Vaccinpaspoorten: één paspoort om ze allemaal en iedereen te kunnen controleren. RECENT NIEUWS

Gepubliceerd op 22 april 2021 om 12:00

Vaccinpaspoorten zijn een belangrijk doel van degenen die Operatie Coronavirus orkestreren, maar niet het ultieme einddoel van de COVID-agenda. Het doel van vaccinpaspoortenis duidelijk, ondanks alle zwakke en wollige excuses die worden gegeven om ze te rechtvaardigen: om de beweging van de niet-gevaccineerde mensen te beperken, of in duidelijkere bewoordingen, om de beweging van degenen die de agenda hebben doorzien te beperken. Er zijn geen slimme juridische argumenten die kunnen afleiden van deze fundamentele waarheid: vaccinpaspoorten zijn inherent discriminerend. In een gezonde samenleving zou geen enkel land dat zelfs maar lippendienst bewijst aan de zorg voor mensenrechten, kunnen beweren dat vaccinpaspoorten in overeenstemming zijn met hun bestaande wetten inzake individuele rechten, keuzevrijheid, bewegingsvrijheid, geïnformeerde toestemming en medische soevereiniteit. Er wordt echter nauwelijks gezegd dat we niet in een gezonde wereld leven. Hieronder vindt u een korte lijst van de vaccinpaspoortregelingen die worden voorgesteld, op het punt staan ​​te worden uitgerold of die al bestaan.

EU gepland voor vaccinpaspoorten in 2018

Lang voordat het woord 'coronavirus' een huishoudelijke wereld werd, of de term 'COVID' zelfs maar bestond, was de Europese Unie (EU) van plan om een ​​vaccinpaspoortscenario te maken. De Europese Commissie (de uitvoerende arm van de EU) publiceerde op 26 april 2018 een voorstel voor vaccinpaspoorten in een document getiteld.

 

"Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake versterkte samenwerking tegen door vaccinatie te voorkomen ziekten" .

 

Het bevat het plan voor een "vaccinpaspoort" of "vaccinkaart" en "vaccinportalen":

“VERWELKOMT HIERBIJ HET VOORNEMEN VAN DE COMMISSIE OM:

17. Onderzoek naar problemen met onvoldoende vaccinatiedekking als gevolg van grensoverschrijdend verkeer van mensen binnen de EU en onderzoek naar opties om deze aan te pakken, waaronder de ontwikkeling van een gemeenschappelijke vaccinatiekaart / paspoort voor EU-burgers, compatibel met elektronische immunisatie-informatiesystemen en erkend voor gebruik in grenzen.

 

IS HIERBIJ INGENOMEN MET HET VOORNEMEN VAN DE COMMISSIE OM DE VOLGENDE MAATREGELEN TE NEMEN IN NAUWE SAMENWERKING MET DE LIDSTATEN:

1 0. Streven naar het opzetten van een Europees systeem voor het delen van vaccinatie-informatie (EVIS), gecoördineerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), om:

een. Samen met de nationale volksgezondheidsautoriteiten,

ik. onderzoekt de mogelijkheden van de oprichting, in 2020, de richtsnoeren voor een kern EU vaccinatieschema, gericht op de verenigbaarheid van nationale vergemakkelijken schema's en gelijkheid te bevorderen bij de bescherming van de gezondheid van burgers van de Unie, en subseque ntly zorgen brede opname van de kern schema, evenals een gemeenschappelijke vaccinatiekaart;

ii. de consistentie, transparantie en methodologieën versterken bij de beoordeling van nationale en regionale vaccinatieplannen door wetenschappelijk bewijs en instrumenten te delen met de steun van nationale technische adviesgroepen voor immunisatie (NITAG's);

iii. in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) EU-methodologieën en -richtlijnen ontwerpen voor gegevensvereisten voor een betere monitoring van de vaccinatiegraad voor alle leeftijdsgroepen, inclusief gezondheidswerkers . Verzamel dergelijke gegevens en deel ze op EU-niveau;

b. Tegen 2019 een Europees informatieportaal voor vaccinatie opzetten , met de steun van het Europees Geneesmiddelenbureau, om online objectief, transparant en bijgewerkt bewijs te leveren over vaccins, hun voordelen en veiligheid, en het geneesmiddelenbewakingsproces.

