andere onderzoeken of wetenschappen meer mogelijk. Ze hanteren alleen wat ze zelf geleerd is en eigenlijk stomweg opgedragen is te leren en gebruiken onder hun massa hypnose een extreem gevaarlijk groepskopiegedrag waar andere onderzoekers of wetenschappers die niet binnen hun wetenschappelijk bewezen kader passen direct gedemoniseerd worden en belachelijk gemaakt worden, ook al komen deze andere met zwart op wit bewijs dat hun wetenschap wel klopt, zodra dit niet binnen hun wetenschap past, willen ze er niks van weten! Dit is een levensgevaarlijke verblinde en hoogmoedige domme stugheid, die de echte evolutie van de mensheid in gevaar brengt en constant tegen blijft houden.  

Alles moet in het kader van alle voorgeprogrammeerde systeemrobotjes programma passen en al hun informatie en wetenschap halen ze uit bewezen feiten die alleen doorgang gekregen hebben, omdat deze in het belang van de machtige elite past. Denk hier bijvoorbeeld aan de onderzoeken en wetenschap van vrije energie en elektrische auto's, maar ook in de geschiedenis van ons mensheid zelf. Vele mensen, scholen en opleidingen gaan uit van evolutie theorie van Charles Darwin, terwijl dit gewoon een theorie is en het nooit wetenschappelijk bewezen is, dat de mensheid van apen afstamt! Beter nog, er zijn bewijzen en feiten die erop wijzen, dat de mensheid ineens in een hele korte periode in onze geschiedenis op aarde ontstaan zijn of terecht zijn gekomen en deze wetenschap mag niet gehoord worden en wordt afgedaan als onzin!
Dit is ook begrijpelijk, omdat deze verzonnen evolutie theorie van Charles Darwin niets verteld over de Anunnaki's, de gevallen engelen uit de bijbel en de oudste geschiedenis die onze wereld rijk is. Deze Anunnaki geschiedenis wordt afgedaan als een mythe, maar hoe kan iets een mythe zijn als er zoveel bewijs is uit beelden en teksten gevonden zijn die wijzen op een beschaving die op aarde neerdaalde en buitenaards was. Deze geschiedenis mag van de elite machten absoluut niet bekend gemaakt worden, omdat het dierdoor meerdere bewijzen zal aanvoeren van buitenaards bestaan en bijvoorbeeld het bestaan van reuzen zoals de bijbel deze omschrijft. Mede hierdoor zullen de teksten uit de bijbel ook veel meer een werkelijkheid bieden en dit is precies wat de duivels elite machten niet willen, omdat ze deze geschiedenis en wetenschap zelf in handen willen blijven houden om de wereld bevolking zoveel als mogelijk van de bijbelse teksten en Gods woord af te kunnen houden, zodat ze zelf hun smerige duivelse agenda kunnen blijven uitvoeren.

Het grote belang van deze machtige duivelse elite is niet, dat een hele wereldbevolking weer in de bijbel gaat geloven en er zeker nooit achter zal komen, dat er al eeuwen geleden buitenaards leven op aarde neerdaalden. Stel jezelf toch eens voor, wat deze wetenschap in de wereld geschiedenis en de evolutie van de mensheid zal veranderen! Als er bewijs komt van buitenaards leven en hun technieken en de belangen van vele bijbelse teksten en de geschiedenis die het ons verteld, dan zal onze wereld er nu heel anders uitzien en hebben de elite heersende machten er nog weinig controle en grip op, om hun duivelse verdeel en heers agenda uit te kunnen blijven voeren. De mensheid wereldwijd mag absoluut geen gelijkgestemde denkwijze en mening vormen, omdat dit direct de duivelse plannen bloot zal leggen van deze elite machten en ze hierdoor hun totale wereld controle door zullen verliezen.

Operatie Paperclip

Operatie Paperclip was een geheime operatie van de Verenigde Staten, aan het eind van en vlak na de Tweede Wereldoorlog, om zo veel mogelijk technologische vernieuwingen die in nazi-Duitsland waren ontwikkeld naar de VS over te brengen.

Men maakte jacht op onder andere Duitse geleerden die hieraan werkten, de archieven die hierop betrekking hadden en prototypes die eventueel al gemaakt waren. De bekendste geleerde die de Amerikanen hiermee in handen kregen was Wernher von Braun die met vrijwel zijn gehele team van ingenieurs en geleerden naar de VS ging. Met hun kennis maakten ze het mogelijk dat de VS bruikbare raketten konden ontwikkelen voor militaire doeleinden en voor de ruimtevaart.

Volgens sommige complottheorieën zouden er met Operatie Paperclip ook meer duistere technologieën van de nazi's zijn buitgemaakt die in nog altijd geheimgehouden militaire toestellen toegepast zijn. Ufo's zouden hiervan voorbeelden zijn. Volgens deze theorieën zijn ufo's dus geen buitenaardse ruimteschepen, maar geheime Amerikaanse militaire projecten.

Uit een geheim rapport dat in 2010 in handen kwam van The New York Times blijkt dat Amerika na de oorlog een groot aantal nazi's onderdak heeft geboden, waaronder de raketwetenschapper Arthur Rudolph. In ruil voor hun wetenschappelijke expertise en kennis, die het Amerikaanse leger en de geheime diensten goed konden gebruiken, zouden ze niet worden 'lastiggevallen' met vragen over hun nazi verleden en regelde de CIA voor hen verblijfspapieren en een baan.

Begrijp ook, dat de CIA een totaal gecontroleerde geheime organisatie is, die wederom onder direct controle staat van de elite machten.

Nazi Mind Control te midden van de subtiele cerebrale omzeiling van de goedgelovige bevolking, door een veelvoud aan gemanipuleerde media, ligt een van de meest duivelse gruweldaden gepleegd op een segment van het menselijk ras; een vorm van systematische mind control die al bijna vijftig jaar doordringt in elk aspect van de samenleving. Om het volgende objectief vast te stellen, kan het nodig zijn om vooropgezette ideologieën met betrekking tot de dualistische aard van de mensheid opnieuw te onderzoeken. Het oplossen van de filosofische vraag of we inherent goed of inherent slecht zijn, komt neer op het vormgeven van onze perceptie van de werkelijkheid; specifiek, de spirituele variabele binnen de vergelijking van het leven. Deze uiteenzetting wordt gestaafd door vrijgegeven documenten van de Amerikaanse regering, personen die vroeger verbonden waren met de Amerikaanse inlichtingendiensten, historische geschriften, koninklijke MONARCH programmering.

