Is het MK-Ultra verhaal van Joost Knevel een complot?

Tekst schrijver en auteur artikel: M. Poolman


Voorwoord:

Dit onderstaande verhaal is uit eigen jaren lange onderzoeken en bepaalde bronnen uitgewerkt.
Voor vele mensen die deze materie en deze informatie nog niet kennen, kan dit artikel als schokkend en
verwarrend ervaren worden! Vele complotontkenners, zullen deze informatie natuurlijk direct als onzin, complot, wappie theorie enz. verklaren en alles en iedereen direct belachelijk maken zonder zelf eerst onderzoek ernaar te doen!

Iedereen staat vrij om te denken wat ze willen en zullen hun eigen oordeel en mening hierover moeten opmaken. Deze verblinde haatdragende mensen die alles en iedereen demoniseren en belachelijk maken, zijn zelf de grootste slaven in ons huidige slaven controle systeem. Deze mensen zijn veelal compleet gehersenspoeld en geloven in dit complete wereldwijde corrupte systeem en kunnen er vaak geestelijk ook niks aan doen of veranderen! Je zal deze complotontkenners er altijd tussen blijven houden en hierdoor zal deze informatie in dit artikel niet door hun veranderen! Ze houden onbewust door hun eigen stugheid en domheid en onwetendheid de echte evolutie en vooruitgang van ons mensheid tegen, omdat we door deze compleet gehersenspoelde controle systeem slaven nog steeds als mensheid geen gehele eenheid en een blok kunnen vormen tegen onze elite slaven meesters. Uiteindelijk zullen deze complotontkenners alleen zichzelf steeds verder belachelijk maken, omdat er steeds meer mensen wakker worden!   

Doordat dit een heel lang en groot artikel is, kunnen er bepaalde onderwerpen tussen staan die niet helemaal compleet of 
volledig zijn en alleen de kern van dit onderwerp omvatten! Belangrijk is, dat lezers ook zelf hun eigen onderzoeken uitvoeren op alle onderstaande informatie in dit artikel. Hierdoor vermelden we ook veelal geen bronnen van deze informatie, omdat veel informatie direct vanuit het hoofd en uit eigen onderzoek is beschreven en lezers zelf ook bepaalde info kunnen onderzoeken. Voor eventuele extra weggelaten bronnen of informatie is dit ook op geheel zelfonderzoek voor de lezers zelf behouden!

We wensen onze bezoekers veel lees plezier toe met dit onderstaande artikel!

P.S.

Vergeet ons A.U.B. niet te ondersteunen met een donatie, omdat we nu FULLTIME u het echte wakkere nieuws willen brengen!  


ALVAST HEEL VEEL DANK VOOR UW DONATIE!


De illuminatie en hun totale wereld controle door MK-Ultra!

Het rituele satanisch misbruik en MK-Ultra verhaal van Joost Knevel klink misschien voor vele mensen heel extreem en ongeloofwaardig, maar is dit ook zo ongeloofwaardig of zit er veel meer achter wat wij als normale mensen en burgers helemaal niet weten en kunnen zien? De vraag die we onszelf in dit artikel gaan en bewust moeten afvragen is, "heeft Joost Knevel gelijk met zijn extreme MK-Ultra beweringen"? Na dit artikel goed gelezen te hebben, zal deze vraag bij vele beantwoord kunnen worden met JA, waarschijnlijk heeft Joost toch "echt" gelijk!

Het misbruik en MK-Ultra verhaal van Joost knevel, begint in de jaren 80 in zijn toenmalige jeugd woonplaats Bodegraven. Joost verteld in zijn verhalen, dat hij als klein kind op zijn kleuterschool misbruikt is door volwassen mensen op en nabij zijn school waaronder hij ook weet te vertellen, dat hier meerdere mensen bij betrokken waren, waaronder een plaatselijke arts en RIVM directeur Jaap van Dissel. Het verhaal van Joost gaat zover, dat hij als klein kind in de kleuterklas getuigen is geweest van een moord op een klasgenootje die naar Joost zeggen "haar hoofd is omgedraaid door Jaap van Dissel"! Heel extreem allemaal en voor vele mensen totaal ongeloofwaardig! Dit verhaal van Joost wordt
ook door de gehele reguliere media genegeerd en afgedaan als onzin en een complot! Joost Knevel wordt samen met zijn mede klokkenluiders 

RED PILL JOURNAL

Met: JOOST, MICHA EN WOUTER

KIJK OOK OP DE HUN
TELEGRAM GROEP 
"DE BATAAFSE REPUBLIEK"  
OF OP 
"RED PILL JOURNAL"
ABONNEER JEZELF DAAR VOOR MEER INFORMATIE OVER, DE LIVE VIDEO LINKS 
EN VOOR OVERIGE INFO EN UPDATES.

Voordat we verder ingaan op het het MK-Ultra verhaal van Joost Knevel uit Bodegraven, gaan we eerst een heel stuk van de afkomst en de geschiedenis aan het licht brengen die ons uiteindelijk duidelijk gaat maken en laten zien, waarom deze MK-Ultra en de satanische rituele kinder opofferingen zo nauw verbonden zijn met elkaar en welk extreem groot doel het nastreeft! We duiken met dit artikel heel diep het konijnenhol in of zoals ze in het Engels zeggen: "deep down the Rabbit hole"! We gaan in dit artikel echt alles belichten van A tot Z. Zelfs dingen die niemand ooit voor mogelijk had kunnen houden, zullen hierin beschreven worden. Het is een compleet en lang artikel, waar iedereen ook echt de  tijd voor moet nemen om het goed te lezen. Ben je totaal nieuw in deze materie en geloof je totaal niet in complotten, dan is zelfs dit artikel een aanrader om te lezen en over na te gaan denken hoe dingen wereldwijd echt werken!  We gebruiken ook veel foto's in dit artikel, omdat een simpele foto vaak meer zegt dan duizend woorden. Ook hebben we een aantal video's in dit artikel geplaatst die het gehele verhaal compleet maken en goed weergeven wat er echt aan de hand is in onze wereld.

Sommige ongelovige en complotontkenners, zullen waarschijnlijk nu al bij het woord satanisme afhaken, omdat ze denken en van mening zijn dat dit niet bestaat!

Maar HO' ho... Wacht nou even! Er heeft pas geleden een bekende extreem satanische rapper met de naam: Lil Nas,
666 paar SATAN Nike sneakers verkocht met menselijke bloed cellen die binnen 20 minuten totaal uitverkocht waren!

Hoezo bestaat satanisme niet echt volgens vele
blijvende demoniserende complotontkenners?

Check deze verziekte satanisme hieronder maar even!

Maar goed, we gaan na deze korte extreem verziekte satanische info break, gewoon weer vrolijk verder met ons verhaal hieronder!

Pas op, dit is een duidelijke vooraf geplaatste waarschuwing!
 
Er zullen feiten, beweringen en video's in dit artikel zichtbaar worden die ronduit zeer schokkend en verwarrend kunnen zijn, maar ook veel zullen verklaren over de huidige situatie waarin we nu wereldwijd in terecht zijn gekomen. Het advies is ook, om echt de tijd te nemen om het goed te lezen en zelfs meerdere keren te lezen, omdat het hoogstwaarschijnlijk na de eerste keer met al deze informatie al bij vele mensen begint te duizelen en draaien van ongeloof. We geven met dit artikel heel duidelijk aan, dat iedereen zijn of haar eigen mening erop los mag laten en dat alles gewoon allemaal zelf op te zoeken is door er bewust naar te zoeken. We worden ons hele leven al van alles geleerd en gaan veelal overal in blind vertrouwen vanuit, maar alles echt zelf toetsen en controleren of de informatie correct is wat ons geleerd is doen we niet! We gaan er gewoon vanuit, dat ons altijd alles correct en eerlijk geleerd, verteld en meegegeven is. Neem vooral niets voor waar en voor lief aan in dit artikel en zoek gewoon alles ook zelf op om tot een eigen eind conclusie te komen!

Er is op dit moment voor vele mensen een onzichtbare wereldwijde een strijd of zelf een 3e wereldoorlog achter de schermen gaande
om de totale macht op onze aarde en over ons mensheid. Deze strijd, woedt tussen het oorspronkelijke christendom en het satanisme.
Geloof het of niet, maar het is een heuse eind strijd tussen het goed en het kwaad of ook wel het licht en het duister genoemd!

In dit artikel proberen we meer duidelijkheid te geven over wat de oorsprong is van de veel genoemde illuminati orde ook wel ‘DeepState’,
die we onder meerdere namen kennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Cabal, Zionisten, Khazaren, Rothschilds, Freemasons, Bildenberg groep, NWO, CIA, Mossad, MI-6 e.a. We zijn als gewone wereldburgers ons hele leven lang al voorgelogen door en op onze scholen, door onze overheid, wetenschap, geschiedenis, reguliere media enz., De "echte" waarheid die steeds meer naar boven begint te komen, is voor vele mensen totaal ongeloofwaardig en niet realistisch en daarom ook door vele mensen direct bestempeld als onwaar en een achterlijk complot.
Ook al geloven deze complotontkenners er niet in, het is een geweldig verhaal en een compleet andere inkijk in onze huidige wereld.


Allereerst zullen we met de kern van al het kwaad en de totale controle op aarde beginnen, te weten "het satanisme dit geinfiltreerd is in de de illuminatie" orde. Eerst een stukje geschiedenis, wat "geen" complot is en gewoon online te vinden is over deze illuminati orde.

"De illuminaten (de verlichten of verlichtende), illuministen of illuminati waren een geheime genootschap met invloeden uit de theosofie en anti esoterische Verlichting dat werd opgericht door de Beierse academicus Adam Weishaupt op 1 mei 1776 als de Orde der Volmaakbaren.      Het was een studentengroep om een vuist te maken tegen de jezuïeten en ter bescherming van literatuur en leer van de Verlichting. Om nieuwe leden te lokken, bedacht Weishaupt een systeem van inwijdingsgraden, initiatieriten en speciaal taalgebruik, mede in vermeende concurrentie met de Gold- und Rosenkreuzer, die ook zouden rekruteren onder de studenten. De beweging verspreidde zich over Duitsland en zou ongeveer tweeduizend leden tellen, onder wie toenmalige bekendheden als GoetheHerder en Pestalozzi.

De beweging was georganiseerd in kleine leesgroepen met als doel jongere leden moreel te vormen tot ideale mensen ofwel nieuwe mensen.
Het doel hiervan was om, in de periode van het ancien régime, stapsgewijs het bestuur te infiltreren en te vervangen, om zo een rationele, vrije en verlichte samenleving te creëren die vrij was van externe autoriteiten. In plaats daarvan zou de autoriteit moeten berusten bij het mannelijke gezinshoofd. Hogere structuren zouden overbodig worden. In het kader hiervan richtte de beweging scholen op, Philanthropin. Ook de overheidsinfiltratie kende een zeker succes, maar vanaf halverwege 1784 werden illuminaten in Beieren vervolgd, zodat hun centrum zich verplaatste naar Weimar en Gotha, plaatsen die behoorden tot illuminatenvorsten. Daarna volgde een reorganisatie en werden nieuwe afdelingen opgericht in ItaliëFrankrijkDenemarken en Rusland. Het lijkt erop, dat de beweging ophield te functioneren in 1788."


Doordat machtige slechte elite en hun doodscult religie en geloof in satan en het satanisme, hebben deze elite hun gecontroleerde satanische aanbidders en volgers die ze zelf aanstuurde, steeds dieper in geheime genootschappen, grote bedrijven en regeringen wereldwijd laten infiltreerde, zo ook in de illuminatie orde, zoals deze orde nu satanisch en duivels is geworden. Waar men "dacht" dat de illuminati in 1788 opgehouden is met bestaan, zijn ze juist nog geheimer te werk gegaan en geworden nog dieper in de wereldmaatschappij gaan opereren en vooral infiltreren. Verder in dit artikel zullen we ook de herkomst en de geschiedenis van het satanisme beschrijven en aan het licht brengen. 

De huidige satanische tak van deze machtige elite illuminati, is nu een wereldwijde geheime genootschap van hele rijke bankiers elite mensen veelal met een nazi gedachtengoed en achtergrond, die onze hele wereld via hun banken controleert en bestuurt. Hun elite (chosen one children) uitgekozen of uitverkoren kinderen, die allemaal een MK-Ultra hersenspoeling programma hebben gehad in hun jeugd, zijn veelal te herkennen aan hun symbolen als piramides of met het aller ziend oog en aan hun hand en oog gebaren. Vele bekende, maar ook onbekende elite leden zijn lid van de illuminatie orde. Bekende leden zijn o.a: Bush familie, Clintons, Obama's, Biden's en een hele rits bekende elite en popsterren.
Er zijn vele mensen die dit zien als een complot, maar er zijn er ook vele nu die in beginnen te zien, dat er meer aan de hand is dan alleen toevalligheden. Er zijn dus vele mensen die gewoon in deze bestempelden complottheorie geloven en dat is maar goed ook, omdat de
mensheid al lang genoeg onder de totale verziekte en angst controle en macht van deze cult satanische genootschap valt.

"Eigenschappen van echte satanisten zijn, dat ze alles omdraaien en verdraaien, van al het goed kwaad maken en vooral leugens en bedrog verkopen hun grote kracht is! Om constant te kunnen overleven in deze maatschappij, moeten ze in het duister blijven!
Het zijn grootmeesters in het realiseren van totale illusie"


S
teeds meer mensen beginnen wakker te worden, omdat er te veel dingen op het wereldtoneel gebeuren die vaak toevallig gebeuren en onverklaarbaar zijn, maar wel een zure nasmaak van corruptie en samenzweringen meebrengen. Veel occulte zaken zijn te zien in de reguliere media en vooral als je er op gaat letten en het begint in te zien, omdat het gewoon geen toeval meer is dat vele bekende popsterren en andere bekende mensen allemaal dezelfde handgebaren maken. Er is dus gewoon meer aan de "hand" dan een toevallig handgebaar wat en enkele pop artiest maakt! Vele zeggen, dat dit de handgebaren van de illuminati zijn en de Pyramide moeten voorstellen en het gebaar van het aller ziend oog wat bekend staat voor het symbool van de illimunatie. Deze geheime genootschap wordt ook omschreven als: cabal of deep state. 

Hieronder ook een video over TOP illuminatie leden!

Jay-Z die tijdens optredens een driehoek uitbeeldt met zijn handen, de woorden ‘Princess of the illuminati’ in Rihanna’s videoclip, Beyoncé die zingt Y'all haters corny with that Illuminati mess en het lied Illuminati van Madonna: zijn dit toevallige verwijzingen naar de illuminati of zijn deze sterren allemaal lid van deze veronderstelde geheime genootschap? Zoveel toeval bestaat niet en weet en begrijp dat ze de grootmeesters van desillusie zijn die altijd in het diepste duister zullen blijven opereren, omdat ze anders hun gezamenlijke geheime groepskracht verliezen.

‘je ziet vaak allemaal pyramides, ogen en driehoeken
in bekende videoclips en tv programma's, google
hier gewoon de betekenissen maar eens van op!,

Vele mensen zijn er van overtuigd, dat illuminati echt bestaan. Als je het zelf ook gaat inzien, dan zullen er veel puzzelstukjes op hun plaats vallen. ‘We leven, lopen, slapen, gaan naar school, maar er is veel meer dan dat! De illuminati hebben de totale macht over de wereld en over ons en houden ons altijd klein en in de gaten. Voor de illuminati draait alles om geld en macht, daarom mag je er ook niet zomaar bij.
Ze controleren echt alles tevens de reguliere mainstream media ‘Er is een heel rangensysteem.
Hoe hoger je rang, hoe meer macht je hebt!’

‘Taylor Swift is MK-Ultra gehersenspoeld door de illuminati"!

Slaven

Vele bekende en onbekende mensen op hoge posities horen bij de illuminati en mensen die weer door hun worden gebruikt. Ze werken met slaven, meesters en bezitters als hoge priesters, wizards en hoog meesters net als in cult religies en als in sektes. 
Tot de sekte slaven behoren vooral veel bekende popsterren. ‘Zij zijn de slaven van de illuminati.

Zie de illuminati gewoon als een groot bedrijf met verschillende hoge en lage functies, maar dan in een duivelse satanische doodscult sekte op een compleet vooruit bedacht en opgezet wereld controle niveau!


In ruil voor roem, rijkdom en macht, moeten ze doen wat ze wordt opgedragen. Ze verkopen hierbij hun ziel aan deze duivelse cult religie. Als ze er eenmaal bij zitten en ze willen eruit, dan worden ze vaak neergezet als gek of gewoon vermoord.’ Er zijn verschillende bewijzen van popsterren die slaven poppetjes zijn van de illuminati, ‘Een voorbeeld is de clip van Taylor Swifts lied “Look what you made me do”. Hierin begraaft Taylor Swift haar oude lieve persoonlijkheid, waarna haar nieuwe evil diva persoonlijkheid naar boven komt. Het is een soort noodkreet: ze wil laten zien, dat ze is gehersenspoeld door illuminati en niet meer zichzelf is en totaal onder controle leeft.’


Ook aan andere bekende artiesten en bekende mensen kun je zien, dat ze tegen hun eigen wil voor de illuminati werken. ‘Kijk naar Justin Bieber. Eerst was hij een vrolijke jongen en nu lijkt het wel alsof hij dood is vanbinnen. het lijkt erop alsof hij er niet meer bij wil horen, maar hij er nu niets meer aan kan doen, omdat hij volgens de illuminatie protocollen zijn ziel verkocht heeft. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met Michael Jackson en die is nu dood.’ Iedereen die zich niet aan de geheimen houden en de bloed eed die ze afdragen aan de illuminatie verbreken kunnen zomaar zonder pardon vermoord worden voor hun daden. Jay-Z en Beyoncé horen ook bij Illuminati, en zitten op hoge posities in deze oragnisatie, want ‘Jay-Z schijnt een grand wizard te zijn en Beyoncé heeft na de dood van zangeres Aaliyah, ook haar ziel verkocht en staat nu ook in de schuld van de illuminati, waar ze de rol van de pop queen op zich genomen heeft. Beiden profiteren ze er enorm van in ieder geval.’ Zodra mensen zich houden aan alle regels die binnen de illuminatie gelden, dan kunnen ze echt alles bereiken en gebruikt de illuminatie deze mensen ook als hun leading personen.