c. Monitoren van verkeerde informatie over vaccins op het internet en ontwikkeling van empirisch onderbouwde informatie-instrumenten en richtsnoeren om de lidstaten te ondersteunen bij het tegengaan van aarzelende vaccins, in overeenstemming met de mededeling van de Commissie over het aanpakken van online-desinformatie. "

 

Interessant is dat op pg.13, dit document noemt ook de term vaccin aarzeling omdat het pleit voor een “J Oint Actie op Vaccinatie, mede - gefinancierd door het derde programma voor de Unie actie op het gebied van de gezondheid ... . Aan het adres vaccin aarzeling”

 

De aarzeling om te vaccineren is ook een thema geworden in het COVID-op,  omdat zoveel mensen zich bewust zijn geworden van hoe giftig vaccins kunnen zijn en hoe experimenteel  deze in het bijzonder zijn; in mijn artikel van augustus 2020 heb ik onthuld hoe een Yale-studie analyseerde hoe aarzeling met vaccins kan worden tegengegaan en de opname van vaccins kan worden verhoogd door middel van een verscheidenheid aan psychologische technieken en manipulatie.

Europese vaccinpaspoorten

Gezien de bovenstaande documenten is het geen grote verrassing dat Europa voorop loopt bij de implementatie van vaccinpaspoorten.

Het VK en veel Europese landen zijn bijna klaar met de invoering van hun paspoortregeling; Op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie voorgesteld de volgende ontwerp-wetgeving een “create Digital Green Certificate ” zoals je kunt zien in deze document . In een klassiek voorbeeld van doublepseak zei commissaris van Justitie, Didier Reynders:

“Met het digitale groencertificaat kiezen we voor een Europese aanpak om ervoor te zorgen dat EU-burgers en hun gezinsleden deze zomer veilig en met minimale beperkingen kunnen reizen. Het Digitaal Groen Certificaat is geen voorwaarde voor vrij verkeer en discrimineert op geen enkele manier. Een gemeenschappelijke EU-aanpak zal ons niet alleen helpen om geleidelijk het vrije verkeer binnen de EU te herstellen en versnippering te voorkomen. "

 

Geen voorwaarde voor beweging? Op geen enkele manier discrimineren? De essentie van het vaccinpaspoort is het reguleren en beperken van verplaatsingen, evenals het discrimineren. Wat is anders het nut ervan? Dit is een constant thema van de COVID op. Politici maken regels om je leven te beheersen, en juist als ze deze regels aankondigen, beweren ze dat ze je niet beheersen. Zwart is wit, boven is beneden en tirannie is vrijheid.

 

Amerikaanse vaccinpaspoorten

Ze komen ook naar Amerika.

De Amerikaanse staat New York was de eerste staat die een pilotprogramma introduceerde. Autoriteiten hebben gezegd dat het optioneel is, maar zo werken al deze controleschema's in eerste instantie; ze zijn eerst optioneel om weerstand te doorbreken en mensen te laten wennen, en daarna zijn ze verplicht. New York noemt zijn vaccinpaspoort de " Excelsior Pass " en in de officiële aankondiging staat:

“De Excelsior Pass is ontwikkeld in samenwerking met IBM en maakt gebruik van bewezen, veilige technologie om de vaccinatie van een persoon of een recente negatieve COVID-19-test te bevestigen via een vertrouwelijke gegevensoverdracht om de heropening van theaters, stadions en andere bedrijven te versnellen in overeenstemming met met de richtlijnen van de staat New York ... De Excelsior Pass zal een cruciale rol spelen om informatie op een veilige en gestroomlijnde manier naar locaties en locaties te brengen, waardoor we de heropening van deze bedrijven kunnen versnellen en ons een stap dichter bij het bereiken van een nieuw normaal kunnen brengen . "

 

Aan de positieve kant zijn er bepaalde staten die preventief vaccinpaspoorten in een of andere vorm hebben verboden , waaronder Florida, Texas, Arizona, Montana en Idaho. Zoals voor een groot deel van de duur van de COVID-operatie, volgt de steun of het verzet tegen vaccinpaspoorten meestal de partijlijnen, waarbij de linkse democratische staten het steunen en de rechtse republikeinse staten zich ertegen verzetten

Vaccinpaspoorten in Israël, China en India

Israël heeft zichzelf nog een twijfelachtige onderscheiding verdiend door de wereldleider te zijn in de vaccinatiegraad van COVID en door zijn vaccinpaspoortprogramma al te implementeren. Niet-gevaccineerde Israëli's mogen niet naar zogenaamde niet-essentiële plaatsen gaan. De tirannieke Israëlische minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein waarschuwde:

"Wie niet vaccineert, gaat alleen naar supermarkten of apotheken, terwijl de gevaccineerden naar stadions en sportscholen gaan."