Na de Tweede Wereldoorlog importeerde het Amerikaanse ministerie van Defensie in het geheim veel van de beste Duitse nazi- en Italiaanse fascistische wetenschappers en spionnen in de Verenigde Staten via Zuid-Amerika en het Vaticaan. De codenaam voor deze operatie was Project PAPERCLIP. Een van de meest prominente vondsten voor de VS was de Duitse generaal Reinhard Gehlen. Hitlers hoofd van de inlichtingendienst tegen Rusland. Bij aankomst in Washington DC in 1945 ontmoette Gehlen uitgebreid met president Truman, generaal William "Wild Bill" Donovan, directeur van het Office of Strategic Services (OSS) en Allen Dulles, die later het standvastige hoofd van de CIA zou worden. Het doel van hun brainstormsessies was om de nominale Amerikaanse inlichtingenoperatie te reorganiseren en om te vormen tot een uiterst efficiënte geheime organisatie.

Vele berichten zijn vrijgegeven, dat geheime diensten gestopt zouden zijn met hun MK-ultra programma, maar bedenk zelf nu eens hoe belangrijk zo een MK-ultra mind-controle programma is, om overal wereldwijd voorgeprogrammeerde MK-ultra mensen op hoge posities te kunnen plaatsen, die alles doen en uitvoeren wat de elite machten hun vertellen. Een dergelijk programma is in het kader van de ultieme machts-controle zo extreem belangrijk, dat ze hier nooit zomaar mee gestopt zijn en dit MK-ultra programma achter de schermen en in het geheim gewoon verder gegaan is en ze dit ook verder ontwikkeld hebben. 

 

LEES hier verder link: https://www.be4truth.com/boek-verhalen/689211_mk-ultra-mindcontrole-apocalypse

De mensheid is steeds verder van God los geraakt!

Wetenschap is een religie en een geloofsovertuiging geworden, die steeds meer het woord van God en de bijbelse geschiedenis en teksten uit onze samenleving wissen! Je hoeft geen gelovige te zijn om in te kunnen zien, dat onze samenleving steeds verder verhard is en er steeds meer onzedigheid en vuillakkerij in onze huidige maatschappij en de reguliere tv en media terecht gekomen is, die het gezinsleven en het huwelijk niet bevorderen. Vele mensen raken hierdoor geheel onbewust steeds meer on te vrede en stappen te pas en te onpas direct uit hun huwelijk. 

Laten we een voorbeeld nemen aan Nederland voor de tweede wereldoorlog en alles wat daarna ontstaan is. Voor de tweede wereldoorlog, waren vele van de Nederlandse burgers, maar ook wereldwijd nog erg bijbelgelovig en hanteerde vele de waarde en normen uit de bijbel.
Het gezinsleven stond centraal en de vader was het hoofd en de kostwinnaar van het gezin. Als je langzaam de evolutie en ontwikkeling van de mensheid na de tweede wereldoorlog gaat bekijken, dan merk je al snel op, dat er verschillende bewuste verandering hierin aangebracht zijn tot aan de compleet verdeelde en vaak belachelijke samenleving waar we nu in leven! Neem als voorbeeld, dat de vrouwen ook aan het werk moesten en het feminisme in Nederland als hype ingebracht werd. Natuurlijk een goed iets, omdat vrouwen de zelfde rechten als mannen behoren te hebben, maar wat was eigenlijk de sluwe elite rede en de duivelse agenda hierachter?

Het kwam de elite duivelse machten namelijk heel goed uit om langzaam het hechte gezinsleven kapot te maken en mannen tegenover vrouwen op te zetten. Natuurlijk vormde dit weer een bepaalde verdeel en heers techniek en het ontstaan van verschillende groeperingen. Dit waren ook bewuste acties die doorgang kregen, omdat het de elite duivelse machten goed uitkwam dat vrouwen ook geld gingen verdienen, zodat hier ook belasting over geheven kon worden en er twee verdieners ontstonden en het langzaam losweken van een hecht gezinsleven en van de bijbelse normen en waarde. En zo is het eigenlijk constant gegaan met iedere opstand of actie groepering en opstanden. Zodra de overheid en de elite duivelse machten er belang bij hadden en er geld en nog meer macht door konden realiseren kreeg het aandacht en werd het een hype, maar zodra ze er geen heil in zagen werd het afgedaan als verboden en onmogelijk enz. Steeds weer in het grote belang van de elite machthebbers en hun verdeel en heers technieken.

Zo werd het op een gegeven moment gewoon een hype, dat huwelijke verbroken werden en scheidingen als compleet normaal gevonden werd!
Er kwamen zelfs periodes waar kinderen het gewoon geweldig vonden en opschepten, dat hun ouders gescheiden waren en het een complete hype werd. Dit kwam de duivelse elite machten heel goed uit, omdat ze hiermee nog meer lust, onrust en onvrede binnen gezinnen konden realiseren.
Ook in het kader van de verdeel en heers techniek, konden de elite hier het hele gezin tegen elkaar opzetten en hiervan profiteren.
Vader en moeder gingen apart wonen en hierdoor ontstond er een dubbel belasting inning en een gescheiden inkomsten groepering.

Wat de radio was als informatie bron en propaganda middel, was de opkomst van de TV het ultieme middelpunt van het gezin en een nog veel betere informatie bron voor staatspropaganda en hersenspoeling programma's. Een TV programma heet niet voor niets programma, omdat het volkeren kan programmeren tot systeemrobotjes die gewoonweg alles geloven wat hun gecontroleerde overheden hun inprogrammeren.

Deze lusten en onrusten om gezinnen en man en vrouw te scheiden, kwamen ook steeds meer terug in de reguliere media, reclame en TV programma's. Er kwamen steeds meer onderwerpen over echtscheidingen in het nieuws, er kwam langzaam steeds meer geweld, bloot en sex op de reguliere TV en alles werd steeds meer als normaal en gewoon gevonden. Ook dit kwam de duivelse elite heel goed uit!