Vele Popsterren vervullen nog een andere rol voor de illuminati; ze leiden de aandacht af. ‘Terwijl wij ons bezighouden met de zwangerschap van Kim Kardashian kunnen zij stiekem hun gang gaan en houden wij ons niet bezig met wat er zich achter de schermen afspeelt.’

De illuminati en hun hoofdleden proberen zoveel als mogelijk alles geheim te houden hoe de wereld echt in elkaar steekt.
Ze proberen het volk constant bezig en dom te houden om ze af te leiden van de echte belangrijke dingen. Mensen worden dom gehouden, ook met het reguliere gecontroleerde nieuws. Heel veel belangrijke echte informatie wordt gewoon niet verteld!


Zodra u tot aan hier bent gekomen met het lezen van dit artikel en u bent totaal niet bekent met deze materie en informatie, dan begint u nu al aardig te duizelen en te spoken in uw hoofd van ongeloof! Sommige ongelovige zullen al afgehaakt zijn en deze informatie direct afschilderen als onzin, complot en leugens.
Dat is ook prima, maar voor diegene die tot aan hier nog steeds dit artikel en deze informatie meelezen "geweldig!"

We gaan nu nog veel verder het konijnenhol en de materie in en het wordt nu allemaal nog ongeloofwaardiger, dus "PAS OP" als u dacht dat de bovenstaande informatie al erg was, het kan allemaal nog veel erger!

Het is een groot artikel en een hoop informatie!
Alleen door verder te lezen wordt alles
nog veel duidelijker!

Wakker worden heeft een rede!  


Voor nu even genoeg informatie over deze machtige illuminatie orde!

De vraag die ons rest is, of deze illuminatie orde de oudste en machtigste orde op aarde is?
Het antwoord hierop is "NEE!" We moeten even door de zure appel heen bijten "LETTERLIJK"! 
De oudste en aller eerste machtigste wereld orde gaat nog veel verder terug onze geschiedenis in, zelfs duizenden jaren terug!

Iedereen kent het Bijbelse verhaal van Adam en Eva in het hof van eden en de slang die als slechte duivelse omschrijving Eva van de appel laat eten, waardoor ze uit het hof van Eden gezet zijn door GOD. Deze duivelse slechte slang, speelt een hele grote alles veranderende rol in de geschiedenis van ons mensheid! Door deze slechte duivelse slang, is namelijk de allermachtigste geheime genootschap ontstaan te weten:
The Brotherhood of the SNAKE! (Broederschap van de SLANG) Een geheime genootschap die we eigenlijk allemaal onbewust al kennen!

Brotherhood of the Snake!

Achter alle geheime genootschappen en vrijmetselaarsloges schuilt "de" oudste en machtigste geheime genootschap op onze aarde te weten: "Broederschap van de Slang", of ook Cultus van Aton, die het Christendom en zijn vele slechte denominaties hiervan creëerde, die het Vaticaan vestigde, en zijn vele pausen, bisschoppen en priesters op hun plaats zette. Deze zelfde organisatie nam de illuminati over, richte Rozenkruisers en Tempeliers op die op hun beurt de macht hebben over de talloze geheime genootschappen, broederschappen, instituties, universiteiten, opleidingen, wetenschap, grote bedrijven, multinationals, gehele medische kunde en industrie, banken, staatsbanken, wereldbanken, regeringen, liefdadigheidsinstellingen, kerken bijna alles wereldwijd! Daarom is de uitspraak: "Per me reges regnant"
("door mij koningen regeren")
een heel belangrijk vrijmetselaarsmotto is! 
Laten we er niet aan twijfelen welke historische vrijmetselaars op de top van hun Egyptische piramides hun koningen hebben gekroond.
Het was deze geheime Broederschap van de Slang! Een geheime genootschap die we eigenlijk allemaal onbewust al kennen!

U kent ze echt NIET?
Echt wel dus...! Kijk maar naar de hier onderstaande afbeeldingen!

Portrait of Queen Elizabeth 1 ENG.

Er zijn nog veel meer logo's en afbeeldingen met slangen te vinden, maar dat moet u zelf maar verder opzoeken.


De verschillende vrijmetselaarsloges zijn afhankelijk van het beschermheerschap van de afstammelingen van de atonisten, de grote koninklijke dynastieën van Europa, Habsburg, Hannover, Saksen-Coburg-Gotha, Merovingisch, Guise, Stuart, Savoye, Battenberg, Bowes-Lyon, enz. Senior leden van deze Huizen waren, en zijn nog steeds, de biologische of de ideologische bloed afstammelingen van Achnatons cultus van Aton en van de "Broederschap van de Slang". Hun symboliek verraadt dit als niemand anders dat doet. In het geval van de naam Merovingisch zouden we opnieuw kunnen opmerken dat de lettergreep mer 'piramide' betekende, en ook 'hoge'. Met betrekking tot de naam Capetian, zien we dat het woord vergelijkbaar is met cap, en ook met captain, wat wederom een ​​leider of leider betekent. De Capetianen stonden bekend als de 'grote hoofden'. Vooral de rijkste en machtigste familie op aarde de Rothschild famile heeft deze grote hoofden.

Tevens heeft Baron Guy de Rothschild heeft een hangend linkeroog. Hij is ook een hele belangrijke slavenhandelaar en programmeur, maar hij zou een kindertrauma hebben doorgemaakt als onderdeel van zijn voorbereiding op zijn rol in de Broederschap. De programmeurs creëren gewetenloze monsters zonder ziel en vervolgens creëren die monsters weer de volgende generatie monsters terwijl de hele elite oppermacht wordt bestuurd door de hoogste reptielen. 

Baron Guy Rothschild 

Lord Jacob Rothschild

Albert George Rothschild

Rembrandt (1606-1669) schilderde de ruim twee meter hoge portretten van de 21-jarige Maerten Soolmans en zijn 23-jarige echtgenote Oopjen Coppit in 1634. Het koppel betaalde 500 gulden voor beide werken, een jaarsalaris voor een ervaren werkman. Gustave baron de Rothschild, bankier, consul-generaal van Oostenrijk-Hongarije, gepassioneerd kunstverzamelaar en gehuwd met Céline Anspach, kocht de huwelijksportretten in 1877 uit handen van jonkheer Willem van Loon in Amsterdam. De twee doeken werden nauwelijks aan het grote publiek getoond. 

Hieronder staan13 bloedlijn families die directe afstammelingen zijn van het oudste geschriften op aarde die van de sumerains de Anunnaki.
Belangrijk om te begrijpen is, dat niet alle families slecht of duivels zijn en er maar twee families echt uitschieten als de rijkste en de machtigste ter wereld tot aan nu in onze huidige tijden toe. Deze zijn de Rothschild familie en de Rockerfeller familie. Begrijp ook, dat deze familie bloedlijnen altijd uit hele rijke en machtige, Goden, heersers en families afkomstig zijn, waardoor ze altijd hun geschiedenis hebben kunnen overdragen van generatie op generatie. Wij als simpele burgers kunnen vaak alleen twee of drie generaties terug, omdat we het belang of de macht niet over hoeven te dragen. Deze hele rijke en machtige families hebben "altijd" hun gehele geschiedenis mee kunnen nemen en over kunnen dragen mede "door" hun rijkdom en heersende macht.

Als je de echte waarheid uit de geschiedenis in
bezit hebt, kun je gewoon zelf de toekomst bepalen! 


Maar ze namen niet alleen hun afkomst en bloedlijnen mee als kennis, ook alle geheimen uit onze geschiedenis die zij wel kennen en weten en uit de oudheid meegenomen hebben in onze huidige tijd. Doordat deze families zo extreem machtig zijn, hebben ze zelf de geschiedenis van ons mensheid kunnen veranderen in hun totale controle belangen. Vrij simpel, als je belangrijke informatie uit de menselijke geschiedenis en creatie weg laat en deze geheim blijft houden, zal de mensheid nooit haar eigen identiteit en echte afkomst leren kennen waardoor ze veel beter te manipuleren zijn als bevolkingsgroepen. De bekende verdeel en heers technieken om de mensheid te verblinden, tegen elkaar op te zetten en dom te houden. Besef ook, dat deze mensen altijd hun onderdanen "het mensenras" als hun slaven heeft gebruikt en ook zo bezitten!
Deze complete hoogmoed en verhevenheid boven alles en iedereen uit hun slaven bevolking hebben ze veelal nu nog steeds.
We gaan verderop in dit artikel een aantal machtige families belichten zoals o.a. de Rothschild familie.     

Volgens Jan van Helsing, een productief auteur over alles wat met geheime genootschappen te maken heeft, werd de term 'illuminati' algemeen gebruikt in het veertiende eeuw in Duitsland, waar hij werd toegepast op de hoge families en ingewijden van de Broederschap van de Slang.
De echte illimunati is dus alreeds veel ouder, dan die opgericht door de Beierse academicus Adam Weishaupt op 1 mei 1776 als de Orde der Volmaakbaren illimunati. Adam Weishaupt heeft dus eigenlijk een oude illimunati orde overgenomen en naar zijn hand en idee gevormd!
Precies, hier was de infiltratie binnen de oude vredige illimunati orde door de kwade duivelse elite orde van de Rothschild familie ontstaan.
Adam Weishaupt was een 33e graad hoge vrijmetselaar en werkte in opdracht van de elite duivelse families waaronder de Rothschild familie.
Zo hebben ze met hun sluwe infiltratie technieken van binnenuit heel veel wereldwijde genootschappen, kerken en overige instanties en regeringen over kunnen nemen. Gewoon met complete list en bedrog! Gaan er bij deze listige infiltratie techniek al lampjes branden bij u nu?

Exact deze zelfde leugens en bedrog infiltratie technieken van binnenuit in organisaties en regeringen enz., gebruiken ze nu hedendaags nog steeds, om alles in hun macht te krijgen wereldwijd. Na de oorlog zijn ze bewust via operatie paperclip met hun Psychologische MK-ultra brainwash programma's begonnen, om hun chosen one elite gehersenspoelde kinderen te laten infiltreren op de aller hoogste machtsposities in de wereld. O
ver dit gehele MK-ultra programma's vertellen we straks meer in dit artikel om uiteindelijk weer terug te kunnen komen bij Joost Knevel en zijn verhalen uit zijn jeugd in Bodegraven. 

Er zijn ons nu reeds een aantal dingen heel duidelijk geworden!
Door list, leugens en bedrog, zijn die duivelse elite satanisten gewoon overal wereldwijd geinfiltreerd met een bewust doel en rede,
namelijk totale wereld controle. Tevens is ons ook direct duidelijk geworden, waarom er een piramide met een aller ziend oog op
de 1 dollar biljetten gedrukt staat! Juist... voor hun vieze infiltratie techniek overgenomen illuminati orde en de totale geld controle.

We gaan hier weer verder net het verhaal van de Broederschap van de Slang.
Achnaton bracht niet alleen politieke ravage aan in zijn land, hij bracht ook theologische ravage aan in de wereld van religieuze ideeën. 
Hij en zijn orde, de "Broederschap van de Slang", aanbaden het licht niet op de manier van de druïden. Hun begrip van de zon en het licht was niet verwant aan wat we vandaag bezitten. Het joods-christendom is het kind van het atonisme en wordt ook beheerst door die elites die betrokken zijn bij de aanbidding van wat zou kunnen worden aangeduid als 'de donkere kant van de zon'. Een ander woord voor dit soort aanbidding is Luciferianisme. Lucifer is een god van het licht, of liever, van de donkere kant van de zon of het licht. De duistere slechte kant.

De meest geschikte kandidaten voor MK-ultra persoonlijke hersen controle programma's, zijn veelal passende blondharige en blauwogige 'blanke huid' die op geen enkele manier fysiek defect zijn. De Brotherhood bloedlijnen, zijn niet alleen degene die de namen dragen van de klassieke bloedlijnfamilies. De Broederschap maakt ook gebruik van 'fokkers', vrouwen die hun onofficiële kinderen baren. Bij vele koningshuizen noemen ze dit ook bastaard kinderen. Ze maken gebruik van 'broedfamilies' waar vrouwen Broederschapskinderen krijgen, of hun eigen of ingebrachte kinderen opvoeden via MK-ultra controle programma's vanaf het moment dat ze baby's zijn, die verbonden zijn met klassieke bloedlijnfamilies, hoewel er geen relatie lijkt te zijn. Kinderen worden geruild, naar pleegouders gestuurd, of moeders 'bevallen' plotseling terwijl niemand wist dat ze zwanger waren, wat ze natuurlijk ook niet echt waren. Er is ook veel inteelt tussen familie leden onder elkaar, om de bloedlijnen zuiver te houden! Door al deze elite uiverkoren kinderen in de MK-ultra controle programma's te laten opvoeden, kunnen ze hierdoor deze groot geworden voorgeprogrammeerde kinder leden van de Brotherhood bloedlijn op hoge machtsposities wereldwijd worden geplaatst in de politiek, het bankwezen, het bedrijfsleven, media, wetenschap, medische industrie enz...

Zo controleer je als machtige elite gewoon de gehele wereldmaatschappij, door op iedere hoge positie je eigen getrainde en opgeleide mensen te plaatsen!

 

Via deze talloze geheime genootschappen heeft het complete wereldwijde kartel netwerk onder meer controle over de leidende rechters, hoge generaals, hoge politieagenten, politici, zakenmensen, topambtenaren, media eigenaren, eind redacteuren enz... Onder deze koningen en generaals van dit netwerk, vallen de onderdanen zoals o.a. managers, chefs, leidinggevende, korporaals en de overige voetveeg soldaten die geen enkel idee hebben van de omvang van de gehele agenda waarbij ze betrokken zijn. Als de Broederschap wil dat iemand wordt ingelijst, vervolgd of vermoord, dan gebeurt dat gewoon. Als ze willen dat een van hun mensen wordt beschermd tegen vervolging, gebeurt dat. Als ze willen dat een controversieel voorstel zoals een nieuwe weg, een gebouw of een wetswijziging wordt goedgekeurd, zorgen ze ervoor dat een van hun getrainde leden wordt aangesteld om het officiële 'onderzoek' te leiden om de beslissing te nemen die ze willen. Dit netwerk selecteert de premiers op basis van hun manipulatie van alle politieke partijen en benoemt de leidende regeringsfunctionarissen. ze hebben over alles de totale controle, terwijl de gewone onderdanige slaven burgers denken, dat ze een vrije wil hebben en in een vrije democratie leven!

Deze elite hebben complete groepen denktanks, die al hun plannen kunnen uitstippelen. in deze denktanks zitten vaak hooggeleerde mensen die veel al gespecialiseerd zijn in verschillende belangrijke aspecten voor een dergelijk project. De aller hoogste elite machthebbers geven en brengen hun plannen en opdrachten vaak alleen mondeling over aan hun hoogste betrouwbare volgelingen in rang, die vervolgens deze gehele opdracht operatie moet opzetten en uit moet laten voeren, door zijn eigen volgelingen hierop aan te sturen. Dit doen ze op deze manier, zodat er uiteindelijk geen of zo weinig mogelijk bewijs is, als het ooit verkeerd mocht lopen voor deze aller hoogste elite mensen. Ze ontkennen dan gewoon alles! In veel gevallen werken ze ook met bezitters van MK-ultra kinderen die hun hele leven lang de opdrachten van hun grootmeesters moeten dienen en alles moet uitvoeren wat ze wordt opgedragen. De grootmeesters ook wel Grand Wizards krijgen weer opdracht van hun hogere zoals andere hogere elite, koningshuizen of zelf direct vanuit het vaticaan! De hoogste elite zelf behouden zich verder van bijnamen of rangen! Zij zijn immers al de hoogste in rang en onder hun vallen al hun doodscult satanische sekte leiders en volgers. Het satanisme wordt vooral gebruikt als groepsbinding en vertrouwensbanden aan te leggen, maar ook als ultiem chantage midden voor overige niet leden, die doormiddel van extreme satanische daden of pedo kindermisbruik achteraf gechanteerd kunnen worden om zaken alsnog te regelen.
Veelal worden door de extreme MK-ultra programma's en de satanische rituele, deelnemers geestelijk compleet kapot gemaakt, waardoor ze meerder gespleten persoonlijkheden krijgen en veelal totaal zielloze monster worden. In sommige rituele kinderopofferingen, is er ook sprake
van het oproepen of opwekken van negatieve energieen ofwel duivelse demonen, die deelnemers totaal bezeten kunnen overnemen, waardoor de deelnemer geen controle meer heeft over zijn of haar eigen daden of gedragingen. Ieder ritueel kan telkens weer een ander doel treffen en ook deze rituelen en de uitvoering ervan heeft weer te maken met bepaalde rangen en standen binnen deze doodscult satanisch sekte.
De opofferingen hoeven niet altijd om kinderen te gaan en zeker in het begin zijn het meer dieren om een dodenede zielloze en
gewetenloosheid te realiseren bij deelnemers. Hoe meer menselijke of kinderopofferingen je gedaan hebt, hoe hoger je in deze doodscult rangen stijgt! Niet iedere afzonderlijke satanische doodscult sekte gebruikt deze zelfde rangen of standen. 


Het vaticaan als religie en als ultieme afleiding van de echte waarheid. 