 

De tirannie houdt daar niet op. Israël heeft ook " Vrijheidsarmbanden " uitgegeven die gedragen kunnen worden door degenen die vanuit het buitenland het land binnenkomen. Het Israëlische parlement sloot zich aan bij de actie die eerder door de Spaanse regering was ondernomen door een wet goed te keuren om een ​​register op te richten van mensen die de COVID-vax weigeren. Interessant is dat minister Michael Gove, minister van het Britse kabinet, onlangs in Israël aankwam voor wat zij zeggen "vaccinatiepaspoortbesprekingen" waren, maar in werkelijkheid waren degenen die het achtergrondverhaal van de Zionist New World Order (NWO) kennen waarschijnlijk zijn marsorders.

 

China en India hebben zich allebei aangesloten bij het vaccinatiepaspoortspel. China noemde hun versie het "International Travel Health Certificate" (te downloaden via de mobiele WeChat-app), terwijl India een QR-codecertificaatversie heeft .

 

Eén paspoort om ze allemaal te regeren

Ongeacht de chique en verschillende namen van deze paspoorten, apps en QR-codes, er zijn plannen om ze allemaal te koppelen via een gemeenschappelijke software of raamwerk.

 

De toonaangevende ontwikkelaars van deze technologie zijn onder meer AOK Pass , Common Pass , het Vaccination Credential Initiative , Good Health Pass Collaborative  en de IATA Travel Pass . Dit is een duidelijke manifestatie van de NWO-agenda van een Wereldregering met gedetailleerde informatie over elke persoon (behalve de heersende elite) op aarde, die gepland is om haar onderdanen of slaven te zijn.

 

Dit heeft lang geduurd. Het lijkt nu lang geleden - meer dan een jaar geleden - toen Bill Gates begon te praten over de noodzaak van immuniteitscertificaten en digitale vaccinpaspoorten . Het plan is niet verborgen, maar vrij wijd in de open lucht. Er is natuurlijk een duidelijk gebrek aan logica over de hele kwestie. Allereerst, zoals ik uitvoerig heb gedocumenteerd, is er geen bewijs dat het virus SARS-CoV-2 bestaat. Maar als je die ongemakkelijke waarheid even terzijde schuift, waarom zou je natuurlijke immuniteit tegen het virus je dan niet kwalificeren voor het vaccinpaspoort? De reguliere gehersenspoelde medische autoriteiten zeggen misschien dat het komt omdat je nog steeds opnieuw besmet kunt raken. Hetzelfde geldt echter voor het vaccin… vandaar alle gesprekken over een 2e en 3e injectie (eigenlijk is het plan om mensen talloze shots te geven terwijl ze hun DNA-besturingssysteem upgraden en opnieuw bedraden). Dit is precies dezelfde groep vaccins die u overigens niet de juiste immuniteit geven en zelfs worden toegelaten om alleen te beschermen tegen milde symptomen en niet om de overdracht te stoppen.

 

Het gaat niet om werkelijke immuniteit tegen ziekten. Het gaat erom erachter te komen wie is gevaccineerd en wie niet is gevaccineerd, en vervolgens de niet-conforme, ongehoorzame, weerspannige niet-gevaccineerde personen te straffen.

Voor degenen die hun glanzende nieuwe vaccinpaspoort willen - denk hier eens over na. Wat gebeurt er als de autoriteiten zeggen dat je steeds vaxxed moet worden… en vaxxed… en vaxxed… elk jaar… alleen maar om je paspoort en privileges te behouden? Gaan we in onze inherente machtsrechten staan ​​of kruipen onder de slavenmeesters voor door de overheid verleende privileges?

Gelooft u nog steeds dat digitale vaccinpaspoorten iets zijn bedacht door complottheoretici?

In een ander artikelen schreven ze over proefprogramma's voor digitale vaccinatiepassen in New York, wereldwijde aankondigingen en in dezelfde zin, gezondheidspaspoorten en apps voor v accine-paspoorten waarin een reiziger (of evenementbezoeker, werknemer of klant) zijn COVID-19 uploadt testresultaten of vaccinatiestatus. 