Door alle jaren heen tot aan het heden, is deze bewuste duivelse propaganda steeds verder uitgewerkt en doorgegaan en zijn vele mensen zich totaal onbewust van het totale controle slavensysteem waar ze eigenlijk in leven en denken "echt" dat onze samenleving zo hoort te zijn!  

Vele mensen leven in een compleet vooruit opgezet controlesysteem en angstcultuur bubbel en durven niks meer te zeggen!

Al ruim 4 generaties lang zijn mensen wereldwijd opgegroeid in een compleet vooruit bedacht controle slavensysteem die bewust opgezet is, om volkeren wereldwijd blijvend te controleren en als werkslaven van te kunnen profiteren door de elite hoogmoedige machten die constante angst zaaien om volkeren te kunnen onderdrukken in hun vooropgezette slavensysteem, om hier zelf steeds voordeel en gewin uit te kunnen halen.

Het verschil en het voordeel voor de elite machten van dit hele vooropgezette controle systeem, ligt in de verschillende verdeel en heers lagen die bewust opgezet zijn om volkeren en mensen tegen elkaar op te kunnen zetten. Het psychologische belang van vele mensen is, dat ze ergens bij willen horen en zich verbonden willen voelen met mede genoten die hetzelfde, uitvoeren, zijn, denken en doen. Vele van deze mensen en volkeren groeien als klein kind op in verschillende waarde en normen bepalingen die gelden in deze verdeel en heers cultuur. Als iemand bijvoorbeeld geboren is en een rijk en hoog opgeleide familie, met familieleden die zich hoogmoedig voelen tegenover lager opgeleiden mensen, dan zal het kind wat geboren word in deze familie ook een goede opleiding volgen en zich ook onbewust hoogmoedig opstellen en gedragen tegen lager opgeleiden mensen.

Vele van deze hoogopgeleide mensen zijn door al hun studies en opleidingen totaal opgezogen in een geheel gecontroleerd en vooropgezet controlesysteem, die bepaald is en wordt door hun opleidingen, onderzoeken, wetenschap en kunde die door andere bedacht is en alleen maar in dit vooruit opgezette controlesysteem past, omdat de elite machten het goedgekeurd hebben en het in hun belang is. Vele van deze hoogopgeleide en hoogmoedige mensen, kijken vaak heel erg op tegen wetenschappers, onderzoekers of overige deskundige, omdat dit ze van huis uit geleerd is te doen. Zelf echt nadenken of een eigen mening hebben is uitgesloten en bijna een taboe. Ze moeten zich onbewust verenigen met bepaalde wetenschappers al is deze wetenschap complete onzin, doordat deze onbenullige hoogopgeleiden hoogmoedige mensen zich vanaf kind hebben laten hersenspoelen op het niveau waar ze in opgegroeid zijn, is alleen hun wetenschap en knowhow de waarheid en overige informatie is direct complete onzin. Hun wetenschap en kundige mening is een totale cult en geloofsovertuiging geworden en ze zijn te hoogmoedig en te stug geworden om naar andere te willen luisteren die niet in hun verdeel en heers groepering thuis hoort en ze deze personen direct afdoen als dwaas, gek of gevaarlijk, omdat deze persoon een aanval doet op hun cult geloofsovertuiging in wetenschap en kunde. Ook al is hun wetenschap en kunde totale achterhaalde onzin, ze verklaren andere voor gek, omdat ze zelf aangevallen worden in hun wetenschap die veelal van andere wetenschappers afkomstig is en waar ze zelf heel erg tegenop kijken, omdat dit hun opgedragen is te doen.

 

Vele van deze hoogmoedige hoog opgeleide mensen, vinden het heerlijk om andere mensen de vinger te wijzen en als dwaas te verklaren als ze met een andere mening of wetenschap aankomen, terwijl ze zelf totaal niet door hebben, dat al hun behaalde kunde en wetenschap niets anders is, dan een voorgeprogrammeerd hersenspoel programma goedgekeurd door elite machten, waar ze vanaf kind al in opgegroeid zijn. Vaak worden ze zelfs extreem boos, als ze andere meningen of wetenschap aan moeten horen die niet hun eigen mening of wetenschap ondersteund! Ze worden boos, doordat ze in een hoogmoedige know it all better cultuur opgegroeid zijn en zichzelf beter en hoger voelen dan andere mensen, die niet binnen hun hoogmoedige groepering thuis horen of lager opgeleiden en anders denkende.

Deze psychologische verziekte hoogmoedige volgzame cult aandoening, is niets anders, dan een totale tekortkoming aan opvoeding en inleving in andere deskundige meningen en wetenschappen. Deze mensen en hoog opgeleide hoogmoedige stugge dwazen, zijn een regelrecht product van het elite volgzame slaven in een bewust opgezet controlesysteem en zijn deze mensen tevens een extreem gevaar voor de "echte" evolutie van de mensheid, omdat ze zo extreem diep opgezogen zijn in dit vooropgezette controle slavensysteem, dat ze alle andere kundige wetenschap of meningen direct afkeuren en afwijzen als onzin of belachelijk en mee praten met de mensen waar ze tegenop kijken en in hun groepsbelang dingen uitkramen waar ze zelf niet eens zelfstandig onderzoek gedaan hebben. Alleen "hun" meestal vanuit andere opgehaalde wetenschap en kunde is goed en van toepassing en al het andere is slecht en pure bull shit in hun ogen, alleen maar omdat dit een directe aanval is op hun hoogmoedige stugge standpunten en wetenschappelijke dwazen hoogmoedige cult cultuur samenleving.