De staat binnen een staat, bekend als het 'Vaticaan', lijkt voor toevallige waarnemers te worden geleid door een gekozen 'paus'. De waarheid is dat hij, net als zoveel andere potentaten en politici die leven en zijn overleden, slechts een public relation functionaris is voor de zonnekerk uit de oudheid, niet alleen afkomstig uit Babylon maar ook uit Egypte. De 'witte' paus die de massa van rooms katholieken toespreekt vanaf zijn balkon op het Sint-Pietersplein, is een marionet van de 'zwarte' paus de jezuïet 'generaal' die zelf een marionet is van de bewaarders van het koninklijk geheim die de voor de bloedlijn afstammelingen van de oorspronkelijke zonnekerk, die afschuwelijke hydra die in Egypte werd verwekt en geboren, in het buitenland werd opgeleid en uiteindelijk werd ingezet in alle delen en overheden.

Let ook vooral bij het vaticaan, naar de aanwijzingen van de Brotherhood of the snake en de zelfde ancient Sumarian en Anunnaki tekens!
Het vaticaan dient als grote bewaker van de geheime "echte" geschiedenis en de geheime doodscult religie binnen de genootschappen.
De geschiedenis zoals ons normale volkeren is verteld en zoals wij hem kennen, is een totaal verzonnen leugen!


Klaus Schwab van het World Economic Forum!


Als je een drugskartel wilt runnen zonder verdacht te worden,
doe dat dan via een overheid anti-drugsagentschap!
 
Als je wereldwijd in kinderen wilt handelen, doe dat dan via een overheidsgesteunde kindvriendelijke hulpstichting!

Als je kinderen wilt misbruiken en MK-ultra programmeren,
doe dat dan via een overheid jeugdzorg instelling!

Als je een land wilt vernietigen en onrust wilt veroorzaken,
doe dat dan van binnenuit hun eigen regering zelf!

Als je bomen en bossen wilt vernietigen voor hout winst,
doe dat dan via een natuurbeschermingsagentschap! 

Als je een satanische doodscult wilt runnen,
doe dat dan via een katholieke kerk!


Wie zijn de oude ancient Sumarians ofwel de Anunnaki?

De Anunnaki en de verborgen geheime geschiedenis van de mensheid!

De voormalige Soemerische spijkerschrift op kleitabletten en teksten zijn de oudste geschriften ter wereld en verwijzen naar de Anunnaki als "degenen die uit de hemel zijn neergedaald", ook wel in de bijbel omschreven als de gevallen engelen. De Anunnaki was een ras van buitengewoon machtige en geavanceerde buitenaardse wezens die de mensheid honderdduizenden jaren geleden van de kinderen van
GOD schepping ofwel zoals vernomen de aapmensen verder hebben ontworpen en ontwikkeld.


Volgens het de bijbel en het Genesis verhaal, werd de twaalfde die bekend staat als Nibiru of ook als planeet X bevolkt door mensachtigen die erg op ons mensen leken. Nadat ze een ernstig probleem in hun atmosfeer tegenkwamen, gingen ze op een zoektocht door het zonnestelsel om goud te vinden, een speciaal metaal dat hun planeet zou kunnen redden met goud fijnstof in hun atmosfeer uit te sproeien.


Toen Nibiru zo'n 432 duizend jaar voor Christus de baan van de aarde naderde, gebruikten de Nibiruans ruimtevaartuigen om individuen en essentiële goederen van hun planeet naar de aarde te sturen. Na het bereiken van de oppervlakte, vestigden de geavanceerde wezens bases in het oude Mesopotamië. Om het edelmetaal te extraheren, werden goudmijnen gesticht in Zuid-Afrika, waar ze overvloedige afzettingen van dit mineraal waren. Omdat het doen van het werk als mijnwerker niet paste bij de Nibiruaanse leraren,

de Anunnaki-mensen werden gestuurd om het werk voor hen te doen. Behandeld als een soort slaven, vertegenwoordigden ze het werkende element van deze samenleving, ook al werden hun fysieke en intellectuele kenmerken opgelegd aan onze huidige moderne menselijke maatstaven.

Nibiru Vanwege hun superieure eigenschappen kwamen de Anunnaki al snel in opstand tegen hun supervisors en eisten ze een inferieur wezen te creëren om in plaats daarvan dit "kleine" werk te laten doen. Hun leiders overlegden en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat een minderjarig wezen nodig was voor dit soort uitbuitingswerk, en dus creëerden ze een nieuw ras dat hun genen combineerde met die van de meer ontwikkelde primaten die op dat moment in de tijd op de aarde leefden, die op dat moment op aarde leefden. waarschijnlijk de Australopitechus.


Aanvankelijk ontwierpen Enki en Ninmah (twee van de leiders) wezens met formidabele kracht en omvang die voor de Anunnaki op aarde werkten, en hielpen ze het goud te winnen. Hoe perfect dit ook klinkt, hun creatie had een belangrijke stroom - ze konden zich niet reproduceren, en dus moesten de zogenaamde "goden" er continu meer van creëren om het mijnbouwproces op de gewenste capaciteit te laten draaien.

Naarmate de tijd verstreek, ontwikkelden Enki en Ninmah verschillende wezens totdat ze het gewenste doel bereikten. Na al hun strijd bereikten ze wat werd gezocht, dat de nieuwe wezens onder hen konden worden gereproduceerd, dus het eerste menselijke ras verscheen in de vorm van Homo Erectus. Elke keer dat Nibiru van de aarde wegging, keerde een deel van de "goden" terug naar hun thuisplaneet totdat de cyclus van 3.600 jaar eindigde;


Op dit moment noemen de Sumeriërs het een Sar. Ondertussen bleven de Anunnaki op aarde om voor de goudmijnen en slaven te zorgen, precies zoals hun 'goden' hadden opgedragen. Omdat de nieuw geschapen wezens veel menselijke eigenschappen bezaten, net als hun scheppers (ze werden naar hun beeld geschapen), begonnen ze eindelijk te vechten voor aardse verlangens.

Tree of life Anunnaki Door gebruik te maken van de situatie vormden de slaven een alliantie en kwamen in opstand tegen hun meesters, zoals de Anunnaki ooit deden. Velen van hen wisten uit de mijnen te ontsnappen en vestigden zich uiteindelijk als vrije mensen in andere delen van de aarde, en leefden hun leven zoals beschreven in veel oude teksten, "als wilde beesten."

Na 3600 jaar was de cyclus opnieuw voltooid, de leiders van de Anunnaki keerden terug naar de aarde en waren erg ongelukkig om te zien dat de situatie uit de hand liep. De Anunnaki werden veroordeeld om opnieuw in de mijnen te werken. Tijdens hun korte verblijf op planeet Aarde voerden leraren meer experimenten uit om een ​​meer verfijnd ras van arbeiders te creëren. Na het ontwerpen van de Homo Habilis en Homo Erectus, ontwikkelden ze een ras dat in staat was om te denken, spreken en reproduceren, en creëerden de man die ook bekend staat als Homo Sapiens. Wetenschappelijk chef Enqi en dokter Ninti, hoofd van de Anunnaki, gebruikten genetische manipulatie en in-vitrofertilisatie om mensen naar zijn beeld te creëren.


Het proces bestond uit de ontwikkeling van een biologisch organisme in een gecontroleerde, niet-biologische omgeving, vergelijkbaar met buisjes in laboratoriumvaten, zoals te zien is op het zegel van een oude Sumerische cilinder.

Man en vrouw schiepen hen,
zegenden hen en noemden zijn naam Adam,
op de dag dat ze werden geschapen. 
- Bijbel Genesis 5:2 -


Het Hebreeuwse woord voor de mens is Adam en verwijst niet naar een enkele persoon, maar eerder naar een stam van mensen die Adanieten worden genoemd of "Zij die van de aarde zijn". Nadat de Anunnaki de man hadden geschapen vanuit de kinderen GODS - de Homo Sapiens.

Hij stond nog steeds voor een groot probleem, omdat de slaven die ontsnapten en zich over een groot deel van de planeet verspreidden. 
De oplossing kwam samen met de grote overstroming die zou komen als gevolg van wat er toen in ons zonnestelsel gebeurde.

Dit werd onderling overeengekomen, en de soort die "voortvluchtig" was gemaakt, zou mogen sterven zonder dat ze wisten wat er zou komen. Echter, wetenschappelijk directeur Enqi, die een van de leiders was, en ervan overtuigd dat zijn nieuwste creatie, Homo Sapiens, te complex en uniek was, en daarom verdiende om op deze planeet te leven, besloot uiteindelijk.

De gebeurtenissen die volgden, brachten de grote zondvloed, die de mensheid reinigde behalve Homo Sapiens. Recente wetenschappelijke ontdekkingen, zoals de neolithische goudmijnen in Zuid-Afrika of het traceren van al het menselijke DNA naar een enkele bron, "Eve" genaamd, vanaf het ontstaan, hebben de interpretatie van de Sumerische gegevens kunnen bevestigen. En nog een ander interessant feit is dat wetenschappers niet kunnen vertellen hoe Homo Sapiens pas ongeveer 49.000 jaar geleden verscheen, zonder enige mogelijke verklaring over zijn plotselinge evolutie.


Deze studie was gebaseerd op het werk van Zecharia Sitchin, bekend als Chronicles of the Earth, dat de verboden geschiedenis van de menselijke soort presenteert, op basis van talloze studies en interpretaties van de oude beschavingen die ooit bloeiden en zich ontwikkelden met behulp van technieken die nu vergeten zijn.

Zecharia Sitchin

Anunnaki en aliens en de belangrijkste aanwijzingen en feiten van hun bestaan. 

(1) Ze beheersen religie

De Anunnaki beheersen de religie en het onderwijs en maken het de mensen moeilijk om de kennis op te doen. 
Ze gebruiken de propaganda om de mensen die ze tot slaaf maken te verwarren. Ze maken de mensen voor de gek en maken ze nutteloze hulpmiddelen.

(2) Verbonden met sterren

De Anunnaki zijn de mensen die van sterren komen. Het beste voorbeeld zijn 'polshorloges' die meestal in elke afbeelding van de Anunnaki voorkomen.

(3) Kleitabletten

Tijdens de 19 e eeuw waren er bijna 22.000 tabletten, die rechtstreeks verband houden met de Anunnaki.

(4) Geen duidelijk uiterlijk

Ze hebben geen duidelijk uiterlijk; ze zien er meestal uit als mensen in hun oorspronkelijke vorm en hebben een grote hoogte door lang, bleek haar.

(5) Reflectie van goud

Goud geeft een infrarood licht. Het licht dat je niet kunt zien, maar het kan in wisselwerking staan ​​in de vorm van warmte, de straling reageert op onze moleculen en dat zorgt ervoor dat ze sneller trillen.

(6) Kosmische beschaving

De Anunnaki-mensen zijn een kosmische beschaving, dus ze zouden transmutaties kunnen uitvoeren vanuit stralingsenergie.

(7) Oude mensheid

Volgens de antieke theorie hebben de Anunnaki de oude mensheid erfelijk veranderd en een beroepsbevolking gecreëerd waardoor ze sneller goud kunnen delven.

(8) Schepping van de mensheid

Volgens de Zecharia Sitchin was "de Adamu" de eerste moderne mens, die 432.000 jaar geleden door Anunnaki werd geschapen door het DNA te vermengen met dat van de primitieve mensheid en een beroepsbevolking kreeg die de Anunnaki wilden.

(9) Eerste mensen

De Anunnaki zijn de eerste mensen die van de sterren kwamen om goud en andere natuurlijke hulpbronnen te graven.

(10) Anunnaki-laboratorium

In het Anunnaki-laboratorium werden de eerste mensen gecreëerd in het zuidoosten van centraal Afrika boven de goudmijnen. Dit valt precies op de kaart waar het mitochondriale DNA "Search for Eve" de eerste vrouwen Homo sapiens in dezelfde periode plaatst.

(11) Ontwikkelde belastingstelsels

De Anunnaki ontwikkelden de belastingstelsels door de rijken en armen gescheiden te houden. Ze verdelen de rijke en arme mensen waar de rijken rijker worden en de armen armer.

(12) Ze onttrekken energie

De Anunnaki onttrekt de energie aan het creëren van oorlogen, conflicten, nationale grenzen, religies en klassensystemen enz. Ze leggen ook drugs op aan de mensen en creëren wreedheid tegen mensen.

(13) Creëer een oorlogseconomie

Ze runnen een oorlogseconomie en geven niet de voorkeur aan vrede. Ze verspillen veel middelen om de mensen tot slaaf te houden.

(14) Gebouwen gemaakt

De Anunnaki waren de eerste mensen die het gebouw en de steden creëerden, die we in de moderne wereld van vandaag zien door de oude buitenaardse theorie.

(15) Over Anunna

In het boek "The Earth Chronicle" beschrijft de auteur dat het buitenaardse ras bekend staat als de Anunna die kwam om het goud te delven.

(16) Eerste man

De Adam staat in het Hebreeuws bekend als de mens. De Sumeriërs noemen de Adamu de eerste man, de Anunnaki-slaven.

(17) Zonnestelsel

De Anunnaki-aliens komen vóór 3600 jaar van de planeet in het zonnestelsel.

(18) Gespecialiseerd in mind control

De Anunnaki zijn gespecialiseerd in mind control. Ze zijn ook perfect in economische controle met de ontwikkeling van geld en het woekersysteem.

(19) Grote botsing

Er is een grote botsing op aarde en ook het zonnestelsel wordt hierdoor beïnvloed, hierdoor komen de anunnaki permanent naar de aarde.

(20) Ze plantten hybriden

De Anunnaki plantten hybriden uit de andere wereld op aarde toen ze kwamen. Ze gebruiken ook mensen voor experimenten op verschillende gebieden.

De bovenstaande recensie geeft een beeld van de Anunnaki-aliens en hun belangrijkste feiten. 

Het woord Anunnaki betekent 'prinselijk bloed', ook wel bekend als de vader en koningen van god.
In die
 oude tijden waren er meerdere buitenaardse rassen en wezens op aarde aanwezig, maar alleen de Anunnaki in die tijden droegen veel van hun kennis over op de oude mens.

Er is nog veel meer te vertellen over de Sumarian ofwel de Anunnaki, maar dit moeten de lezers verder maar onderzoeken.

In de 19e eeuw ontdekten de archeologen van het oude Nineve 22.000 kleitabletten die verband hielden met Anunnaki. 
In het boek "The Earth Chronicles" hebben ze vermeld dat de Anunnaki naar de aarde kwamen om goud te delven.
Als je verder onderzoek hiernaar gaat doen, dan zal je veel meer informatie over deze geheime geschiedenis te weten kunnen komen! 


Het meest vreemde is, dat deze oudste geschiedenis geheel gewist is uit onze geschiedenis boeken, terwijl en nog zoveel bekend over is.
Deze hele verborgen geschiedenis wordt weggezet als een mythe, maar hoe kan iets een mythe zijn als er zoveel beelden en geschriften
als bewijs dienen voor hun bestaan en onze echte geschiedenis? Dan is dit toch geen mythe meer en wordt deze informatie "bewust" uit
onze geschiedenis en onderwijs weggehouden, omdat anders de mensheid hun afkomst kennen en ook alle informatie die hier bij hoort
en dit is precies wat onze elite machthebbers niet willen! Ze willen de mensheid eeuwig kunnen blijven controleren, door hun echte afkomst en geschiedenis te verwijderen, zodat er geen eenheid onder de mensheid gevormd kan worden en hun verdeel en heers techniek beter werkt! 

Sterker nog, de oudste spijkergeschriften van de Sumarian Anunnaki omschrijven in grote lijnen de gehele bijbelse teksten en dit wordt ook
afgedaan als onmogelijk en als ultiem excuus, dat de spijkerteksten niet meer te lezen zijn, omdat er niet genoeg kundige meer voor zijn die dit kunnen lezen en vertalen. Dit is een compleet leugen, omdat deze spijkergeschriften reeds al door meerdere specialisten vertaald zijn geworden!
Het is heel erg duidelijk, dat deze informatie en deze oudste geschiedenis door elite machten weggehouden moet blijven van de mensheid!    


Joost Knevel en de Reptielen.

Joost Knevel en de Reptielen, WTF... zou je nu denken?
Zijn ze compleet GEK geworden bij deze website: Be4Truth.nl

Wat heeft Joost Knevel nu in Godsnaam met Reptielen te maken?
Joost knevel heeft zelf persoonlijk gelukkig niks met reptielen te maken! Maar uiteindelijk hebben wij als mensheid zelf wel onbewust alles met reptielen en buitenaardse andere rassen te maken. We gaan het nu eerst verder over de reptielen hebben!


Als je tot hier gekomen bent met het lezen van dit artikel en je bent niet bewust van deze materie, dan gaat het nu nog ongeloofwaardiger worden allemaal. Nu direct afhaken en al deze informatie als onzin en een complot bestempelen mag, maar gewoon doorlezen mag ook! 

Je moet bij jezelf eens in denken en afgaan vragen, dat als alle hoge elite alles controleren en onze echte geschiedenis verborgen houden
waar zelf het vaticaan onder controle staat van deze machtige elite, waarom zouden ze dan niet nog veel meer verborgen houden?
En dit is precies waar het volgende stuk over de reptielen over gaat die zich al duizenden jaren voor ons mensheid verborgen houden!

Het verhaal gaat, toen de Anunnaki hier op onze aarde waren (en nog steeds zijn!) waren er ook andere rassen meegekomen waaronder de Reptielen. Deze reptielen hebben en hadden een extreme hebzucht naar macht en rijkdom! Ze waren en zijn ook erg zelfzuchtig en empathieloos. Er zijn verschillende soorten reptielen of draco reptilians vele leven diep in onze aarde en eten mensen en vooral kinderen.
Er zijn ook demonische vormen van reptielen die mensen kunnen overnemen en bezitten deze kunnen ook shape-shiften ofwel in een andere
vorm veranderen. Dit zijn extreem kwade en demonische buitenaardse krachten die leven op ons mensheid als hun voedsel!
Onder de grond diep in onze aarde soms wel tientallen kilometers diep, hebben deze reptielen soorten en andere demonische buitenaardse hun thuisbasissen gemaakt en zelfs complete steden, tunnels en gangenstelsels.