 

Tenzij het EU-parlement plotseling verliefd werd op complottheoretici, dat is precies wat er gaat gebeuren.

 

De EU kondigt het voorstel voor een digitaal vaccinpaspoort aan

In maart heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om een ​​"Digitaal Groen Certificaat" in te voeren om reizen binnen de EU tijdens de "pandemie" mogelijk te maken.

Dit Digitaal Groen Certificaat zou dienen als documentatie dat een persoon is ingeënt tegen COVID, een negatieve test op COVID heeft gekregen of daarvan is hersteld. Het bevat een QR-code om de authenticiteit en veiligheid van het certificaat te garanderen en wordt gratis op papier of digitaal gemaakt .

 

Het Digitaal Groen Certificaat zal drie certificaten bevatten, waaronder:

  • Vaccinatiecertificaten met vermelding van het gebruikte vaccin, gegevens en plaats van inenting en aantal toegediende doses.
  • Negatieve testcertificaten (een NAAT / RT-PCR-test of een snelle antigeentest). Zelftesten worden voorlopig uitgesloten.
  • Medische certificaten voor mensen die in de afgelopen 180 dagen hersteld zijn van COVID-19.

Volgens Euro News,

"Als lidstaten een vaccinatiebewijs accepteren om af te zien van bepaalde volksgezondheidsbeperkingen, zoals testen of quarantaine, moeten ze onder dezelfde voorwaarden vaccinatiecertificaten accepteren die zijn afgegeven onder het systeem van het digitale groencertificaat", aldus de Commissie in een verklaring.

 

Het instrument is geldig in alle EU-landen en staat open voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het wordt afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit.

 

Andere landen volgen dit voorbeeld in het schema van het digitale vaccinpaspoort

Maar terwijl de EU debatteert over wat voor soort technologie ze moet gebruiken en welke parameters erin zullen worden opgenomen, nemen verschillende Europese landen het heft in eigen handen en kiezen ze ervoor om hun eigen versies van een vaccinpaspoort te creëren, die allemaal van land tot land verschillen. Zo is Estland van plan om eind april een eigen proefprogramma te starten. Frankrijk doet hetzelfde.

 

Bovendien werkt de Wereldgezondheidsorganisatie, die zich onlangs verzette tegen de invoering van een vaccinpaspoort, nu aan precies dat te doen. En ze werken allemaal samen met de gebruikelijke verdachten: Google, Apple, Microsoft, IBM en tal van andere bedrijven. Wat waarschijnlijker is, is dat de Europese landen allemaal verschillende versies van het paspoort zullen implementeren en dat de EU te midden van chaos het proces zal moeten stappen en standaardiseren. De WHO zal waarschijnlijk de leiding nemen bij de wereldwijde implementatie van het proces.

Wat betekent een vaccinpaspoort voor u als Amerikaan? Veel eigenlijk

Ten eerste, als je van plan bent om binnenkort (en mogelijk voor altijd) naar of door Europa te reizen, moet je misschien een van deze paspoorten pakken. De Europese Commissie heeft natuurlijk verklaard dat de verhuizing tijdelijk is . Zodra de Wereldgezondheidsorganisatie ( nu eigendom van Bill Gates ) een einde maakt aan de wereldwijde noodsituatie op het gebied van de gezondheid, worden de digitale paspoorten opgeschort. Dus zij zeggen.

 

“Het digitale groencertificaat is geen voorwaarde voor vrij verkeer en discrimineert op geen enkele manier. Een gemeenschappelijke EU-aanpak zal ons niet alleen helpen om geleidelijk het vrije verkeer binnen de EU te herstellen en versnippering te voorkomen ”, aldus commissaris Reynders. Behalve dat een "voorwaarde voor vrij verkeer" het hele punt is en "discriminatie" de kern van het paspoort is.

Maar terug naar Amerika. Er zijn al plannen om een ​​soortgelijke regeling in de Verenigde Staten in te voeren. In feite bespreken de Verenigde Staten nu "toevallig" een soortgelijk vaccinpaspoort. Terwijl tientallen miljoenen Amerika's, die een jaar lang geterroriseerd zijn, als vee in de rij staan ​​voor hun 'vaccins', zijn de Verenigde Staten van plan een 'vaccinpaspoort' te ontwikkelen waarmee gevaccineerden kunnen reizen en 'kunnen genieten van andere aspecten van pre -pandemisch leven. " Met andere woorden, bevries de niet-gevaccineerden helemaal uit het normale leven.