Doordat deze hoog opgeleiden hoogmoedige mensen veelal als kinderen nooit echt een sociale jeugd gehad hebben, nooit echt lekker buiten hebben mogen spelen en veelal alleen maar moesten leren en studeren thuis in hun jeugd, blijven deze mensen vaak in hun opgroeien naar volwassenen persoonlijkheden totale kinderachtige kleine kinderen, die al beginnen te janken als het bestek per ongeluk verkeerd op tafel ligt!
Door hun sociale tekortkomingen en het missen van een echte leuke jeugd, vertonen deze mensen op latere leeftijd vaak een extreem autistisch gedrag en zijn niet stressbestendig, omdat ze nooit de uitdagingen in het leven gehad hebben, om door deze uitdagingen zichzelf tegen te komen en op een andere manier op de proef gesteld te worden, dan dat gene waar ze in opgegroeid zijn en hun opvoeding geweest is. Ze hebben nooit buiten hun wetenschappelijke cult en hoogmoedige dwaze niveau bubbel iets anders mogen doen of met andere kinderen van een ander niveau en maatschappelijke lagen mogen buitenspelen. Vaak zijn deze volwassen kleuters ook vaak door andere kinderen gepest op school, omdat ze gewoonweg studie nerds waren en nu op de hoogste posities in onze samenleving zitten. Hun vooral niet leuke jeugd, nemen ze de rest van hun leven mee en blijven vaak in hun ziel en gedrag kinderachtige kleine autistische kleuters, die alles beter weten maak niks zelf kunnen! Ze spelen graag de baas over andere, omdat dit een psychologische autistische aandoening geworden is vanuit de tekortkomingen in hun jeugd. Zodra ze volwassen zijn, voelen ze zich veelal beschermd en gevrijwaard om alles te mogen uitvoeren en hebben ze het idee door hun hoge positie om iedereen hierin mee te moeten verplichten. Eigenlijk zijn het complete hoog opgeleiden psychopaten geworden. 

Wat maakt deze manier van hoog opgeleiden hoogmoedige opvoeding en gecontroleerde systeemslaven zo extreem lastig en een echt gevaar voor onze wereldwijde samenleving en de echte evolutie van de mensheid? Doordat deze hoogopgeleiden psychopaten en extreme autisten op latere leeftijd alle hoge functies bij de overheid, hoge scholen, medische sector, in bedrijven, de media enz.. krijgen zal er wereldwijd nooit enig verandering komen en blijven deze hoogmoedige verblinde gecontroleerde dwazen de echte evolutie van onze gehele mensheid tegen houden. Hun hoge posities in de wereldmaatschappij maakt het ook, dat we hun psychopaten en dwangmatige autistische gedragingen, meningen, ideeën en wetenschappen moet blijven hanteren, ook al komen mensen met harde bewijzen, dat hun wetenschap niet klopt, ze zullen zich stug vasthouden aan hun oude wetenschappelijke kunde en levenswijze en alles en iedereen die hier buiten valt direct belachelijk maken als dwazen en onzin.

 

Door hun slechte jeugd en opvoeding, zijn ze op latere leeftijd en op hoge maatschappelijke posities ook extreem overgevoelig voor verleidingen vooral seksueel, kindermisbruik dit komt, omdat ze zelf eigenlijk een hekel hebben aan kinderen en dit ook weer uit hun slecht jeugd voortvloeit, chantage, doordat ze geen sterk karakter opgebouwd hebben en ze extreem opkijken tegen hogere in hun cult rang en zijn ze tevens overgevoelig voor het handhaven van leugens vooral in hun hogere groepsbelang en omdat ze deze leugens domweg uitvoeren en verspreiden om hun eigen hachje te redden en al hun leugens blijvend te ontkennen. Conclusie van hun gedragingen, is een verkeerde slechte jeugd en een verkeerde hoogmoedige cult samenleving waar ze in opgegroeid zijn. Hierdoor zijn ze op latere leeftijd eigenlijk complete psychopaten en autistische leugenaars geworden, die zelf niet meer logies na kunnen denken en geen eigen karakter of mening te hebben. 

Het zijn deze hoog opgeleide hoogmoedige systeemslaven, die zichzelf verbonden voelen met al hun andere psychopaten en mede hoog opgeleiden dwazen, die een echte en liefdevolle goede evolutie voor ons mensheid wereldwijd tegenhouden, omdat hun hersenspoel programma vanaf klein kind ze gemaakt heeft was ze later worden en ze als stugge autistische dwazen geen openheid hebben voor andere ideeën!
Hun mening is wet, hoe achterlijk en dom dit ook is en alles en iedereen die dit niet met hun deelt luisteren ze niet naar en wordt direct gedemoniseerd als achterlijk en hoort niet tot hun cult opgeleiden hoogmoedige systeemslaven groepje.
     

Deze dwaze onbenullige hoogmoedige manier van denken, leven en werken, is compleet doorgeschoten in onze huidige maatschappij, in de politiek en in bedrijven. Als je een andere mening deelt die niet past binnen de levenswijze of meningen van de bovenlaag of het groepsverband, dan hoor je er niet bij en wordt je direct belachelijk gemaakt en gedemoniseerd, ook al vertel je de waarheid of heb je een werkend goed idee!

In vele bedrijven zie je steeds meer, dat medewerkers in een angstcultuur leven en niets meer durven te zeggen of aan durven geven, omdat ze hier anders direct op afgestraft worden. Managers voeren domweg de instructies van de directie uit, terwijl deze zelfde directieleden nooit op de werkvloer rond lopen, om met hun personeel te praten. Vele nieuwe werkinstructies of uitvoerende nieuwe taken worden door het uitvoeren personeel onder elkaar afgedaan als belachelijk en niet werkbaar, maar omdat de directie dit stomweg wil, moet een manager er voor zorgen dat het uitgevoerd wordt. Vele medewerkers durven hun mening niet meer uit te spreken, omdat ze direct afgestraft worden op hun mening en zelfs met functie verlaging of direct ontslag bedreigd worden.

In vele bedrijven, maar ook de medische sector, overheidsinstanties en in de politiek enz., heerst een complete angstcultuur onder het personeel, omdat de hoog opgeleiden psychopaten en autistische know it all better bovenlaag de dienst uitmaken en hun mening als heilig gezien moet worden en gewoon uitgevoerd dient te worden. De gehersenspoelde vaak nieuwe managers, die eigenlijk net van hun hoge opleiding afkomen en totaal geen mensenkennis hebben, voeren de opdrachten van deze directieleden gewoon domweg uit, terwijl de hele werkvloer aan medewerkers het er totaal niet mee eens is en ze dit vooraf vooral tegen elkaar aangeven, dat deze nieuwe werkwijzen niet zal lukken. Uiteindelijk durft niemand dit meer uit te spreken tegen het management, omdat er een complete angstcultuur is ontstaan. Uiteindelijk blijkt de nieuwe werkwijze binnen een paar maanden of soms zelfs weken, toch een verkeerde beslissing en draait de directie alles weer terug naar normaal, om vervolgens binnen een korte periode "weer" vanuit de directie met een nieuwe werkwijze te komen, waar de hele werkvloer het wederom niet mee eens is, maar ze te bang zijn in de angstcultuur waar ze in werken, om dit uit te spreken!