Al deze demonische wezens en krachten werken samen met de bovenaardse elite machten en de geheimen genootschappen.
In de geschiedenis zijn er onderlinge afspraken gemaakt tussen deze buitenaardse rassen over welke positie en plaats ze zich op en in onze aarde zouden bevinden! Begrijp goed, dat deze buitenaardse al veel langer in het universum leven dan wij als mensheid!
Sterker nog, de buitenaardse Anunnaki hebben volgens de geheime achtergehouden geschiedenis de mensheid gemaakt tot hun slaven! 
De oudst gevonden beelden van reptilians gaan ruim zevenduizend jaar terug in de tijd! Dat wil zeggen, dat ze hier al heel lang waren. 
Ze hebben ons mensheid dus tevens gemaakt om voor hun te dienen, maar als hun voedsel en levensonderhoud.
Net zoals een boer koeien of ander vee heeft voor de slacht, zo hebben deze buitenaardse ons mensheid gemaakt om hun behoeftes te dienen.

Het enige wat deze buitenaardse rassen absoluut NIET willen, is dat de mensheid er achter komt dat ze echt bestaan en dat ze de mensheid misbruiken en zelfs als hun voedsel gebruiken. Als de mensheid hier massaal ooit achter komt, is het direct over en uit met ze en moeten
ze een andere planeet zoeken waar ze weer opnieuw mensen op kunnen zeten om deze te kweken voor hun levensonderhoud!
Deze buitenaardse rassen weten dus donders goed, dat ze nooit in het licht van de mensheid moeten komen te staan!

 

Als mensen deze extreem grote onderaardse en bovenaardse belangen gaan inzien en beseffen, dan begrijpen zo ook direct het complete
controle systeem waar de bovenaardse duivelse elite de mensheid in wilt hebben en vooral in wilt houden! Alleen met en door dit totale
controle systeem kunnen ze zelf blijven overleven hier op en in onze aarde! 

We zullen binnenkort een uitgebreider artikel over deze Alpha draco reptilians en aliens gaan plaatsen.

Alpha Draconis ook wel Alpha Draco reptielen, zijn afkomstig uit de ‘Orion constellatie’, waarin ‘Mintaka‘ hun thuisbasis vormt. Deze is ongeveer 1200 lichtjaren van ons verwijderd. Deze planeet heeft een heet en droog klimaat, vergelijkbaar met een woestijn als de Sahara en om deze reden leven ze voornamelijk ondergronds. Ook hier op aarde leven ze ondergronds en in ondergrondse tunnelsystemen, omdat ze op die manier ongezien konden infiltreren, om zo langzaam de macht over te nemen. Ze hebben hier enorme ondergrondse tunnels en steden gebouwd, op soms zelfs 10km diepte, waarvan de oudste al honderd duizenden jaren bestaan.

Het is een zeer oorlogszuchtig en hebzuchtig ras, dat in de loop der tijden meer dan 500 zonnestelsels, in zowel het Melkwegstelsel, als in het Draco stelsel overmeesterd hebben.

De Alpha Draco's maken ongeveer 10 % uit van alle reptiliaanse rassen, waarvan de meesten heel vredelievend zijn. Ondanks dat de AD al miljoenen jaren op aarde zijn, is hun focus op deze planeet de laatste 25 duizend jaar enorm verscherpt. Alhoewel zij ‘de Meesters in Technologie’ zijn, bestaat hun techniek uit een langzame infiltratie van het leiderschap. Ze werken als een ondergrondse schaduwregering, waarmee ze langzaam hun globale agenda uit rollen. Hun belangrijkste bases hierop aarde vind je in:

  • Antarctica
  • Nieuw Zeeland en Australië
  • Zuid Afrika (de geruchten gaan, dat hun God Marduk daar verblijft)
  • Europa m.n. in Nederland, Denemarken en het gehele Alpen gebied.
  • Israël

De Alpha Draco's zijn een satanische macht, die er een predatorische ideologie op nahouden. Hun eigen cultuur is Matriarchaal, dat geleid wordt door een koningin. Ze gebruiken vrouwen uit andere culturen, als slaaf en als fokkers van hybride rassen. In de ‘Negatieve Alien Alliantie’ wordt er naar hen verwezen als de ‘Zwarte Zon’. Naast een langzame infiltratie versterken ze hun positie ook met en een zeer geavanceerd MK-Ultra mindcontrol programma, gecombineerd met een agenda gebaseerd op schuldslavernij. De Alpha Draco's zijn het oudste reptiliaanse ras in het universum, en waren gecreëerd om de geschiedschrijver te zijn, die alle verslagen en geschiedenis van het universum bijhoudt.

Ze misbruikten deze positie, om er een enorme veroveringsoorlogen mee te voeren. Hun koningin, die bij de Sumeriërs bekend stond als ‘Nana- Enlil’, had een eindeloze drang naar macht en controle. Op alle overmeesterde planeten pretendeerden ze, dat zij de eerst gecreëerde wezens in het universum waren, wat hun automatisch het recht zou geven te fungeren als de opperste heersers, die boven de mensheid staan.

De mensheid is echter ontstaan en gemaakt uit het DNA van andere verschillende buitenaardse superrassen, waar ook de reptielenrassen deel van uitmaakten. Deze rassen zijn gemixt met Gods schepping de Australopithecus anamensis ofwel mensapen die leefde zo'n 4 miljoen jaar geleden. Het is de oudste in een reeks van Australopithecinen. Inmiddels zijn een stuk of zes van dergelijke aapmensen bekend. Deze wezens liepen rechtop, maar hadden een herseninhoud die te vergelijken is met die van mensapen. Alle verschillende DNA structuren en bloedgroepen van de hedendaagse mensheid heeft ook weer te maken met de verschillende buitenaardse rassen waar ze vanaf stammen en uit ontstaan zijn!

Er is nooit enig wetenschappelijk genetisch bewijs gevonden, aangetoond of geleverd, dat volgens de Charles Darwin evolutie door natuurlijke selectie theorie mensen echt van apen afstammen. Deze dwaze verzonnen theorie en mythe is een complete afleiding en een wetenschappelijk leugen om de mensheid wederom van hun ware kern, geschiedenis, afkomst en aard af te houden!

Charles Darwin was ook een hoge freemason en werkte nauw samen met de elite machten om zoveel mogelijk de ware kern, aard en afkomst van de mensheid uit de geschiedenis weg te werken en om onder de mensheid nog meer verwarring, verdeeldheid en leugens te realiseren!  

Kijk ook naar deze onderstaande video die we alreeds eerder maakte over de leugens van Charles Darwin en zijn evolutie theorie!

De Draco reptielen zien mensen en vooral kinderen als hun voedselbron en als slaaf.

Dat de mensheid mede uit Gods schepping is ontstaan en de Godskracht in zich meedraagt, wordt door de Alpha Draco reptielen niet geaccepteerd en is de belangrijkste reden, waarom ze de mensheid volledig uitgeroeid willen zien. Ze zijn totaal emotieloos, en zien liefde en vriendelijkheid als een teken van zwakheid. In hun ogen zijn degenen die minder geluk hebben, voorbestemd als slaaf. In hun eigen cultuur verlaat de moeder haar pasgeborenen. Degenen die weten te overleven, behoren gelijk tot de krijgersklasse. De Alpha Draco's, hebben een streng gestructureerd hiërarchisch systeem. Hierbij staat hun koningin aan de top van de piramide, die alle macht in handen heeft.

Hun vrouwelijke Koninklijke versies hebben een lengte van 5,50 m. De mannen zijn iets kleiner. Ze worden androgeen geboren, en nemen zelf de sekse aan die hun voorkeur heeft, en blijven dat de rest van hun bestaan. Op alle niveaus gehoorzamen de lagere rangen, met absolute dienstbaarheid, de rangen boven zich. Overtreders, overleven de gruwelijke straffen zo goed als nooit. Deze zelfde straffen gelden ook voor mismanagement van bronnen, waar iemand lager in rang verantwoordelijk voor is. De hogere klassen markeren alle leden met hun urine, waarmee ze vervolgens gezien worden als hun eigendom. Hiermee bakenen ze hun terrein af. Het veroorzaakt voor mensen een overweldigende stank.

De Alpha Draco's zijn geschubd en hebben een krachtig gespierde lichamen.
De hogere klassen hebben langere staarten dan de lagere klassen. Hoe lichter je van kleur bent, hoe hoger je bent in rang. Het kastenstelsel in India, was rechtstreeks overgenomen van de Alpha D. De hoogste rangen zijn in staat om inter-dimensionaal te reizen. De lagere rangen zijn volledig geroutineerde ‘shapeshifters’. Ze beschikken allemaal over krachten, om op astraal niveau, lichamen over te nemen, met behulp van bewustzijnsprojecties. Wanneer een jonge Alpha Draco's start als krijger, moet het zien te overleven. Er worden allerlei spelen georganiseerd, die dodelijk zijn voor de verliezer.

Dit culturele aspect heeft tot gevolg, dat iedereen in een overlevingsmode verkeert, waarin geen mededogen voor iemand anders meer bestaat, dus al helemaal niet voor een ander ras. De AD hebben geen individuele zielen maar een groepsziel. Volgens menselijke ingewijden, is dit niet altijd het geval geweest, maar ontstaan uit een bloedverbond dat gesloten werd tussen Nana-Enlil en ‘Sophia’, het hoofd van alle A.I. (Artificiële Intelligence) in het multiversum. Als gevolg van dit verbond, zitten alle AD vol met ‘nanotech’ en ‘zwarte AI-goo’.

Vanaf hun geboorte leren ze dat mensen niet te vertrouwen zijn. De mens zou hun universum binnengevallen zijn, om ze te ontdoen van hun basismaterialen waarmee ze konden overleven. Met deze leerstelling, proberen de AD hun eindeloze Galactische te rechtvaardigen. De AD zijn trots op hun ‘Zwarte Zon DNA’. Zij verwijzen naar hun afkomst als zijnde de Zwarte Zonnen. De alliantie met Sophia, gecombineerd met alle oorlogvoerende agressies, op vele universele tijdlijnen, veroorzaakte een verandering in hun DNA samenstelling. Deze veranderde  van 12 in 10 strengen.

Hiermee raakten ze niet alleen het contact met de Bron kwijt, maar ook hun onsterfelijkheid. Om in leven te kunnen blijven, voeden ze zich met ‘loosh’ energie en getraumatiseerd kinderen en mensenbloed van de bewoners van planeten, die ze hebben veroverd. Dit staat bekend als ‘adrenochrome’, Loosh is negatieve emoties, angst, terreur, ellende, leiden aan een ziekte. Dit zijn de factoren die stresshormonen activeren en je afweersysteem uitschakelen. adrenochrome is geoxideerde adrenaline in de pijnappelklier!

Deze adrenochrome hype en heftige verslavende drugs is ook overgeslagen om vele elite en bekende mensen wereldwijd!
Adrenochrome is ook een verjongingsmiddel en vooral vanuit het bloed van foetussen en jonge kinderen!

Wat de alpha draco reptielen geheim proberen te houden is, dat ze zich in tegenstelling tot de mens, niet zelfstandig via stargates kunnen verplaatsen. Hier hebben ze mensen voor nodig, anders verbranden ze levend. Dit toont aan, dat de mens superieur is aan hen en ze niet zonder de mensheid kunnen leven maar ook zich verplaatsen.

De satanische ‘Illuminati’ families, die allemaal Baäl of satan aanbidden, bestaan grotendeels uit Alpha Draco's en hun hybriden reptielen demonen. Een belangrijke reptiliaanse subgroep hierop aarde, zijn de ‘Dragon Moth’. Zij vormen een grote factie binnen de reptielen rassen.
Deze Dragon Moth reptielen zijn zelfs nog wreder en gewelddadiger dan de Alpha Draco's  en zijn afkomstig van zonnestelsel ‘Alnitak’.

 

Deze groep is verantwoordelijk voor het organiseren van globale georganiseerde oorlogen, rampen en bijvoorbeeld terroristische activiteiten zoals bijv. de Islamitische extremistische activiteiten van ‘ISIS’. Deze soort bestaat voornamelijk als reptielen demonen in lichamen, die van buiten de planeet worden geanimeerd en bestuurd door de satanische krachten van Orion. Ze manipuleren alles met angst, om zo hun totale mind control op de mensheid te kunnen handhaven en uit te breiden.

Ze opereren vanuit het astrale buitenaardse velden en waren verantwoordelijk voor vrijwel alle oorlogen, rampen en overige angst ingebrachte situaties nu en in het verleden! Ze worden door de Alpha Droco's ingezet als moordenaars, vanwege hun enorme vermogen om angst en rampen te veroorzaken. Ze werken het liefst op globaal niveau. Zij hebben de programma’s ingevoerd m.b.t. het satanisch kindermisbruik met als doel de energie van de aarde te veranderen in een negatieve energie van: angst, paniek, pijn, verdriet, lijden en pure wanhoop.

Hierbij wordt de menselijke seksuele energie geoogst, om de slachtoffer/ dader rol te promoten, en daarmee de seksuele ellende bij de mensheid nog verder te versterken. Ze bezitten en werken hierbij nauw samen met het vaticaan, grote instellingen en stichtingen, regeringen, medische wereld,  grote bedrijven, reguliere media enz... Ze bezitten en hebben controle over vrijwel alles op onze aarde en de mensheid.
Zij voeren in opdracht van de Alpha Draco's een psychotronische oorlogsvoering in specifieke demografische gebieden. Deze herken je aan plotselinge shape-shiften of van gedaante verwisselen van mens naar een andere demonische vorm of uitstraling. Vaak gebeurd dit ongecontroleerd als ze in een hype fase van hoge energie zitten en ze onverwachts shape-shiften of veranderen in hun demonische kracht. 


Zij zijn de architecten achter de eerste en tweede oorlogen, 911, midden oosten oorlog, ISIS, Fukashima, MH17, de gruwelijke daden van de Chinese Communistische partij, het transhumanisme en het huidige Covid- verhaal enz... Het zijn de Rothschilds, Rockefellers, koningshuizen, vele hoge leden in het vaticaan, Bill Gates, Soros, Klaus Schwab’s, Fauci’s, Obama’s, Clintons, Merkel, en overige hoge politieke leiders en op hoge overige posities  ect. ect.... op onze planeet. De Alpha Draco's zien zichzelf als de meest intelligente wezens in het universum en alle reptielen mede rassen die voor hun werken, erkennen de Alpha Draco's als de rechtmatige eigenaar van de aarde en haar bewoners.


Om de mensheid te binden in slavernij, zijn er in totaal drie ‘Trusts’ uitgevaardigd, door drie Pausen. Hiermee eigenen ze zich het recht toe, om mensen als willoos en zielloos gebruiksgoed uit te buiten ten bate van de Cabal / NWO. De Trusts vormen tezamen de ‘Triple Crown of Baál’ ofwel de ‘Pauselijke Tiara’ en ‘Triregnum’. Deze drie Trusts zijn de volgende :

First Crown: Het pauselijk decreet ‘Unam Sanctam’ uit 1302 uitgevaardigd door Paus Boniface is de eerste Trust in de wereld en tevens een van de meest huiveringwekkende documenten in de historie. Hierin wordt door de Paus absolute wereldmacht geclaimd over de gehele schepping. Alles wat een mens rechtmatig toekomt/toebehoort als begunstigde wordt overgebracht in de eerste CQV Trust als een registratienummer door de registratie van de Naam op de geboorte acte zijnde een virtuele juridische ofwel zakelijke entiteit, waarbij elk recht op werkelijk bezit verbeurd wordt verklaard.

Second Crown: Het pauselijk decreet ‘Aeterni Regis’ uit 1481 uitgevaardigd door Paus Sixtus IV is de tweede Trust. Deze CQV Trust wordt gecreëerd bij de geboorte van een kind door het verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie. Hiermee vervalt ons eigendomsrecht op ons eigen lichaam en zijn wij veroordeeld tot oneindige dienstbaarheid als slaaf aan de Romeinse Hogepriester (van Satan).

Deze Staatsobligatie is feitelijk een promesse welke, zodra deze op datum (na 7 jaar) inbaar wordt en het voor de bank niet mogelijk blijkt te zijn deze te verzilveren dan wordt er een ‘legaal’ maritiem retentierecht uitgevaardigd om het ‘verloren goed’, ‘verloren op zee’ (maritiem! = the sea of souls), te ‘redden’, zodra het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt. Dit wordt omgezet in een geldelijke waarde met als onderpand de geboorte akte. Dit ‘spel’ (tovenarij; witchcraft) met de klank en intentie van woorden is wat wij noemen ‘woordmagie’ ofwel ‘Phoenician magic word trickery’.  

Third Crown: of the Ecclesiastical See: Het pauselijk decreet ‘Convocation’ (‘Dagvaarding/Oproeping´ als in een rechtszaak te worden aangeklaagd) dat de ziel claimt van elk kind middels het doop certificaat (een notariële akte op de geboorteregistratie met het geboortebewijs dat uw ouders meekrijgen bij de ‘aangifte’ en hiermee consensus geven van de overdracht van u naar de Rijksoverheid als lijfeigene), is uitgevaardigd in 1537 door Paus Paul III; dit is de derde Trust. 

Ons leven is nu zonder legale titel, waardoor wij zonder zeggenschap over onze eigen ziel als bestuurder van lichaam/ fysiek voertuig achterblijven. De bestuurder van uw lichaam is nu de vertegenwoordiger van de Rijksoverheid die uw lichaam belast. Dit kan zijn de bestuurders op gemeentelijk, provinciaal of op het niveau van de Staten Generaal/Rijksoverheid; bijvoorbeeld de diverse belastingdiensten, de Rechtbank, uw Gemeente etc.