 

Digitale vaccinpaspoorten in de VS staan ​​ter discussie

Een senior adviseur van het Witte Huis heeft aangegeven dat de regering de hele beproeving met afstand zal aanpakken door te zeggen: "" het is niet de rol van de regering om die gegevens te bewaren en dat te doen "

Dus met dat in gedachten, is het waarschijnlijk dat particuliere bedrijven zullen worden aangeworven om op te treden als de nieuwe feodale opperheren die Carroll Quigley jaren geleden voorspelde. Meer dan waarschijnlijk zullen het bedrijven zoals RAND zijn die betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van het vaccinpaspoortschema. In feite maken RAND-analisten al openbare opmerkingen over het type regeling dat zal worden geïmplementeerd.

 

"Ik denk dat er onvermijdelijk deze paspoorten zullen zijn, omdat mensen graag terug willen naar een gevoel van normaliteit", zei dr. Mahshid Abir, een senior arts-beleidsonderzoeker voor de RAND Corp. er is een impuls om toerisme en reizen weer op het goede spoor te krijgen, en terug te gaan naar een schijn van normaal. "

US News and World Report citeert Abir verder wanneer het schrijft: "Een ander potentieel voordeel van het vereisen van een vaccinpaspoort om te reizen, uit eten te gaan of een rockconcert bij te wonen, zou kunnen zijn dat het sommige mensen die aarzelen om vaccinatie te krijgen onder druk zou zetten om hun inenting te krijgen," zei Abir. "

 

Sommige staten hebben echter geweigerd deel te nemen aan deze grove schending van burgerlijke vrijheden. Florida en South Carolina hebben duidelijk gemaakt dat ze zich afmelden. Maar sommige door de communisten gecontroleerde staten zoals New York passen de paspoortregeling al toe. Zoals USA Today schreef :

Vanaf vrijdag kunnen New Yorkers een code op hun mobiele telefoon of een afdruk ophalen om te bewijzen dat ze zijn ingeënt tegen COVID-19 of onlangs negatief zijn getest op het virus dat het veroorzaakt.

 

De eerste certificering in het land, de Excelsior Pass genaamd, zal als eerste van pas komen op grote locaties zoals Madison Square Garden. Maar volgende week wordt  de pas geaccepteerd op tientallen evenementen-, kunst- en uitgaansgelegenheden over de hele staat. Het laat mensen al toe om de omvang van een huwelijksfeest of ander verzorgd evenement te vergroten.

Geloof je nog steeds niet dat er digitale vaccinpaspoorten komen?

Dus daar heb je het. Een vaccinpaspoort wordt uitgerold in de EU (“tijdelijk” natuurlijk) en tegelijkertijd in de Verenigde Staten. Denk je nog steeds dat dit geen gecoördineerde poging is om reizen en burgerlijke vrijheden te beperken? Als je dat doet, dan heb ik een onroerend goed aan de oceaan in Arizona om je te verkopen. Maar tenzij u bent ingeënt, kunt u niet reizen om het te zien.

 

Wat vindt u van dit vaccinatiebewijs?

Als u van plan bent om u te laten vaccineren, is dat dan omdat u dat wilt of omdat het moet?

Wat gaat u doen als u gedwongen wordt het vaccin te krijgen om uw baan te behouden of uw opleiding voort te zetten? Of ga je naar winkels of ga je op reis? Het is voor velen een echte rots en een moeilijke situatie. Laten we erover praten in de comments. (Respecteer de keuzes van anderen - dit werkt in beide richtingen.)

Van het zelfde laken een nieuw Nazi pak maken!

Door hetzelfde programma te gebruiken als in de tweede wereldoorlog en de zelfde agenda uit te rollen, gebruiken ze nu een onzichtbaar virus om mensen hun vrijheid af te pakken!

 

Het angst plan en de agenda plannen zijn exact hetzelfde, alleen nu kan er niemand met een klein snorretje als misdadiger en massa moordenaar aangewezen worden en kunnen ze dit virus blijvend gebruiken om steeds meer vrijheid van de wereldbevolking af te nemen en dit onzichtbare virus blijvend gebruiken als ultiem genocide middel om hun wereldwijde controle over de mensheid te kunnen behouden en de aantallen terug te brengen met populatie controle! Een onzichtbaar virus is een geweldig machtsmiddel!


«   »