Onze gehele maatschappij is een complete idiote poppenkast geworden, met vele dwazen in hoogmoedige verdeel en heers groeperingen die in een compleet door elite vooruit bedacht controle slavensysteem leven en het zelf niet eens door hebben. Vele mensen die in deze huidige maatschappij zeggen, dat het zo hoort te zijn en wij er toch niks aan kunnen veranderen, zijn totale nutteloze mede burgers die zichzelf moeten schamen en die niet beseffen of begrijpen, dat wij de mensheid juist het verschil kunnen maken.

Deze mensen zullen zich af moeten gaan vragen, wat ze hun kleinkinderen laten gaan vertellen, als deze hun vragen wat ze echt gedaan hebben om onze wereld te willen veranderen naar een betere en eerlijke samenleving wereldwijd! We leven wereldwijd namelijk in een complete bewust opgezette angstcultuur en het is eigenlijk gewoon oorlog tegen de controlerende elite duivelse grootmachten die dit veroorzaakt hebben.   

Vele mensen leiden aan cognitieve dissonantie 

Cognitieve dissonantie is een onaangename spanning of gevoel die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën, wetenschappen, opvattingen of bij handelen in strijd met hun eigen geloof of overtuiging. Doordat vele mensen aan cognitieve dissonantie leiden is het voor deze mensen vaak erg moeilijk zich in te leven of in te leren in andere beweringen, dan die ze zelf meegekregen hebben als overtuiging en feitelijke bewezen dingen. Doordat ze zichzelf stug weg vast houden aan hun eigen levenswijze, overtuigingen, ideeën, wetenschappen, opvattingen enz. schilderen ze alles wat anders is of anders verteld direct af als onzin of niet kloppende informatie. Door deze directe afwijzing van iets anders zoals bijvoorbeeld het direct uitroepen van een complottheorie of niet bewezen feiten, kunnen ze hiermee hun eigen geloofsovertuiging of wetenschap in een simpele benoeming afwimpelen zonder hier verder zelfstandig onderzoek naar te hoeven doen.
Het is eigenlijk de meest laffe en simpele manier, om andere beweringen of wetenschappelijke bewijzen direct af te kunnen keuren als onzin.
Ze geloven er niet in, dus is het complete onzin of een complottheorie.

Deze mensen en deze manier van denken is levensgevaarlijk voor de bevordering en evolutie van de mensheid, omdat deze mensen die aan  cognitieve dissonantie leiden totaal alles blokkeren al is het een idee wat de hele wereld zou kunnen verbeteren. Het bestaat volgens hun niet en zo hebben ze het niet geleerd, dus is het totale onzin of een complottheorie.

Wat deze mensen ook niet in willen en kunnen inzien en direct afschrijven als complottheorie en onzin is het feit dat onze wereld al ruim 300 jaar geregeerd wordt door een duivelse bankiers familie de Rothschild familie, die bijna alles bezitten en onze hele wereldwijde samenleving controleren. Ze beheren echt alles zoals: scholen, opleidingen, universiteiten, wetenschap, geneeskunde, medische sector, media, grote bedrijven, politiek, geheime diensten, koningshuizen, banken, en zelfs landen. Niets gebeurd in onze wereld zonder de goedkeuring van deze allermachtigste bankiers familie en hun elite volgelingen. Ze gebruiken het satanisme als ultieme controlemiddel, om al hun gecontroleerde poppetjes blijvend te kunnen onderdrukken en hiermee te kunnen chanteren. Het satanisme is gewoon het ultieme slechte geloof, om vele mensen in mee te kunnen trekken en deze een geheimhoudingsplicht op te kunnen leggen. Tevens biedt het satanisme een groepsverbinding waar geheimhouding voor vele gedane zaken in een hoog belang staat. Door dit duivelse geloof te verspreiden onder vele landen en wereldleiders, kan deze heersende bankiers familie overal in infiltreren en ook overal hun gecontroleerde poppetjes plaatsen, om zo de hele wereld blijvend in bewust vooraf veroorzaakte angst te kunnen controleren. Hun duivelse manier van controle is wat we in de afgelopen 300 jaar in onze wereld hebben gezien en wat constant ontstaat, doordat deze duivelse familie overal hun grip op willen hebben en behouden. 

In onze huidige wereld en in onze geschiedenis, is niets wat het lijkt en zijn vele mensen totaal onwetend geslagen van de werkelijke gebeurtenissen en de echte afkomst van de mensheid. We zijn wereldwijd constant van de echte waarheid afgehouden en iedereen die de echte waarheid aan het licht wil brengen wordt direct als complotdenker of idioot weggezet, terwijl alles mensen die dit ontkrachten eigenlijk zelf in de grootste complot leven wat ooit voor de mensheid opgezet is en ontworpen is. Als mensen op zelf onderzoek uitgaan dan komen ze achter hele andere feiten, dan die ons geleerd is om erin te geloven en komen ze zelfs achter vele bewijzen en feiten die ze nooit verteld geworden is. 

Er zullen nu vele complotontkenners en gecontroleerde systeemrobotjes zijn die zeggen: "wat een complete onzin weer!" Dat zou best kunnen, maar ga dan ook eerst zelf eens iets onderzoeken voordat je blind op informatie van de reguliere corrupte en gecontroleerde media afgaat!

Deze familie en de overige 1% elite families regeren in het diepste geheim en komen niet volop in het nieuws en staan ook niet in nieuws bladen.
Ze zullen het zelf ook nooit vertellen, dat ze door en door slecht zijn, omdat dit hun hele wereldwijde controle zou opdoeken. Nee, ze willen gewoon, dat iedereen in het bestaan van hun vooropgezette wereldwijde angstcultuur en maatschappij blijft geloven. Dit is ook precies wat deze elite machten en families willen en daarom gebeurd het ook niet! Ze bezitten ALLES en bepalen ALLES, waardoor ze ook de totale controle kunnen houden over welke wetenschap, kunde, nieuws enz. er wel naar buiten gebracht mag worden en welke niet.