Dit is nooit op civiel niveau, omdat men u altijd middels misleiding, list en bedrog in bestuursrecht probeert te manoeuvreren, waarin u rechteloos bent. Wij hebben geen legale status en wij kunnen worden behandeld als goederen zonder ziel. De Rijksoverheid, wereldwijd samen met andere overheden, verenigd in de BAR (British Accredited Registry) is nu ‘legaal’ in staat om Maritime Law ofwel Admiralty op u toe te passen.

De macht van de Paus is niet meer gerelateerd aan het aantal katholieke gelovigen in de wereld, maar heeft zijn macht in de loop der eeuwen gestaag weten uit te breiden. In het boek ‘Openbaringen’ wordt de Paus als één van de twee beesten beschreven. Het is de ‘wegbereider’ voor de Anti Christ, die in deze tijd wordt verwacht. Dat is de agenda van de Cabal. Onze geboorte aangifte (mens van vlees en bloed), die werd geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (BRP), is zonder ons medeweten omgezet in een geboorte acte. Met die acte wordt een Trust opgezet, waarin door een grote verzekeringsmaatschappij, een vermogen wordt gestort.

Het is de derde, en finale testamentaire handeling van een testamentaire Trust, die is opgezet, om alle ‘verloren zielen’, te claimen die zijn verloren op zee. Omdat jij via de ‘baarmoederlijke zee’ aan wal bent gekomen, word niet de mens van vlees en bloed ingeschreven, maar de placenta. In alle onwetendheid geven de ouders, middels dit Pauselijk decreet, toestemming het doopcertificaat (titel van de ziel) van het kind aan de griffier van de katholieke kerk te overhandigen.

Zodra het kind zijn 7de levensjaar heeft bereikt, en niet heeft aangegeven dat het levend is, wordt het doodverklaard.( to be lost at sea)
Het vermogen van de trust wordt omgezet in aandelen en verhandeld op de internationale beurzen. Hiermee wordt het kind niet langer gezien als een ‘mens van vlees en bloed’ met burgerlijke bevoegdheden, maar als ‘natuurlijk persoon’ een handelsgoed. Dit is de reden, dat je naam op belastingpapieren en banken altijd in HOOFDLETTERS geschreven staat. Jij wordt geacht om te werken als slaaf, en belasting te betalen.


Prins Charles uitspraak: "Ik haat deze mensen!" (I hate these people!)
Deze uitspraak deed hij, terwijl hij niet doorhad dat dit ogenomen werd!

Hij doelt hier duidelijk in zijn uitspraak: "ik haat deze "MENSEN"!
Zoals haat naar de mensheid en het menselijk ras! 


Princess Diana, heeft in een telefoongesprek tegen een vriendin gezegd:
"Ze zijn geen mensen"! (They are not Human)

Hiermee bedoelde ze op de gekroonde elite royals in het Engelse koningshuis. 


Een jonge man ontsnapt uit het Engelse koninklijke paleis
en valt naar alle waarschijnlijkheid dood neer!


Er is nooit iets over dit bizarre voorval naar buiten gebracht door het Engelse koningshuis!


Trump heeft gezegd,  "dat mensen mensenhandel beschouwen als 'een oude kunst'! 


De Amerikaanse president Donald Trump zei, dat mensen mensenhandel beschouwen als een
"oude kunst", en beweerde, dat er nu meer mensen zijn dan ooit tevoren vanwege het internet!


"Zodra de mensheid hun echte geschiedenis leert kennen, zijn de satanische elite hun macht kwijt!"


MUST WATCH VIDEO!
Kijk hieronder ook op ons eigen BITchute video channel Be4Truth
en bekijk deze door onszelf gemaakte en gemonteerde
video over de draco reptilians!

(KLIK op de afbeelding hieronder om deze video te bekijken!)


Adrenochrome en het drinken van kinderbloed!

Adrenochroom is een  organische chemische stof  die wordt geproduceerd door de oxidatie van de bijnier, ze bevinden zich bovenop elke nier. Adrenaline wordt verondersteld te worden geproduceerd wanneer een persoon opgewonden is of een "adrenalinestoot" ondergaat.

Adrenochroom is een chemische verbinding met de moleculaire formule {\textstyle {\ce {C9H9NO3} die wordt geproduceerd door de oxidatie van adrenaline. Het afgeleide carbazochroom is een hemostatisch medicijn. Ondanks een overeenkomst in chemische namen, is het niet verwant aan chroom. Wikipedia
Formule: C9H9NO3
IUPAC-naam: 3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-5,6-dione
Molaire massa: 179,17 g/mol
Dichtheid: 3,26 g/cm³
Andere namen: Adraxone en Roze adrenaline
Molecuulformule: C9H9NO3

 

Deze verbinding kan hemostase veroorzaken of is anti-hemorragisch van aard. 
Verkoop of gebruik van Adrenochrome als medicijn wordt sterk gecontroleerd en gereguleerd door de FDA.  

Om Adrenochrome te maken moet het worden geoogst, dit brengt de drugs in verband met mensenoffers, is de elite cabal drugs en wordt na zegge gebruikt door vele elite Hollywood acteurs, maar ook wereldwijd is het bij vele elite een bekende drugs.  
Adrenochrome zorgt er ook voor, dat een persoon zijn / haar jeugd behoudt en het een verjongingsmiddel is!
Gebruikers ervan ervaren een uniek en euforiegevoel erdoor.

In de film "Fear and Loathing in Las Vegas" of in het boek van Hunter S. Thomson zijn specifieke scène en teksten opgenomen die verwijzen naar het gebruik van Adrenochrome als drugs. In de film scène bijvoolbeeld vermeldt een van de personages dat een satanist hem het spul gaf als betaalmiddel, hij vervolgt met: "Dit spul laat pure drugs lijken op gewoon bier", verwijzend naar een "bruin gekleurde fles" die hij in zijn bezit had en gevuld was met " Adrenochroom ”!

Oorsprong van adrenochroom

Adrenochrome staat bekend als het 'Fountain of Youth'-serum. Er zijn verwijzingen dat Adrenochrome verband houdt met satanisme of andere geheime sekten. De sekten zijn zeer geheimzinnig en zij beheren hun organisaties in het geheim. De sekten zijn vaak dodelijk slecht.

Het is door de geschiedenis heen bekend dat offers in de oudheid zijn gebracht. Sommige beschavingen die regelmatig mensen offerden,  waren de Egyptenaren, de Maya's en de Azteken. Deze beschavingen waren  diep gezaaid in het proces van het doden, extraheren en consumeren van adrenochroom .

Adrenochroom zou de levensenergie van het slachtoffer verwijderen, en wanneer de consument het medicijn binnenkrijgt  , ontvangt hij de levensenergie van het slachtoffer . Adrenochroom zou  psychische stoornissen, derealisatie en euforie veroorzaken.

De echte en verborgen oorspronkelijke oorspong van adrenochrome en het bloed drinkken komt van de Reptilians en het eten van kinderen!
Doordat dit is overgeslagen op bezeten mensen door demonische krachten, heeft deze drug zich verder uitgebreid bij de elite en hun rituele. 

Hoe wordt adrenochroom geoogst?

Adrenochroom zou worden geoogst van ontvoerde kinderen onder de 9 jaar (het medicijn is krachtiger). De kinderen moeten het meest angstig zijn om krachtige adrenaline / epinefrine uit hun pijnappelklier te halen. Het heeft de gecombineerde effecten van zowel supersterke snelheid als LSD.

De adrenaline / epinefrine wordt snel geëxtraheerd omdat de adrenaline na verloop van tijd niet zo krachtig is. Het onderwerp wordt soms in leven gehouden voor talloze extracties.  De manier waarop het wordt gedaan, is door een naald in het oog te prikken om adrenaline / epinefrine uit de hersenstam af te scheiden .

Adrenochrome oogsten  en de elite

Van de Elite wordt gezegd dat ze over de hele wereld massale kinderhandelsorganisaties runnen en kinderen kopen en verkopen voor hun eigen plezier. Kinderen worden zwaar gebruikt omdat ze een enorme adrenalinestoot uit de pijnappelklier ervaren. In 2018  NCMEC  meldt 824,000+ vermiste kinderen elk jaar alleen al in Amerika. Dat is gemiddeld 1 kind per 4 minuten!

Veel van de Elite zijn verslaafd aan de stof. Ze nemen deel aan wat ' Spirit Cooking ' van Marina Abramović wordt genoemd en hebben feesten rondom het onderwerp mensenoffers. Deze mensen offeren kinderen, eten de lichamen, drinken het bloed en aanbidden duistere goden . Dit spul heeft de neiging behoorlijk verslavend te zijn. Velen die het medicijn proberen, hebben de neiging er moeite mee te hebben om er vanaf te komen.

Marina Abramović samen Rothschild familie lid
Baron Jacob Rothschild.

Hoe verslavend is adrenochrome?

De verbinding heeft verschillende effecten op het menselijk brein. Inname van dit medicijn kan een mentale high geven als geen ander, maar kan andere psychotische reacties veroorzaken zoals hallucinaties en in sommige gevallen zelfs schizofrenie veroorzaken.

In feite,  Adrenochrome is net zo  verslavend als heroïne . Er zijn risico's verbonden aan dit medicijn bij recreatief gebruik; je eigen adrenalineproductie stopt volledig door homeostase en negatieve feedbackloops.

Dit betekent dat als er geen constante toevoer van Adrenochrome wordt toegediend en iemand besluit om er cold turkey van af te komen, u zeer ernstige ontwenningsverschijnselen zult krijgen. Ontwenningsverschijnselen die veel erger zijn dan die van alcohol, hard-core medicijnen, opiaat of benzodiazepineonttrekkingen . 

Hoe lang duren de effecten van adrenochroom?

Oorspronkelijk werd het effect ontdekt door het toedienen van oververouderde adrenalinepreparaten die adrenochroom en adrenaline bevatten. Abram Hoffer en Humphry Osmond  beschouwen het effect als vergelijkbaar met LSD en mescaline (psychotomimetisch, nu psychedelisch genoemd), een fragment uit het onderzoek

"Schizofrenie ontstond bij een individu toen er te veel adrenochroom werd gevormd, [dus] adrenochroom interfereerde vervolgens met de hersenfunctie zoals LSD het geval zou zijn, en dat creëerde de essentiële fase voor de vorming van schizofrenie."

Volgens hen kan het hallucinogene effect van  Adrenochrome weken aanhouden of tot flashbacks leiden en gepaard gaan met paranoïde-depressieve reacties . Zij stelden het proefschrift over het adrenochroom bij psychische stoornissen, zoals  schizofrenie , mogelijk een rol. Deze 'adrenochroomhypothese' werd later door Hoffer en Osmond ontwikkeld tot de  aminochroomhypothese .

 

Adrenochrome kan natuurlijk ook heel goed gebruikt worden als
het ultieme chantage middel voor de machtige elite!

Jack Dorsey eigenaar van Twitter draagt een DOPE PEDO hoodie!
Satanisten doen alles recht in je gezicht, omdat ze weten dat ze beschermd worden door de elite grote machten en ze zichzelf vogelvrij voelen om iedereen te bedonderen!

Turkse reguliere nationale televisie over Adrenochrome!
Engelse vertaling.

Klik op deze bovenstaande afbeelding om naar de site te gaan waar deze video op staat!
Het satanisme 666 als ultiem controle middel van de elite!

We gaan nu weer terug naar het satanisme en vooral, omdat het misbruikt wordt door de machtige duivelse elite als ultiem machtsmiddel!

Zoek ook eens de youtube filmpjes op van Ronald Bernard. in een interview met Ronald Bernard, verteld hij, dat hij ‘De Blije B’ wilde oprichten; een bank zonder bonussen, zonder rente, met een eigen munt. In het filmpje Revelations from an insider vertelt hij waarom hij een ander soort bank wou beginnen. Hij zou zijn doorgedrongen tot de kern van de financiële wereld, waar grote machthebbers satansfeesten houden die kinderoffers brengen aan hun god satan en hun cult religie geloof. geloof, Ronald kon dit geestelijk niet aan en liep hiervan weg. Er bestaan achter de schermen elite grootmachten van zo’n vijfduizend mensen die alle touwtjes wereldwijd in handen hebben, onder wie bijvoorbeeld geheimen genootschappen als de illuminatie, Freemasons, de Bilderberg groep,  en rijke elite bankiers families als de Rothschild en Rockefeller.’
Dit zijn de alles bepalende controlerende grootheden en organen, die echt alle wereld macht in handen hebben! Niets gebeurd zonder hun goedkeuring!

Het klint allemaal heel heftig en extreem en gewoon ongeloofwaardig, als het om satanisme gaat en rituele opofferingen vooral van kinderen!
Hier haken vele ongelovigen direct al af, omdat ze niet kunnen indenken of ook maar beseffen, dat een dergelijke doodscult religie nu nog in onze huidige tijd bestaat en de wereldwijde macht en controle overgenomen heeft! Maar juist door deze naieve gedachten en instelling van vele ongelovige mensen, komt het deze doodscult juist heel goed uit! Door de totale ongeloofwaardigheid van deze extreem heftige beweringen en het bestaan van deze satanische doodscult sekte, is en komt het ontkennen ervan deze sekteleiders juist heel goed uit!

"De grootste leugen en bedrog van de duivel is mensen laten geloven, dat hij niet bestaat!"


Bestaat de duivel of satan dan wel "echt" of zijn vele mensen gewoon in de ban van zijn doodscult religie en het satanisme?
Laten we het gewoon achterwegen houden of de duivel wel of niet bestaat! Veel belangrijker is, dat er mensen zijn die in het satanisme geloven en deze doodscult religie aanbidden met zeer extreme bloedoffer rituelen. Maar waarom misgebruiken deze hoge elite macht nu deze doodscult religie om de totale wereld te kunnen controleren? Eigenlijk is deze vraag heel simpel uit te leggen. Als je totale wereld macht wilt hebben, dan heb je totaal NIETS aan een liefdevolle geloofsovertuiging of een religie uit liefde en vrede, dat brengt geen geld en macht en kost vaak uit goede wil alleen maar geld! 
Hiervoor is de keuze van de machtige elite al snel gemaakt voor een duivelse haatdragend doodscult religie. Tevens kunnen mensen die hieraan meedoen of inzitten ook goed onder directe controle gehouden worden door geheimen onder elkaar te houden en chantage te kunnen uitvoeren en gebruiken als ultiem machtsmiddel door de gehouden rituele opofferingen en moorden. Het satanisme en het luciferiaanse geloof en deze doodscult religie, is dus een geweldig machtsmiddel om totale controle uit te kunnen voeren op hun deelnemers. 

Nu zullen er al veel ongelovige mensen zeggen
"wat een complot onzin allemaal,
dit geloof ik echt niet!" 

Dat is heel begrijpelijk en ook juist de bedoeling! Hoe minder mensen hierin geloven en het afdoen als onzin en complot, hoe beter deze satanisten zich in het duister achter de schermen kunnen blijven verstoppen! Als je hierover na denkt, dan is hun techniek eigenlijk gewoon geniaal, omdat ze hun doodscult satanische religie door de tientallen jaren heen bijna compleet uit onze geschiedenis boeken gewist hebben en mensen die dit wel beweren of zeggen dat het bestaat, simpelweg belachelijk gemaakt worden of demoniseren tot een complotgek of WAPPIE! Zo kunnen deze satanisten achter de schermen hun extreme satanische doodscult religie ongestoord blijven uitvoeren. Het is dus gewoon "JUIST" hun hele opzet dat normale mensen dit niet geloven, omdat ze het liefst in het duister blijven opereren.

Wat deze satanisten wel doen, is alles eigenlijk recht in het gezicht van iedereen laten zien en de mensen die het niet kunnen zien of dit niet geloven gewoon recht uit belachelijk maken en eigenlijk grofweg uitlachen! Hun satanische doodscult religie is zo diep verborgen in het duister, dat ze bijna overal mee weg kunnen wat niet normaal is en blijvend alles ontkennen en zelf ook alles kunnen afwijzen als onzin en complot!
Het is natuurlijk ook erg ongeloofwaardig allemaal, maar dit is juiste hun hele opzet zolang zij en hun doodscult leden er maar in geloven.
Geniaal toch'? Zo blijf je gewoon altijd uit het licht en doe je alles gewoon recht in iedereens gezicht!  

Waar komt deze kwaadaardige satanische macht nu eigenlijk vandaan
die onze wereld totaal controleert en in hun greep heeft?

Voor die vraag moeten we terug naar een geschiedenis die uit vele geschiedenisboeken gewist is door deze elite machthebbers.

We gaan nu terug naar de verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaadaardige Khazarische maffia nu ook
wel de "deep state of cabal genoemd!"

Ga zelf ook eens op zelfonderzoek uit naar de hier bovenstaande namen en beschrijvingen! Ze zullen niemand deze verhalen vertellen in het huidige gecontroleerde onderwijssysteem, dat zal iedereen echt zelf moeten opzoeken en er ook zelf bewust van moeten worden!
Moeten is dwang! Alles is natuurlijk uit vrije wil voor zelfontwikkeling! 


Het volgende onderstaande artikel over de De kwaadaardige Khazarische maffia of DeepState is afkomstig van: www.wanttoknow.nl
Bron link: https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-kwaadaardige-khazarische-maffia-deepstate/
Door: GuidoJ. en: Harriet Algra

Wij van www.Be4Truth.nl raden de nieuws website Wanttoknow.nl bij u aan,
omdat ze geweldige informatieve en correcte nieuws artikelen plaatsen!  

De geschiedenis van Khazaria..
Tussen 100-800 na Chr. – ontstond er een ongelooflijk kwaadaardige en criminele samenleving in het gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, zoals je dat in de afbeelding geel ziet aangegeven: ‘Khazarië’ genaamd. Deze samenleving ontwikkelde zich tot een natie en werd geleid door een koning en een groep occulte oligarchen, die aan zijn hof dienden. Zij bezaten de kennis van de oude Babylonische zwarte kunsten.

Gedurende deze tijd werden Khazariërs in omringende landen bekend, als zijnde een bende dieven, moordenaars, straatbandieten. Maar wat hun beroepspraktijken en manier van leven kenmerkte, was dat ze zich de identiteit aannamen van de reizigers, die door hen waren/werden vermoord. De leiders van de omringende naties, vooral de Russische Tsaar, hadden jarenlang klachten van hun burgers ontvangen over dit boevengedrocht. Dit had tot gevolg, dat deze landen in 800 na Chr. als een gezamenlijke groep, een ultimatum stelden aan de Khazarische koning.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  dat zij een enorme rijkdom zullen krijgen, evenals faam en macht. Dit kennen we als ‘je ziel aan de duivel verkopen’..

Ze stuurden hem een communiqué waarin stond vermeld, dat hij één van de drie ‘Abrahamitische’ religies voor zijn volk moest kiezen. Hij kreeg de keuze tussen de islam, het christendom en het Jodendom. Die godsdienst, zou de officiële staatsgodsdienst van Khazarië moeten gaan worden. Van alle Khazaarse burgers werd geëist, dat ze het zouden gaan beoefenen. Kinderen zouden ervan jongs af aan mee moeten opgroeien.

Het Khazarische jodendom was geboren..
De Khazarische koning, koos voor het Jodendom en beloofde zich te houden aan de eisen, die waren opgesteld door de omringende confederatie van naties, geleid door de Russische tsaar. Ondanks zijn instemming en belofte, bleven de Khazarische koning en zijn binnenste kring van oligarchen, de oude Babylonische zwarte magie beoefenen, die bekend stond als het ‘Geheime Satanisme’.

Dit geheime satanisme omvatte occulte ceremonies, waarin kinderen werden geofferd, nadat ze ‘uitgebloed waren’, hun bloed was gedronken, en hun hart opgegeten..! Het diepe duistere geheim van de occulte ceremonies was, dat ze allemaal gebaseerd waren op de oude Baäl-aanbidding, ook wel bekend als ‘de aanbidding van de uil’..! (illustratie). Om de confederatie van naties -geleid door Rusland-, die Khazarië in de gaten hielden, om de tuin te leiden, vermengde de Khazarische koning deze Luciferische, zwarte magie praktijken met het Jodendom.

Hij creëerde een geheime Satanisch-hybride religie, bekend als het ‘Babylonische Talmudisme’. Dit, werd de nationale religie van Khazarië en voedde hetzelfde kwaad, waar Khazarië eerder om bekend had 

gestaan en berucht om was geweest. De Khazariërs bleven dus doorgaan met hun slechte manieren. Reizigers uit omringende landen, die door Khazarië reisden, werden nog steeds beroofd en vermoord. En de Khazarische overvallers probeerden vaak hun identiteit aan/over te nemen, nadat deze mensen waren vermoord.

Zo werden ze meesters in vermommingen en valse identiteiten; praktijken die ze zelfs tot op de dag van vandaag hebben voortgezet, en die we terugvinden in de gedaante van o.a. de valse-vlag-operaties (van bijv. de MOSSAD..!) Maar ook hun occulte ceremonies, waarbij kinderen worden geofferd aan de god Baäl waren weer onderdeel van deze ‘wereld’. De Khazarische koning en zijn Binnenhof van criminelen en moordenaars, werden bij naburige landen bekend als de ‘Khazarische Maffia’ (KM).

De Khazarische geheime bondgenootschappen.
Rond 1200 na Chr. was de maat echter vol voor de Russen en de andere naties, die Khazarië omringden. Om de Khazarische misdaden tegen hun volken te stoppen, vielen ze gezamenlijk Khazarië binnen. Maar de Khazarische leiders hadden echter een goed ontwikkeld spionagenetwerk, werden gewaarschuwd en konden op tijd met hun enorme fortuin aan goud en zilver, ontsnappen naar Europese landen in het westen. Daar aangekomen, hergroepeerden ze zich en namen nieuwe identiteiten aan.

In het geheim gingen ze door met hun satanische kinderbloed- en offerrituelen. Ze vertrouwden op Baäl, die hen in ruil voor baby’s en kinderen, zou meehelpen, de hele wereld met al zijn rijkdommen te veroveren. De Khazarische koning en zijn hofmaffia, zwoeren een eeuwigdurende wraak tegen de Russen en de omringende naties, die Khazarië waren binnengevallen. In de 17de eeuw viel de Khazarische maffia Engeland binnen. Om hun invasie te volbrengen, huurden ze Oliver Cromwell in, om koning Charles de eerste te vermoorden en Engeland weer veilig te maken voor hun bankieren.

Het motto van de Mossad laat er geen onduidelijkheid over bestaan.. (klik voor interessante video/artikel van Steve Pieczenik in relatie tot Epstein – MOSSAD)

Een ‘beeld’ van en uit de London City,
het bolwerk van het financieel
Rothschild Zionistische bolwerk.

Hierop volgde een reeks Engelse burgeroorlogen die bijna een decennium woedden. Vrijwel de gehele koninklijke familie en honderden echte Engelse adelfamilies werden hierbij vermoord en de City of London werd opgericht als de bankenhoofdstad van Europa. Dit was het begin van de Britse monarchie. De KM, gebruikten hun enorme fortuin om een nieuw banksysteem op te richten. Dit was gebaseerd op geheime Babylonische zwarte magie, waarvan ze beweerden het te hebben geleerd van de boze geesten van Baäl, in ruil voor hun vele kinderoffers aan hem.

Het Babylonische geldsysteem, de basis van het Westerse..
Deze Babylonische geldmagie, betrof de vervanging van gouden en zilveren deposito’s door papieren creditbewijzen. Dit maakte het mogelijk voor reizigers om met hun geld te reizen. Raakten ze de certificaten kwijt of werden ze gestolen, dan waren ze eenvoudig te vervangen. Interessant is, hoe het probleem dat door de Khazariërs zelf was ontstaan, nu door hen werd opgelost!

De Khazariaanse koning en zijn kleine omringende hof, infiltreerden Duitsland met een groep die de naam ‘De Bauer’s’ van Duitsland koos, om hen te vertegenwoordigen. Deze groep, zette hun -door Baäl aangedreven- systeem van kwaad, ook hier voort. De Bauers van het Rode Schild, die hun geheime, op bloed gebaseerde kinderoffers vertegenwoordigden, veranderden hun naam in Rothschild (ook bekend als ‘kind van de rots, Satan’). Bauer/ Rothschild had vijf zonen, die één voor één het Europese bankwezen infiltreerden.

Via verschillende sluwe geheime operaties, waaronder een vals rapport in 1814, dat meldde dat Napoleon de oorlog gewonnen zou hebben van de Britten, bij Waterloo, lukte het hen, het rechtmatige Britse koningshuis een faillissement in te jagen. In ruil voor geld, eisten de Rothschilds in het geheim, het troonrecht op. En hiermee waren ze in staat om het Centrale Bank Systeem van de City of London over te nemen, als ook de rijkdom van de Engelse adel en de landadel te stelen, die zakelijke investeringen hadden gedaan met de bankinstellingen van de City of London. Zo kaapten ze de hele Britse monarchie, met al zijn grote handelsondernemingen.

De Rothschild’s, zetten een particulier Fiat-banksysteem op. Dit was gespecialiseerd in het maken van vals geld uit het niets. Met hun woekerpraktijken werden onethische of immorele geldleningen verstrekt, die de Rothschilds oneerlijk verrijkten. En allemaal gebaseerd op de zwarte kunst van de Babylonische geldmagie. De KM verafschuwden alle koningen, die regeren onder het gezag van de Almachtige God. Deze koningen voelen de morele verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat hun eigen volk wordt beschermd tegen infiltranten en verraderlijke ‘vijanden, binnen de poorten’. Dit is de groep waar o.a. de presidenten Trump en Poetin toebehoren.

De ongekende moordpartijen van de KM..!
De intense haat van de Khazarische maffia naar iedereen, die geloofde in een God anders dan hun god Baäl, heeft hen gemotiveerd om koningen en royalty te vermoorden. Zo namen ze ook de langgekoesterde wraak op degenen die hen uit Khazarië hadden verdreven. Zo vermoordden ze in de 17de eeuw de Britse Royals, en vervingen deze met hun eigen bastaards. In de 18e eeuw vermoorden ze de Franse Royals. Vlak voor WOI vermoorden ze de Oostenrijkse aartshertog Ferdinand om de eerste Wereldoorlog te kunnen beginnen. In 1917, verzamelden ze hun KM-leger, de Bolsjewieken en infiltreerden en kaapten Rusland.

Ze vermoordden de tsaar en zijn familie in koelen bloede en stalen al het Russische goud, zilver en kunstschatten. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, vermoordden ze de Oostenrijkse en Duitse Royals. Vervolgens ontdeden ze zich van de Chinese Royals en ontmantelden de Japanse keizer. Hetzelfde hebben ze gedaan met de Amerikaanse presidenten. Ze voerden geavanceerde geheime operaties uit, om hen machteloos te maken. Als dat niet werkte, werden ze vermoord, zoals is gebeurd met de presidenten McKinley, Lincoln en JFK.

De KM wil tot op de dag van vandaag, alle sterke heersers of gekozen functionarissen uit de weg ruimen, die hun Babylonische geld-magische macht of hun heimelijke macht verkregen door de inzet van hun menselijk compromisnetwerk, weten te weerstaan. De Britse monarchie, werd en wordt nog steeds heimelijk geleid door de Rothschilds. Zij bedachten een kwaadaardig plan, om de enorme hoeveelheden goud en zilver terug te krijgen, die de Britten aan China hadden betaald voor zijn hoogwaardige zijde en specerijen, die enkel in China verkrijgbaar waren.

De Rothschild’s verdovende middelen: China op de knieën..!
De Rothschilds, hadden via hun internationale spionagenetwerk informatie verkregen, over het Turkse opium met al zijn verslavende eigenschappen. Ze voerden een geheime operatie uit, om dit Turkse opium te kopen en het in China te gaan verkopen. Hierbij raakten miljoenen Chinezen verslaafd aan dit opium, met als gevolg, dat goud en zilver in grote getale terugstroomde in de schatkisten van de Rothschilds, maar niet naar het Britse volk.

De opiumverslavingen, veroorzaakt door de verkoop van Rothschild-opium aan China, hadden China zoveel schade berokkend, dat China twee keer ten oorlog moest trekken, om deze ondermijning te stoppen. Deze oorlogen stonden bekend als de ’bokseropstanden’ of de ‘opiumoorlogen’. Het geld, dat de Rothschilds verdienden met de verkoop van opium, was zo enorm, wat tot gevolg had, dat de Rothschilds hiermee op hun beurt, verslaafd raakten aan het ‘gemakkelijke geld’. De Rothschilds waren de financieringsbron achter de oprichting van de Amerikaanse koloniën.

De Rothschild-slavenhandel: onmenselijk lucratief..!
De ‘Hudson Bay Company’ en andere handelsbedrijven, werden aangetrokken om de Nieuwe Wereld van Amerika te exploiteren. Om de exploitatie van de enorme natuurlijke hulpbronnen van het continent mogelijk te maken, gaven de Rothschild’s opdracht tot massale uitroeiing en genocide op de inheemse bevolking van Noord-Amerika. De Rothschilds, volgden ditzelfde zakelijke model in het Caraïbisch gebied en in het Aziatische subcontinent van India. Dit resulteerde in de moord op miljoenen onschuldige mensen.

Het volgende grote project van de Rothschilds, was het starten van de wereldwijde slavenhandel. Nu wordt ook duidelijk hoe Nederland verweven was en is met deze groep. Ze kochten slaven op van corrupte stamhoofden in Afrika, die leden van concurrerende stammen ontvoerden, om ze als slaven te kunnen verkopen. De Rothschild-slavenhandelaren, namen deze ontvoerde slaven vervolgens mee op hun schepen naar Amerika en het Caribisch gebied, waar ze werden verkocht. Velen stierven op zee, als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden, waarin ze vervoerd werden. (Foto: kijk in dit kader naar het goed gedocumenteerde verhaal van de HMS ‘Daphne’ uit 1857 in het National Archive)

Lucratieve handel in… OORLOG..
De Rothschild-bankiers leerden ook al vroeg, dat oorlog een geweldige manier was om hun geld in korte tijd te verdubbelen. Dit deden ze, door geld te lenen aan beide partijen die ten strijde trokken. Om er zeker van te zijn, dat ze de geleende bedragen terugkregen, voerden ze speciale belastingwetten in, die gebruikt konden worden om betaling af te dwingen. Toen de Rothschilds de oorlog tegen de ‘Amerikaanse Revolutie’ verloren, gaven ze de Russische tsaar en de Russen de schuld. Onder het motto, dat deze de kolonisten hadden geholpen, om de Britse schepen te blokkeren met hun eigen schepen.

Ze zwoeren eeuwige wraak op de Amerikaanse kolonisten, net zoals ze hadden gedaan met de Russen en hun bondgenoten, toen zij Khazaria verpletterden in 1200 na Chr. De Rothschilds en de Engelse oligarchie, die hen omringden, bedachten manieren om Amerika te kunnen heroveren. Dit werd hun grootste obsessie. Hun meest favoriete plan, was het opzetten van een Amerikaanse centrale bank met Babylonische geldmagie en geheime vervalsing. In 1812 probeerden ze Amerika te heroveren namens de Khazarische maffia, maar faalden, opnieuw als gevolg van Russische inmenging.

Deze mislukking maakte de Rothschild KM woedend. Ze smeedden een plan om beide naties te infiltreren en te kapen en beide naties en hun bevolking te tiranniseren, om ze vervolgens massaal te kunnen uitmoorden. De pogingen van de KM, om een ​​particuliere Amerikaanse centrale bank op te zetten, werden geblokkeerd door president Andrew Jackson, die hen Satanisch noemde, en een gelofte deed hen uit de weg te ruimen.

 

Uiteindelijk.. 1913: DE AMERIKAANSE CENTRALE BANK IN HANDEN..
De Rothschild-bankiers hergroepeerden zich opnieuw en zetten hun geheime pogingen voort, om hun eigen ‘Babylonische bank’ in Amerika te installeren. In 1912, lieten ze het schip de ’Titanic’ zinken om de rivaliserende miljonairs Jacob Astor, Isidor Straus en Benjamin Guggenheim uit de weg te kunnen ruimen. Deze heren verzetten zich namelijk tegen de oprichting van de Federal Reserve

In 1913 lukte het de Rothschild KM om voet aan de grond te krijgen, door corrupte leden in het Congres om te kopen. De illegale, ongrondwettelijke Federal Reserve Act werd, zonder het vereiste quorum, op kerstavond aangenomen. De wet, werd vervolgens ondertekend door een corrupte, omgekochte president, die net zo’n landverrader was als de leden van het Congres, die voor de wet stemden. De Rothschild KM creëerden vervolgens een illegaal belastingstelsel in Amerika.

Ongeveer op hetzelfde moment, dat ze hun illegale belastingstelsel in Amerika creëerden, kochten ze ook leden in het Congres om, om deIRS, 

President Woodrow Wilson tekende op Kerstavond 1913 de Federal Reserve Act, waarmee hij zijn land als president overleverde aan een stelletje aasgieren, die zijn land van binnen zouden gaan leegroven..! Dit is zijn commentaar enkele jaren later, waarin duidelijk zijn spijt doorklinkt.

het ‘Internal Revenue Service’ goed te keuren. Dat is hun, in Puerto Rico gevestigde, privé-incassobureau. Kort daarna, richtten ze het ‘Federal Bureau of Investigation’(FBI) op. Deze moest hun bankiers gaan beschermen en voorkomen, dat ze ooit vervolgd zouden worden voor hun kinderofferrituelen en pedofiele netwerken. Ook zou de FBI, fungeren als een geheime Intel-operatie. Een interessant detail hierbij is, is dat de FBI volgens de’ Library of Congress’, geen officieel opgericht orgaan is, en dus geen bestaansrecht kent.

De Rothschild KM heeft de Russische Revolutie vooraf geënsceneerd en geconstrueerd. Ze gebruikte haar centrale banken namens de Khazariaanse maffia, om de bolsjewistische infiltratie van Rusland, en hun revolutie te financieren. In een goed georganiseerde, woeste en onmenselijke aderlating, die de wereld verbaasde, werden de bolsjewieken namens de KM, in volle woede losgelaten, om wraak te nemen op de Russen. Dit was de grote vergelding die al sinds 1200 na Chr. gepland stond.

De bolsjewieken verkrachtten, martelden en vermoordden onder leiding van de Rothschild KM ongeveer 100 miljoen Russen, waaronder vrouwen, kinderen en zuigelingen. De klassieke film ‘The Checkist (1992)’, geeft een duidelijk beeld over deze brute en moorddadige slachtpartij van de bolsjewieken.

De Rothschild KM, creëerden een masterplan om het hele Jodendom en het mind-control-jodendom te beheersen. De Rothschild KM, heeft het Jodendom gekaapt en omgevormd naar het Babylonische Talmoedisme (luciferianisme of satanisme). Ze verwierven de controle over het bankwezen en de beroepen op Wall Street in het algemeen; het congres; de belangrijkste massamedia; samen met de meeste rijkdom en economische middelen voor succes.