 

Massale wereldwijde media controle is eigenlijk gewoon totale wereldwijde hersenspoelen en hersen controle van de mensheid.
Het is een MK-ultra project 2.0, maar dan wereldwijd! Zolang mensen deze gecontroleerde corrupte media maar blijven geloven is alles goed.
Maar het is niet alleen deze media, het is het gehele totaal plaatje wat ze controleren ook alle universiteiten, onderwijs en wetenschap enz.
Ze kunnen van iedere onwaarheid een feit maken en van iedere feit een onwaarheid, als het maar hun doelen en belangen nastreeft, maar zodra er mensen zijn die iets anders verkondigen, zeggen of beweren, worden ze in het totale controle systeem direct belachelijk gemaakt en voor gek verklaard! Demoniseren is voor hun een hele belangrijke tool, om belangrijke echt eerlijke informatie als belachelijk en als complot weg te zetten.

Als je deze totale wereld controle beheerd, geef je natuurlijk GEEN andere berichten doorgang die jou elite agenda niet dienen.

Zo simpel zit het eigenlijk in elkaar en het is zo geniaal opgezet, dat vele mensen dit als complot verwerpen, omdat dit in hun ogen totaal onmogelijk is! En ook weer deze instelling is precies wat deze elite machten aan de macht blijft houden, omdat er nog steeds te veel mensen blind geloven en vertrouwen in dit wereldwijde gecontroleerde slaven geldsysteem en leiden aan cognitieve dissonantie.

Zie het eigenlijk gewoon als een groot bedrijf wat deze elite beheren, maar dan wereldwijd! Op iedere hoge belangrijke positie hebben ze hun gecontroleerde mensen zitten, die allemaal deel uitmaken van hun agenda en hun wereld plannen en als er iemand tussen zit die iets anders gaat verkondigen dan is het direct exit. Totale bestuurlijke macht en controle, maar dan over de hele wereld!

Vele complotontkenners zeggen ook vaak "maar dit is toch onmogelijk er gaan toch mensen praten en vertellen wat er echt speelt!" Ook dit klopt, er zijn vele mensen in het verleden en ook nu die precies vertellen wat er echt aan de hand is en wat er speelt achter de schermen, maar vele van deze mensen leven niet meer of worden compleet belachelijk gemaakt, omdat ze iets vertellen wat niet mag! Begrijp, dat deze elite en vooral de Rothschild familie ruim 300 jaar te tijd heeft gehad om dit totale wereldwijde controle systeem op te zetten, dit hebben ze niet in 1 week of zelfs 10 jaar gedaan! Ze controleren echt alles en mensen die gaan praten worden of compleet belachelijk gemaakt of gewoon vermoord!

Het is vrij simpel, de gecontroleerde reguliere media gaat je dit allemaal nooit vertellen, omdat ze onder totale controle staan van deze elite machten en als jezelf niks opzoek en alleen maar de reguliere media en alle gecontroleerde politiek blijft geloven en vertrouwen kom je er nooit achter dat we wereldwijd massaal opgelicht worden. Eind conclusie hiervan is, zoek zelf ook eens wat op en bestempel niet alles als complot!

(klik op afbeelding voor deze video)

Vele onwetende mensen leiden ook aan het Stockholm syndroom

Het Stockholm syndroom is het psychologisch verschijnsel dat op kan treden tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in, dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

De benaming komt van de Norrmalmstorg overval op de Kreditbank aan het Norrmalmstorg in Stockholm en de daaropvolgende gijzeling van 23 tot 28 augustus 1973. De gegijzelden namen het voor hun gijzelnemers op, zelfs nog ná de zesdaagse gijzeling. Tijdens de verhoren hielden ze zich in ten voordele van de gijzelnemers. De criminoloog en psychiater Nils Bejerot, die de politie toen bijstond, gaf uiteindelijk de naam aan dit verschijnsel.

Aangenomen wordt dat het stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelden kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer.

WAKE THE FUCK UP...!!!
Wat heeft de Nederlandse overheid/regering in de afgelopen 50 jaar voor het Nederlandse volk betekend of gedaan? Ze hebben Nederland verkocht aan de EU en het volk alleen maar verder financieel bestolen en uitgekleed na de invoer van de Euro! Onze inkomsten zijn gehalveerd en alle kosten zijn nu nog duurder dan tijdens de gulden periode. Dit was allemaal vooraf al gepland door de elite machten, om zo de inkomsten van mensen door de invoer van de euro te kunnen halveren en vervolgens alle prijzen en de inflatie zo extreem te verhogen, dat alles nu nog veel duurder geworden is dan ervoor. Ze hebben totaal niet naar hun volk geluisterd en alleen maar de belangen van de grote bedrijven en elite machten uitgevoerd en nageleefd.

Nederlanders die het allemaal maar prima vinden, leiden massaal aan het Stockholm syndroom!
Het hele Nederlandse volk is compleet bestolen en vele mensen vinden het gewoon normaal en denken "echt" dat dit zo hoort te gaan!
Zijn deze onwetende en verblinde mensen zo extreem van hun gijzelnemers gaan houden, dat ze al deze blijvende diefstal op het volk maar blijven goedkeuren? Wat is er toch aan de hand met het Nederlandse brave schapen volk wat maar blijft geloven, dat de overheid er echt is om ze te helpen en ook eerlijk zijn en het echt goed met ze bedoelen! Dit terwijl de gehele geschiedenis van de mensheid duidelijk uitwijst, dat iedere overheid en regering mensen steeds verder uitbuit en steeds verder wil blijven controleren. Hebben we dan niets uit de geschiedenis geleerd?

En mensen blijven maar zeggen "we hebben het in Nederland toch goed"? Als je dit vergelijkt met overige landen wereldwijd, dan hebben we het in Nederland ook goed, dat klopt! Maar als je jezelf indenkt, dat er een elite macht ons wereldwijd blijft gijzelen met angst propaganda en als je echt gaat beseffen, dat er nog steeds mensen en kinderen wereldwijd zijn die drie dagen moeten lopen om een emmer water te halen en er nog steeds gezinnen en kinderen op vuilnishopen moeten leven om hun dagelijkse eten te kunnen krijgen, terwijl er elite machten zijn die de totale wereld controle bezitten en triljoenen in hun beheer hebben, wat is jouw uiteindelijke standpunt nog waard dan, "met we hebben het in Nederland nog goed"? NADA, NIKS GOED, blijf vooral denken in het verkrampte belang van het goede wat jij of wij nog hebben en blijf jouw ogen sluiten voor de verschrikkelijke en onnodige situatie zoals deze wereldwijd is en je zal nooit enig vooruitgang willen bewerkstelligen in onze wereldwijde maatschappij en samenleving! Als het aan deze elite grootmachten ligt zullen ze de mensheid altijd blijven uitbuiten en met totale vooropgezette angst propaganda onderdrukken en verdrukken, om zo hun eigen algemene grotere belangen te kunnen blijven realiseren.