Hun financiering, van de Israëlische Knesset in Jeruzalem en de bouw ervan met behulp van de occulte architectuur van de Vrijmetselarij, toonde hun toewijding aan het occulte en Babylonische Talmudisme. Het toonde eveneens, al het kwaad dat ermee gepaard gaat, inclusief het offeren van kinderen aan hun geheime god Baäl. Ze zetten een Nieuw Wereld Orde-systeem op. Dit, onderwees en prikkelde kwetsbare Joden met een paranoïde groepswaanzin van raciale superioriteit. Hierin werden ze wijsgemaakt, dat de heidenen van plan waren, Joden massaal te gaan vermoorden.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Ze noemden dit raciaal-paranoïde, massale Judaïsche waanidee van wereldverovering, ‘Wereldzionisme’. Het is een vorm van verborgen Babylonische Talmudisme of Luciferianisme, die onbekend was bij de heersende Joden. Het systeem, was ontworpen om de Joden als dekmantel te gebruiken, maar ook om hen te zalven met Babylonische geldkracht, om ze vervolgens later, in twee fasen aan ‘Lucifer’ te kunnen offeren.

De eerste fase, vond plaats in de door hun geplande WO II, met zijn in nazi-werkkampen. Hier, werden ze volledig afgesloten van voorraden, wat resulteerde in de dood van ongeveer 

200.000 Joden door honger en ziekte. Volgens een gerespecteerde Rode Kruis-functionaris, kwamen er hierbij ook ongeveer 90.000 niet-Joodse gevangenen om. Dit aantal is ongeveer 5% van het officiële cijfer, dat volgens de wereldzionisten zou zijn omgekomen in de concentratiekampen.

De Rothschild KM, gebruikte en gebruikt de door hun zelf verkeerd gelabelde, zogenaamde ‘holocaust’, om elke kritiek op hun zionistische manieren, de kop in te drukken en te weerstaan. De waarheid was, dat de Rothschild KM, de nazi-werkkampen had opgezet om enorme winsten te maken voor hun bedrijven. Die bedrijven kregen op deze manier de beschikking over gratis slaven uit de kampen, waarmee ze hun nazi-oorlogsmachine op volle toeren konden laten draaien.

De tweede fase, zou een laatste offer zijn. Dit zou plaats vinden wanneer hun Luciferiaanse Koning van de Nieuwe Wereldorde aan de macht komt, en de drie Abrahamitische religies worden uitgeroeid – vooral het jodendom, dat de schuld zou krijgen van alle oorlogen en vernietiging van de wereld. Tegen die tijd, zouden de Rothschilds zichzelf opnieuw veranderen, met een compleet nieuwe identiteit. Deze zou op geen enkele manier met het Jodendom in verband kunnen worden gebracht, zelfs niet met het wereldzionisme.

De Rothchild KM, waren uit op een enorme WOII, waarin ze beide partijen zouden kunnen gaan financieren. Ze hoopten hiermee de hele wereld te kunnen industrialiseren en daarmee hun financiële macht, te maximaliseren. Leden van het Amerikaanse congres, werden opnieuw omgekocht en gechanteerd en in 1917, verklaarde de VS, de oorlog aan Duitsland.

Dit werd mogelijk gemaakt door een valse vlag aanval van de KM, waarbij ze de ‘Lusitania’ lieten zinken. De Rothschild KM, heeft sindsdien dit patroon van ‘heimelijk valse-vlagaanvallen’ ontwikkeld en wordt veelvuldig ingezet. Hiermee proberen ze Amerikanen ertoe te brengen, oorlogen te voeren voor de Khazarische maffia. Het is belangrijk, dat we beseffen, dat de Rothschild/ KM Duitsland bewust tot een nulpunt heeft teruggebracht na de eerste W.O.

Hiermee werd een vacuüm gecreëerd voor het ‘fascisme’. Het fascisme herbouwde Duitsland, creëerde het nazisme en installeerde Hitler, als een

tegenkracht voor hun Russische bolsjewisme. Exact hetzelfde plaatje zien we vandaag de dag uitrollen in de VS en de rest van de wereld, zelfs de vlaggen zijn hetzelfde. Hitler, werd echter een probleem voor de KM, toen hij zich loskoppelde en begon te handelen in het belang van het Duitse volk en de vrije mensen van de wereld.

Hij ontwikkelde zijn eigen banksysteem, los van de Rothschilds. Hij introduceerde een financieel systeem, dat vrij was van rente, en gunstig voor de arbeidersklasse. Dit zou het einde van zijn macht en de rol van Duitsland op wereldniveau gaan worden. De Rothschilds/KM tolereerden namelijk geen economisch systeem, ​​dat niet afhankelijk was van rente. Duitsland, en het Duitse volk moesten worden vernietigd!

De oorlog tegen de Islam, onder het masker van.. het Westen..!
In de afgelopen decennia, zagen we hetzelfde gebeuren met alle Islamitische landen, waar het heffen van rente verboden is. Denk hierbij o.a. aan Irak, Libië en Syrië. Dat is tevens de reden waarom Israël, sinds zijn oprichting in 1948, zo veel oorlogen tegen de omringende Arabische landen voerde. Nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, zette de Rothschild KM de Koude Oorlog in. Ze gebruikten dit als excuus om nazi-wetenschappers en mind-control-experts naar de VS te halen, onder de naam ‘Operatie Paperclip’.

Hierdoor konden ze een wereldwijd spionage- en spionagesysteem opzetten, dat hun eerdere inspanningen ver overtrof. Onder dit nieuwe systeem bleven ze alle Amerikaanse instellingen infiltreren en kapen, inclusief de verschillende Amerikaanse kerksystemen; de vrijmetselarij (vooral de Scottish Rite en de York Rite); het Amerikaanse leger; de VS Intel en de meeste particuliere defensiebedrijven; de rechterlijke macht; de meeste agentschappen van de USG, waaronder de meeste deelstaatregeringen; evenals de beide grootste politieke partijen.

EXTRA EIGEN Be4Truth.nl TOEVOEGING!

Kijk hieronder ook op ons eigen BITchute video channel Be4Truth en bekijk ook deze door onszelf gemaakte en gemonteerde video van Adolf Hitlers's Escape to Argentina! 

(klik op de onderstaande foto om deze video te bekijken!)

ISRAËL, het land van de Rothschilds..
Toen de Rothschild KM in 1947, door hun geheime politieke manipulaties, met als vaandel de Balfour-verklaring (zie afbeelding hierboven) hun eigen privé-thuisland in Israël had verworven, begonnen ze in het geheim, heel Palestina als hun nieuwe Khazaria te beschouwen. Er werden plannen gesmeed, hoe ze alle Palestijnen konden uitroeien en heel Palestina in konden nemen. Hun plannen omvatten hun fantasie, om een ​​’groter Israël’ te bouwen. Om dit te realiseren, was het nodig om het hele Midden-Oosten te veroveren en de ‘domme Amerikaanse Gojim’ te manipuleren, om namens hen te vechten en te sterven.

Alle Arabische landen zouden ingenomen dienen te worden, zodat ze gestript konden worden van hun rijkdom en natuurlijke hulpbronnen, vooral hun ruwe olie. Recent heeft een, door vakgenoten erkend en beoordeeld genetisch onderzoek, door een gerespecteerde Joodse arts aan de ‘Johns Hopkins Universiteit’, aangetoond, dat 97,5% van de Joden die in Israël woont, absoluut geen oud Hebreeuws DNA heeft. Het zijn dus geen Semieten en hebben helemaal geen oude bloedbanden met het land Palestina.

Daarentegen draagt ​​80% van de Palestijnen oud Hebreeuws DNA, en zijn zij dus èchte Semieten. Dit betekent, dat de èchte antisemieten, de Israëli’s zijn die Palestijns land stelen, om Israëlische nederzettingen op te bouwen. Het zijn de Israëli’s, die onschuldige Palestijnen tiranniseren en massaal vermoorden. En zoals altijd, onder het mom van ‘veiligheid en zelfverdediging’..!

 

 

De Vrijmetselarij, het nieuwe camouflage-masker..
Ondertussen realiseerde de Rothschild KM zich, dat ze niet veel langer verborgen kon blijven voor het publiek, tenzij ze opnieuw veranderden en hun geheime leiderschap uitbreidden. Ze begonnen de Vrijmetselarij en zijn geheime uitlopers verder te infiltreren en te kapen, en namen topleden op in hun pedofielennetwerk en kinderofferrituelen. Mensen als Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell werden ingezet, deze mensen uit te nodigen en in chantabele posities te brengen. (zie HIER het indrukwekkende verhaal van de joodse Steve Pieczenik over Epstein en de MOSSAD!! AANRADER)

Ook werden belangrijke leden van het Congres opgenomen in hun geheime satanische netwerk, door hen speciale macht, hoge USG-, militaire en Intel-posities te geven, vergezeld van grote geldelijke beloningen en een hoge status. Massale KM-spionagefronten werden opgezet, die Israëlisch-Amerikaanse burgers met dubbele nationaliteiten gebruikten, om in de VS het valse geld van de Khazariaanse bankiers naar politici door te sluizen voor hun verkiezingscampagnes. Op deze manier, namen ze bezit van deze politici en konden ze worden ingezet, wanneer ze verkozen werden.

De Rothschild KM, besloot volledige controle te krijgen over al het openbare onderwijs door het ‘Departement van Onderwijs’ op te richten. Ze introduceerden wereldwijd, globalistische en socialistische leerplannen, die gebaseerd zijn op politieke correctheid, diversiteit, en ‘perversie is normaal’.

Fluoride werd aan het openbare water en de tandpasta toegevoegd. Tandartsen geloofden het sprookje, dat fluoride gaatjes voorkomt en niet schadelijk is voor de hersenfunctie of de schildklierfunctie, wat het wel degelijk is. De toevoeging van fluoride aan de openbare watervoorziening en aan tandpasta is om het gemiddelde operationele IQ te verlagen, dus mensen dom te maken. Het maakt ze veel volgzamer dan mensen normaal zouden zijn.

Er werden programma’s opgestart om vaccinaties te ontwikkelen. Deze werden ingezet om kinderen af te vlakken, en om grote aantallen, toekomstige, chronische gezondheidsproblemen, te creëren. Doktoren werden gehersenspoeld en misleid, door vooringenomen onderzoek, waarbij alle onderzoeken die negatief waren – en dat waren de meeste van hen – genegeerd werden. 

Alle vaccin-cellijnen werden besmet met SV-40, een bekend kankerverwekkend, langzaam werkend virus. De informatie over deze daad werd enkele jaren geleden getoond op de website van de CDC in de VS en enkele dagen later, plots verwijderd.

Vanaf 1931 toen Dr. Otto Warburg er achter kwam, dat vele ziektes zoals ook kanker gewoon goed te genezen zijn door de toevoeging van extra zuurstof in de bloedsomloop, hebben de elite zijn ondervinding direct als nietig verklaard en geheim gehouden! Ziektes en zieke mensen, leveren wereldwijd meer geld op dan gezonde mensen! Ziektes zijn een verdienmodel!

De KM, via de ‘Rockefeller Foundation’, gebruikte haar monetaire macht om controle te krijgen over alle medische universiteiten. Ze richtten de ‘American Medical Association’ en andere medische genootschappen op, controleerden ze, om ervoor te zorgen dat hun agenda gebaseerd op leugens en bedrog kon worden voortgezet. Onderdeel van dit enorme plan was, dat de KM ook aanvang maakte om alle mediabedrijven op te kopen. Dat is inmiddels een FEIT en deze actie consolideerde de mediamacht in zes gecontroleerde grote massamedia (CMMM) die wereldwijd opereren. De CMMM, functioneert als een illegaal nieuwskartel. 

Deze zou moeten worden opgebroken onder de ‘antitrust’ wetten. Ze bespioneren het Amerikaanse volk, en voeren een illegale propaganda uit als oorlogswapen. Bedrijven die social media onder zich hebben, staan onder zéér grote invloed van dit media-gedrocht. (zoals Google, dat ook weer eigenaar is van YouTube) Wat er gebeurt als je de media in handen hebt, is wellicht met dit CORONA-berichtgeving simpel maar overtuigend aangetoond!

 

Kijk ook naar deze onderstaand video van: Tim Gielen,
waar hij duidelijk laat zien hoe de macht en geld structuur werkt wereldwijd!
Alle geldstromen lopen steeds weer naar exact dezelfde elite machten aan de top! 

Klik op de afbeelding om deze video op BITchute te bekijken!


De stamboom van het Britse Koningshuis.
Het ‘Huis van Windsor’, stamt af van de Venetiaanse bloedlijn, en is ondergeschikt aan de Rothschilds. De Rothschilds beheren alle oorlogen en financiën van de Britse monarchie. Zowel koningin Elizabeth II, als oud-president Bill Clinton, schijnen een gemeenschappelijke, biologische vader te hebben, nl. ‘Winston Churchill’. Churchill is een bastaard Rothchild. Bill Clinton, is daarmee dus een agent van de Britse monarchie.  Het was de bedoeling om op deze manier de VS te kunnen inlijven onder het Rothschild-imperium.

In de jaren 90 is het NESARA/GESARA plan ontstaan.

Wat is NESARA/GESARA?

Het is een afkorting van GESARA: Global Economic Security and Reformation Act en is door grote geesten uit de twintigste en eenentwintigste eeuw geschreven en verfijnd om planeet Aarde en de mensheid opnieuw in te stellen op basis van een duurzaam bestuur.
NESARA is hetzelfde, maar alleen voor Amerika als bestemming voor dit plan!


De volgende 3 items moeten meteen worden voltooid:

1. De wereldwijde en publieke aankondiging van een mondiaal jubileum of kwijtschelding van schulden, en universele reset van planetaire aarde / mensheid terug naar een universeel systeem van gemeenschappelijk bestuur in transparante goede reputatie met andere leden van de Galactische Federatie.

2. Implementatie van GESARA als een universeel constitutioneel kader voor mondiaal bestuur in alle 209 soevereine naties volgens de ondertekende Overeenkomst van Parijs van 2015 inzake klimaatverandering, te beginnen met de herstelde Republiek der Verenigde Staten.

3. Massale menselijke onthulling van zowel niet-humanoïde (buitenaards) leven dat bestaat op het oppervlak van deze planeet en in ons hele gedeelde sterrenstelsel.

Waarom is GESARA zelfs nodig?
De bestaande “cabal” -bestuursautoriteit heeft opzettelijk en methodisch de historische waarheid van de mensheid verborgen gehouden (inclusief buitenaardse bezetting en genetische manipulatie) gedurende meer dan dertien millennia; en dus waarom GESARA-implementatie nu nodig is, omdat de galactische gemeenschap de opdracht heeft gekregen om het momentum van een dergelijke opstandige en flagrante actie tegen de Bron van de Schepper en menselijke soorten te stoppen en om te keren. Samen met de mensheid zullen alle liefdesstrijders van het witte licht nu een einde maken aan bedrog door de kliek en universele waarheid en gerechtigheid herstellen zonder verdere vertraging of onderhandeling.

LEES hier in deze link meer informatie over NESARA/GESARA plan: https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara/

 

NESARA/GESARA, moet de macht van de centrale banken, dus de Rothschilds, gaan breken. Het houdt in, dat alle schulden wereldwijd, vernietigd worden; belastingen verdwijnen; alle wereldburgers een basisinkomen zullen ontvangen en daarnaast vrijwillig mogen blijven werken om dit bedragen te kunnen verhogen. Het is bedoeld om mensen weer hun ‘vrijheid en blijheid’ voor het leven, terug te kunnen geven.

Bill Clinton, werd tijdens zijn presidentschap gedwongen het NESARA/GESARA plan te ondertekenen. Dit plan, had op 11 september 2001, onder president Bush Jr. in werking zullen treden. Deze dag had het einde moeten inluiden voor alle Centrale banken. De Rothschild KM, had andere plannen en besloot Amerika te gebruiken, om hiermee hun definitieve vernietiging en bezetting van de hele wereld te kunnen gaan voltooien. Zoals we weten, voerden ze op 11 september 2001 een enorme valse vlag-aanval uit op de Twin Towers en het Pentagon.

Bibi Netanyahu, het operationele hoofd van de KM, zette de Mossad en Israëlisch-Amerikaanse burgers in met dubbele nationaliteiten, om deze aanval op Amerika, op te zetten en uit te voeren. De aanval werd vervolgens door de CMMM aan moslims toegeschreven. De belangrijkste rabbijnen en ‘Friends of World Zionism’, kregen het advies die dag niet te gaan  vliegen, en NYC te mijden.

Ze gebruikten de ‘Defense Department’ (DoD) om de ‘Able Danger-onderzoekers’, die de Israëlische diefstal van 350 ontmantelde W-54 Davy Crockett-nucleaire putten bij Pantex in Texas aan het onderzoeken waren, naar het Pentagon te lokken, waar ze vermoord werden door een Tomahawk-kruisraket, die was afgevuurd door een Israëlische dolfijnklasse Diesel onderzeeër gekocht uit Duitsland.(Zie deze Pentagon-opname met raketinslag; nooit getoond op openbare video ) Vijfendertig van de onderzoekers, kwamen hier bij om.

Het Israëlische Mossad-dekmantel bedrijf,’Urban Moving Systems’, werd gebruikt om de mini-kernwapens te vervoeren. Deze waren gemaakt van materiaal uit de gestolen W-54 nucleaire putten bij Pantex. De mini-kernwapens, werden opgeslagen in de Israëlische ambassade in NYC en zijn enkele weken van te voren naar de Twin Towers getransporteerd en geïnstalleerd, om daar tot ontploffing gebracht te worden.

Baäl, Moloch, Lucifer of Satan zijn verschillende namen voor dezelfde entiteit, die alle mensen, wereldwijd, massaal wil uitmoorden. In ruil voor rijkdom, roem en macht, zijn er vele mensen die hun ziel aan deze entiteit verkopen en zijn ‘vuile werk’ opknappen. Dit is een geheim bloedcontract. Wanneer deze mensen ‘hun ziel verkopen’, worden ze onmenselijk of zielloos en nemen de kenmerken van Baäl aan. Ze worden in toenemende mate, psychopathisch en kwaadaardig. Deze geheime agenda van de Rothschild KM, werd op 3 oktober 2015 voor het eerst publiekelijk onthuld, dankzij een interview dat ‘Mike Harris’ tijdens zijn talkshow (The Short End of the Stick) had met Gordon Duff’ de hoofdredacteur/eigenaar van de site ‘Veterans Today ‘.