Het is hoog tijd, dat er wereldwijd veel meer mensen wakker worden en dat de wereldbevolking haar macht overneemt van deze elite machten.
Zodra de mensheid wereldwijd niet massaal opstaat tegen hun gijzelnemers en dit allemaal maar goed blijven vinden en keuren, dan kan de mensheid nooit een betere en vooral eerlijke wereldwijde toekomst bewerkstellige, waar geen elite parasieten machten meer zomaar van kunnen profiteren zonder er ook echt iets voor hoeven te doen Verschil zal er altijd blijven, maar zulke grote gaten tussen arm en rijk is niet nodig.

Ga jezelf DIEP, DIEP en diep schamen, als je maar blijft zeggen "we hebben het in Nederland toch goed," terwijl jij zelf constant verblind blijft voor de "echte" problemen die zich wereldwijd voordoen en hier geen oorzaak voor kan vinden! Er is genoeg voor iedereen, maar het echte probleem is, dat er een klein groepje duivelse elite machten zijn die alles bezitten en controleren en dit de mensheid aan blijven doen in hun eigen smerige hebzuchtige en hoogmoedige duivelse belang!

Iedereen kan het wereldwijd gewoon goed hebben en er hoeft geen extreme armoede of hongersnood te zijn. De elite machten doen mensen geloven, dat er een overbevolking is, maar dit doen ze wederom alleen maar om hun eigen agenda uit te kunnen rollen. Overbevolking is niet het grote wereldwijde probleem, maar het leven in grote steden zonder er nieuwe steden bij te bouwen is het grootste probleem. Onze aarde is groot genoeg voor iedereen en er kunnen makkelijk nog 10 miljard mensen bij, maar omdat mensen allemaal op kluitjes in de grote steden willen wonen en er geen verdere grote steden bij gebouwd worden, is er steeds minder ruimte over in deze grote steden. De elite machten zijn zelfingenomen hoogmoedige moordenaars die over lijken gaan om hun doelen te kunnen bereiken. Ze geven helemaal niks om mensen levens!

Tevens is de mensheid bijvoorbeeld niet het probleem van de klimaatsverandering op onze aarde, omdat onze aarde altijd door alle eeuwen heen al constante natuurlijke veranderingen zelf ondergaan heeft, is het nog steeds niet wetenschappelijk bewezen, dat de mensheid de schuld is van een klimaatverandering. Dit is wel precies wat de elite machten mensen willen laten geloven en de schuld voor willen geven, omdat ze hier zelf een verdienmodel achter hebben die weer alleen in hun belang werkt en die ook weer alleen hun geheime agenda nastreeft. Ook hier is het angst propaganda factor weer heel hoog en geven ze de mensheid wederom de schuld en een schuldgevoel, zodat ze zelf weer met een oplossing kunnen komen, om hier weer hun eigen agenda mee uit te kunnen rollen en geld aan kunnen verdienen. Het is ook constant zelf een probleem in de maatschappij invoeren, de reactie van het volk afwachten en de oplossing zelf voordagen, zodat deze elite machten weer hun vooraf geplande agenda hierover uit kunnen rollen. Probleem, reactie, oplossing is hun constante angst propaganda agenda. Mensen die dit nog steeds niet inzien of zelfs in durven zien, zijn een gevaar voor de echte en eerlijke evolutie voor de mensheid wereldwijd!
Wordt toch eens wakker uit die voorgeprogrammeerde angstcultuur en ga gewoon inzien wat er echt wereldwijd aan de hand is!

Lock-Step document van de Rockefeller Foundation

Tien jaar geleden heeft de rijke en machtige Rockefeller familie met hun Foundation een scenario doorgespeeld en mooi beschreven in een Lockstep document waarin een wereldwijde pandemie leidt tot autocratische regeringsvormen met totale bewaking en controle van de burgers.

Het zogenaamde Lock-Step script en document.

Dit is de agenda en het script voor de uitvoering van “Lock Step”, een duivels plan met de bedoeling om ons in stappen gevangen te zetten.

Uiteindelijk terug bij het satanische en geheime MK-ultra misbruik verhaal van Joost Knevel en de arrestatie van Wouter Raatgever die hieruit ontstaan is!

Als er na het lezen van dit bovenstaande artikel bij u nog steeds geen alarm bellen gaan rinkelen en u alles blijft bestempelen al ONZIN, complot en belachelijk, dan zal u het grote plaatje van dit totale wereldwijde slaven controlesysteem nooit onder ogen willen zien en mede door mensen die alles blijven afwijzen als fake en een complot, zal de mensheid nooit een blok kunnen vormen om deze elite machten te verwijderen! Door deze stugge en hoogmoedige instelling, ben je een regelrecht gevaar voor de echte en eerlijke evolutie van de mensheid wereldwijd!

Door de waarheid naar buiten te brengen, is Wouter Raatgever door een arrestatie team gearresteerd en als meest slechte crimineel behandeld.
We leven midden in een onzichtbare oorlog, die eigenlijk nooit opgehouden is, maar op een andere sluwe manier voortgezet is door de elite grootmachten. Nu de waarheid langzaam aan het licht komt merken we pas, dat dit gewoon weer een hele echte oorlog is tussen eerlijkheid en leugens en worden langzaam alle volgers van deze duivelse slechte elite bekend, omdat ze hun nek uitsteken om zichzelf en hun elite vriendjes nog te kunnen redden. Ons gehele Nederlandse rechtssysteem, is totaal overgenomen door diep corrupte mensen, die alles uitvoeren in opdracht van de elite boven machten en geen eerlijk proces geven aan mensen die de echte waarheid een het licht durven te brengen.  

Hoe slecht en compleet verrot is onze rechtstaat, als je GEEN aangiften meer mag doen voor moord zoals in het verhaal van ooggetuigen Joost Knevel en dit direct niet serieus genomen wordt door de gecontroleerde kanalen en gewoon direct als ONZIN bestempeld wordt zonder een verder gericht en eerlijk politie onderzoeken! Als dit het geval is en dat is het ook, dan is onze Nederlandse rechtstaat compleet corrupt en DOOD!

Bij welke bewering ook en in welke hoedanigheid ook, burgers behoren serieus genomen te worden en hun aangiften behoren ingediend te kunnen worden en er behoord hier serieus gericht politie onderzoek naar gedaan te worden! Niemand in welke positie ook, mag en kan NOOIT zomaar zaken bestempelen als ONZIN en een complot als er geen eerlijk onderzoek naar gedaan mag worden! In dit geval is onze Nederlandse rechtstaat totaal corrupt en compleet DOOD verklaard!

 

Het rituele satanisch misbruik en MK-Ultra verhaal van Joost Knevel klink misschien voor vele mensen heel extreem en totaal ongeloofwaardig, wat de machtige elite machten achter de schermen natuurlijk heel goed uit komt! De de eerste en laatste vraag die we onszelf na het lezen van dit artikel echt moeten afvragen is, "heeft Joost Knevel gelijk en is Wouter Raatgever onnodig gearresteerd door zijn extreme MK-Ultra beweringen"?

JA, waarschijnlijk heeft Joost toch "echt" gelijk en is Wouter echt onnodig gearresteerd, omdat ze alleen maar de waarheid aan het licht willen brengen en dat is in een oorlogssituatie zoal hij nu is niet mogelijk, omdat er dan dingen aan het licht komen die verboden zijn!

Deze moordzaak en dit verhaal verdient een eerlijk en onafhankelijk politie en burgeronderzoek!

De gemakkelijkste uitweg is om te zeggen, dat dit allemaal onzin en een verzonnen complot is! Als je dit doet zonder verdere zelfonderzoek gedaan te hebben, dan ben je gewoon diep triest en extreem zielig en heb je gewoon totaal niet opgelet en geen enkel besef wat er echt met onze wereld aan de hand is!

Wij van Be4Truth.nl staan regelrecht achter de onderzoeken en meningen van: Joost, Micha en Wouter, omdat we zelf ook weten en onderzocht hebben, dat onze gehele maatschappij gecontroleerd wordt door een elite duivelse macht die over onze gehele wereld regeren en er steeds weer een complete puinhoop van maken over de ruggen van onschuldige wereldburgers. Tevens zijn er MK-ultra programma's geweest om geprogrammeerde mensen op hoge posities te plaatsen en zijn er wereldwijd meerdere ook bekende mensen die dit zelfde verhaal naar buiten gebracht hebben. Iedereen is vrij om zijn eigen mening te hebben hierover, maar als je domweg met deze demonisatie hype mee blijft doen en dit simpelweg als uitvlucht uitroept als complot of onzin zonder verdere eigen zelfonderzoek, dan ben je geen steek beter dan de duivelse elite machthebbers en hun smerige opgezette controlesysteem en maak je jezelf ook schuldig aan medeplichtigheid en samenwerking met deze oude nazi bezetters. We zitten midden in een geheime en onzichtbare oorlog, die door vele mensen al aan ruim het licht gebracht is en waar niemand zichzelf zomaar meer blind en doof voor kan blijven verschuilen. Nu een bewuste keuze maken voor het kwaad, is ook een bewuste keuze maken voor de aankomende rechtsmatige eerlijke onderzoeken, strafvervolgingen en gevolgen van alles wat er met ons mensheid in de afgelopen 300 jaar gebeurd is! 

 

Laat Wouter Raatgever vrij en start een onafhankelijk en eerlijk politie en burgeronderzoek naar de beweringen van Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever! 

Laat het gewoon eerlijk onderzoeken dan!

Zolang dit NIET gebeurd, is onze Nederlandse corrupte en oneerlijke overheid en hun neppe rechtstaat compleet DOOD VERKLAARD!

Als leugens regeren, is de waarheid het kwaad!DISCLAIMER: Dit artikel kan voor sommige mensen als confronterend en schokkend ervaren worden en er zullen zich vele ook tegen dit artikel en de inhoudt opzetten. Als je de schoen past, trek je hem maar aan en ga je verder zelfstandig op zoek naar eventuele bewijzen die erop wijzen, dat dit artikel niet ver van de echte waarheid afstaat. Het is gewoonweg zielig te noemen, om altijd een makkelijke vluchtweg te zoeken en alles wat anders is als onzin of een complot weg te zetten, zonder verdere zelfonderzoek en zonder enige zelfbeleving heeft niemand het recht om informatie direct te mogen bestempelen als onzin of een complot als je niets zelfstandig onderzocht hebt.

Verder pleiten wij van Be4Truth niet voor opruiing, intimidatie of geweld tegen de personen die in onze media en artikels worden blootgesteld! Juist integendeel, ons doel is om mensen te informeren zodat zij zelf niet het slachtoffer worden van leugens, oplichting, intimidatie, geweld, manipulatie, vals informatie, emotioneel misbruik, massa hypnose of veel erger. We hopen ook hiermee dat mensen bij de overheid, wetshandhaving en overige diensten onze onderzoeken zullen vinden en lezen en hier zelf ook hun eigen onderzoeken naar zullen doen. Hierbij hopen we op een massaal ontwaken van volkeren die ook zullen handelen met de verstrekte aanwezige feiten, bewijzen en getuigen.

Bron linken:

Het MK-ultra verhaal van Joost Knevel
https://www.be4truth.com/geschiedenis/637157_is-het-mk-ultra-verhaal-van-joost-knevel-een-complot

Inés Zorreguieta

Dolores Zorreguieta Artwork; http://www.sheisanartist.com/work.html

Bekijk het geweldige onderzoek van Ellla Ster: https://www.ellaster.nl/

Kevin Annett en Ella Ster: https://youtu.be/O_cy34fdhzs

Kevin Annett en Sarah Westall: https://youtu.be/jHqoKAl8yoA

MH17 linken:


Waardeer dit artikel:

Rating: 3.6666666666667 sterren
6 stemmen

Doneer nu ook voor het behouden van deze onafhankelijke wakkere nieuws website!
We hebben uw hulp hard nodig, om echt eerlijk nieuws een platform en overlevingskans te gunnen. Hierom vragen we u vriendelijk om een donatie ter waardering en ondersteuning!

Alvast veel dank voor uw donatie en waardering!«