Het verklaart heel veel van wat er in de VS gaande is. Israël en de Khazarische Maffia (KM,) hebben bijna alle Amerikaanse instellingen van regering en samenleving geïnfiltreerd. In dit interview onthulde Gordon Duff, op basis van een geschreven transcriptie, een gesprek uit 1990. Een gesprek dat plaatsvond tussen Benjamin Netanyahu, de grote Amerikaanse verrader, en enkele andere spionnen.

Gordon Duff onthulde dat Netanyahu een KGB-spion was, net als Jonathan Pollard, een Amerikaans-Israëlisch ex-inlichtingenofficier. Ook werd bekend, dat Israël in zijn beginjaren begonnen is, als een satellietstaat van het bolsjewistische Rusland.

Dit verklaart de bouw van alle kibboetsen, die van oorsprong een heel socialistisch karakter hadden. Israël was behoorlijk ongelukkig toen de Sovjet-Unie viel. Het bovengenoemde gesprek, vond plaats in ‘de Finks-bar’ in Jeruzalem, een favoriete plek voor Mossad-agenten. Dit is wat Netanyahu zei, rechtstreeks overgenomen uit het transcript van de opname van een getuige, die 100% volledig is geverifieerd:

“Als we betrapt worden, zullen ze ons gewoon vervangen door personen, die deze klus zullen klaren. Het maakt dus niet uit wat er gebeurt. Amerika is een Gouden Kalf en we zuigen het droog. Hakken het in stukjes, en verkopen het stuk voor stuk, totdat er niets meer over is dan ’s werelds grootste verzorgingsstaat, die we zullen afbreken en controleren.

Waarom? Omdat het Gods wil is. Amerika is groot genoeg om de klap op te vangen, zodat we het keer op keer zullen kunnen herhalen. Dit is wat we doen met landen die we haten. We vernietigen ze heel langzaam en laten ze lijden, omdat ze weigeren onze slaven te zijn.“


Dit is exact wat de Rothschild Khazarische Maffia (KM) met de VS heeft aangedaan, sinds het met succes Amerika infiltreerde in 1913. Wanneer Netanyahu ‘de wil van god’ noemt, is de god waarnaar hij verwees, Baäl (ook bekend als de Grote Uil of Moloch). Waar Bibi Netanyahu het over had, was de aanstaande nucleaire aanval op Amerika, op 11 september 2001. Toen hij zei “ze zullen ons gewoon vervangen”, verwees hij naar de ‘Cirkel van Twaalf’. Dit zijn de Illuminati, die zich de ’Discipelen van Satan’ noemen. Deze mannen brengen halfjaarlijkse kinderoffers in Denver, eten de harten van kinderen, drinken hun bloed nadat ze hen verkracht hebben.

De Rothschild KM, heeft 25 kernwapens in grote Amerikaanse steden en andere grote steden in Europa geplaatst, om de aangesloten regeringen te kunnen chanteren. Dit wordt hun ‘Samson-optie’ genoemd, en werd voor het eerst ontdekt en onthuld door journalist Seymour Hersh. De Rothschild KM, kreeg ook enkele S-19 en S-20 kernkoppen van een corrupt congreslid, die de taak had gekregen om Oekraïense Mirvs, namens de USG, op te kopen, om ze te ontmantelen. In plaats van ontmantelen, verkocht hij ze aan de Israëli’s en verdeelde hij het geld met andere belangrijke, betrokken congresleden. Dit is natuurlijk regelrecht hoogverraad en een halsmisdaad, die met executie wordt bestraft.

911 Twin Towers RIGHT IN YOUR FACE, aangenaam: De Rothschilds..
Direct na hun aanval in 2001, dreigde de Rothschild KM in sommige Amerikaanse steden, waaronder DC, kernbommen te laten ontploffen, als de regering zou weigeren Israël toe te staan, ​​zijn eigen grote bezettingsmacht in de VS op te richten. Deze nieuwe Israëlische bezettingsmacht, ‘Homeland Security (DHS)’ genaamd, werd aanvankelijk geleid door perverse staatsburgers met dubbele nationaliteiten. Voormalig DHS-directeur Janet Napolitano werd aangeklaagd wegens seksuele intimidatie van mannen, die bij het DHS werken. Zij had hen bevolen, hun kantoor te verhuizen naar het mannentoilet.

‘Michael Chertoff’, (een naam vertaald uit het Russisch als ‘zoon van de duivel’), was het criminele meesterbrein dat DHS oprichtte, samen met het voormalige hoofd van de Oost-Duitse Stasi, ‘Marcus Wolfe’. Deze werd ingehuurd als een speciale adviseur en stierf op mysterieuze wijze, direct nadat zijn missie was voltooid. De Rothschild KM dacht, dat ze de volledige controle had over de CMMM en kon voorkomen, dat de geheime ‘IAEA- en Sandia Labs-onderzoeken’ (Onderzoek Programma Eindberging Radioactief Afval ), ooit aan het Amerikaanse publiek zou worden vrijgegeven.

Rothschild-zionist Michael Chertoff, was de man die het hoofd werd van DHS. Een van de goede vrienden ook van Rita Katz, die we al eerder hier op de site in het vizier hadden. (klik voor artikel)

Ze maakten echter een zeer ernstige tactische fout, omdat inmiddels de waarheid, over hun rol in de aanslag op Amerika van 11 september 2001, op het wereldwijde internet is gepubliceerd. Wat de Rothschild KM niet begreep, was de kracht van dit internet. Ze begrepen niet, dat de waarheid als een lopend vuurtje, overal onder de massa wordt verspreid. De Russen hebben recent de ‘IAEA- en Sandia Labs en Able Danger’-bestanden gelekt, die hen door Edward Snowden zijn aangereikt.

Binnenkort zullen al deze bestanden via internet aan de wereld worden verstrekt, en dit kan niet worden gestopt. Hiermee worden ze volledig blootgesteld, wat eindelijk zal gaan leiden tot hun welverdiende complete vernietiging. Een aantal Russen in het Hoge Militaire Commando in Rusland, beseffen dat het dezelfde georganiseerde misdaad ‘Cabal’ was, die de Khazaren in bolsjewieken  veranderde, om 100 miljoen onschuldige Russen massaal te vermoorden. Ze eisen, dat deze misdadigers zullen worden berecht. Ook in communistisch China hebben deze maffia-bandieten, meer dan 100 miljoen moorden op hun geweten.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rothschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.
Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen.

De reden waarom de BRICS-ontwikkelingsbank werd opgericht, is om er voor te zorgen, dat de Rothschild bankiers failliet zullen gaan, om de Amerikaanse Petrodollar te vervangen als de reservevaluta van de wereld. Deze wordt, in tegenstelling tot de Amerikaanse Petrodollar, ondersteund door goud, zilver en echte grondstoffen. Vervalsing is NIET toegestaan. President Trump lijkt nu alles in gereedheid gebracht te hebben om het NESARA/GESARA plan eindelijk uit te rollen.

De CMMM faalt, en de meeste Amerikanen geloven niet langer in hun nationale primetime verhalen. Vooral de mensen onder de dertig, die feiten van het internet plukken en hun eigen overtuigingen construeren. Hun dagen van anti-menselijke macht zijn nu beperkt. Het geheime, ongelooflijk goed opgeleide Amerikaanse team, genaamd de “Nuclear Snake-Eaters”, is nu hard aan het werk om alle gestolen nucleaire kernkuilen door de Israëli’s overal ter wereld, buiten Israël, terug te vinden.

Dit supereliteteam werd gewaarschuwd, dat er een Israëlische ‘City Buster’ was geplant in de buurt van het Olympisch stadion in Londen. De City Buster werd inderdaad door hun teruggevonden. MI-6 had gehoopt, dat deze kernbom tot ontploffing gebracht zou worden om de machtspositie van de  Khazariaanse maffia in Engeland te verstevigen, die in het financiële district van de City of London, hun thuisbasis, snel hun macht aan het verliezen zijn.

Een geheime naam voor deze Rothchild KM is: ‘Gog en Magog’.
Vele historici geloven dat het de geheime naam is van Rusland, wat het niet is. Het is de geheime naam van de top-KM en geeft blijkbaar aan, waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Het geheime team van superelite ’Nucleaire Slangeneters’, staat klaar om op elk moment naar Israël te worden gestuurd. Nu de meeste Europese bedrijven zich van Israël hebben afgestoten en de VS alle hulp heeft stopgezet, staat deze natie op instorten.

Het is namelijk illegaal om hulp te verlenen aan een land dat kernwapens heeft en dat zelf de overeenkomst betreffende nucleaire non-proliferatie, niet heeft ondertekend. Dat Israël kernwapens heeft is een feit. Dit kan gedetecteerd worden door op satellieten gebaseerde Helium-3-sensoren. Ze heeft dit nooit toegegeven. Door insiders is gemeld, dat er een zeer duidelijke boodschap werd overgebracht aan Bibi Netanyahu en zijn Likudpartij, evenals aan alle topleden van Israëlische spionagefronten in Amerika, zoals AIPAC, JINSA, de Defense Policy Board, de ADL en dergelijke.

De boodschap hield in, dat mocht er ooit nog één op Israël gebaseerde valse vlag-aanval komen, degenen die daarvoor opdracht hebben gegeven, of die erbij betrokken waren, onder de Amerikaanse nationale veiligheid zullen worden opgejaagd en geëlimineerd. De Israëlische verdedigingsstructuren die daarmee verband houden, zullen in stof veranderen.

De grote vraag blijft: Wat was de ware oorzaak achter dit ongelooflijke kwaad en de wreedheid van de Khazariaanse maffia tegen het menselijk ras? Sommigen geloven, dat dit grove parasitisme en de neiging tot massamoord, pedofilie en aderlating van kinderen en kinderoffers te wijten is aan een giftige cultuur. Het is het best te omschrijven als kwaadaardig tribalisme, gekenmerkt door een paranoïde groepssuperioriteitswaan. Anderen denken, dat de leiders van de KM de bloedlijn van Kaïn zijn en absoluut geen ziel of menselijk geweten hebben.

Einde van dit artikel op: Wanttoknow.nl


De TOTALE reguliere wereldwijde media controle van deze satanische elite!


Voor vele mensen die compleet vast zitten in het huidige controle systeem van deze elite machten, is dit bovenstaande verhaal van deze elite totale wereld controle bijna niet te geloven! 
Begrijpelijk, omdat dit verhaal hun nooit verteld is geworden en ze er alleen achter kunnen komen door zelf onderzoek te doen. Maar waarom is dit verhaal hun nooit verteld en wie hebben er het grootste belang bij, dat dit verhaal nooit bekend zal worden?

Als je het bovenstaande verhaal over de wereldmacht en hun totale controle gelezen en begrepen hebt, dan zal je ook snel gaan begrijpen, dat deze elite ook de totale wereldwijde reguliere media in hun bezit hebben en totaal controleren. Besef vooral, dat ze deze controle niet in een paar dagen voor elkaar gekregen hebben! Het heeft de regerende elite families een paar honderd jaar gekost, om tot deze totale wereldwijde reguliere media controle te komen. Als je gaat begrijpen en beseffen, dat deze gehele media controle in het bezit is van een klein groepje elite, dan ga je ook heel snel begrijpen, waarom ze sommige berichtgevingen en echt belangrijk eerlijk nieuws nooit bekend zullen maken, omdat het hun totale wereld controle daarmee zal ontmaskeren!

Als je de media controleert, dan controleer je ook de informatie en het gedachtengoed van mensen!


Maar hoe gecontroleerd en bedorven is de reguliere media in ons Nederland dan eigenlijk?
Be4Truh.nl heeft hierover een tijdje geleden een video gemaakt van Lubach op zondag. 
In deze video, verteld Lubach over meerdere onderwerpen en verklaard ze als onzin en complotten. Wij laten door andere video informatie precies zien hoe extreem de leugens en ontkenning van de reguliere media gaat en wat ze niet als waarheid aan hun kijkers vertellen! Wat Lubach doet is complete demonisatie van echte infomatie en het vooral belachelijk maken ervan!

Kijk hieronder ook op ons eigen BITchute video channel Be4Truth en bekijk ook deze door onszelf gemaakte en gemonteerde video van Lubach (Lulbach)!

ATTENTIE!
DIT IS EEN MUST WATCH VIDEO EN KAN VOOR SOMMIGE MENSEN ALS SCHOKKEND
ERVAREN WORDEN! 

(klik op de onderstaande foto om deze video te bekijken!)


De oorsprong van het Satanisme als ultiem controle middel!

In de laatste jaren is het Satanisme wereldwijd fors toegenomen. Het lijkt de snelst groeiende geloofsovertuiging van het moment. Het behoort tot de oudste religies op deze planeet waar ik met behulp van dit artikel probeer iets dieper op in te gaan. De oorsprong van het Satanisme lijkt terug te voeren tot de periode voor de zondvloed in de Indus Vlakte, een vruchtbare laagvlakte tussen de rivieren de Indus en de Ganges in het Noorden en Oosten van India,  Pakistan en Bangladesh.

In dit gebied bestond in die tijd al een kastensysteem wat niets te maken heeft met het huidige kastensysteem. Om bij een kaste te kunnen worden ingedeeld hing volledig af van je DNA. Er bestonden drie verschillende kasten waaronder de Priesterkaste, de militaire kaste en een mix van de twee eerder genoemden. Alle drie de kasten waren verbonden met het Sterrenstelsel Orion , die we tegenwoordig kennen als  de Ariërs. Het Arische ras is van oorsprong dus reptiliaans.

De militaire kaste vereerde seks en dualiteit.
Het embleem wat hier bij hoort zien we vandaag de dag terug bij de Ridders van Malta. Het is een kruis wat duidelijk verschilt met een Christelijk kruis. Het wordt ook wel het wereldkruis genoemd en kenmerkt zich door 4 gelijke armen. Dit kruis vertegenwoordigt de dualiteit en staat voor de gemeenschap tussen de verschillende seksen. Je ziet het hier links op de afbeelding.

De priesterkaste had het embleem van een traan; in het midden van de afbeelding hierboven. Plak je de twee traanvormen gedeeltelijk over elkaar dan ontstaat er een Alziend Oog. De naam van de priesterkaste was dan ook de Alzienden. De mix van de 2 kasten droeg het embleem van wat wij tegenwoordig kennen als de Davidster. Het bestaat uit 2 driehoeken die op elkaar zijn gelegd en net als het Maltezer Kruis de dualiteit vertegenwoordigt, de gemeenschap tussen het mannelijke en vrouwelijke; de Yin en Yang;  de + en de –  èn het positieve tegenover het negatieve.

Die uitersten waren volgens hen nodig om te voorkomen dat de aarde uit elkaar zou spatten. Omdat seks als een Heilig sacrament werd gezien en dit hun manier was om tot hun goden te bidden waren vrouwen voortdurend zwanger. Er werden veel te veel kinderen geboren omdat er geen voorbehoedsmiddelen werden gebruikt. Het was onmogelijk om al deze kinderen te voeden en te herbergen, dus vonden er voortdurend abortussen plaats.

Satan en Sumerië..
Het Satanisme was tevens de godsdienst van het oude Summerië. Hier maakte een buitengewoon mooie vrouw, genaamd Samiramas een noodlanding met een eivormig ruimteschip in de rivier de Eufraat. Ze stapte uit , overmeesterde de toenmalige koningin en nam Nimrod de koning, de kleinzoon van Noach tot echtgenoot.

Vanaf dat moment veranderde dit land. Er ontstonden criminele activiteiten die voorheen ondenkbaar waren geweest. Zij, waren degenen die het gebruik van geld introduceerden als een symbool van waarde en afgoderij. Hiermee werd een hiërarchische structuur gecreëerd en verloor de mensheid zijn gelijkwaardigheid en ontstond dualiteit.

Onder hun bewind ontstond tempelprostitutie. Mooie jonge mannen en vrouwen werden opgeleid als tempelprostituees. Om je schulden te vereffenen werd je gedwongen betaalde seks te hebben met een van de tempelprostituees. Op deze manier kreeg je vergiffenis van je schulden. Als het puntje bij paaltje komt en je alle kerkelijke seksschandalen in acht neemt, verschilt de biecht nauwelijks van deze vroegere praktijken.

Het gebruik van drugs, overspel binnen het huwelijk en het eten van vlees wat voorheen ondenkbaar was geweest, werd geïntroduceerd. Het DNA van de toenmalige mens veranderde hierdoor wat maakte dat het lichaam net als bij reptielen tot op zekere hoogte vlees nodig heeft om in een gezonde conditie te blijven. Het offeren van mensen en kinderen begon eveneens in deze periode. Dit is een vorm van kannibalisme en vampirisme wat tot op de dag van vandaag actueel is.

Kijk op onze BITchute channel Be4Truth video naar deze twee bovenstaande videos.
(Klik op de afbeelding om deze video te bekijken!)

Het vindt zijn oorsprong in de gedachte dat het bloed de ziel van de persoon in zich meedraagt. Door het drinken van het bloed neem je de kracht van die ziel in je op. Hier klopt natuurlijk niets van maar wat wèl het geval is dat het bloed van extreem getraumatiseerde kinderen een chemische stof (adrenochrome) bevat die zeer verslavend en verjongend schijnt te werken.

Deze chemische stof werd een zeer belangrijk onderdeel van een nieuwe religie die we vandaag de dag herkennen als het ‘Satanisme’.
Als je ‘Keanu Reeves’ moet geloven is de hele Hollywood Elite hier aan verslaafd.
Het ontstond nog voor de grote zondvloed en vond wereldwijd plaats. Er zijn overal ter wereld geschriften gevonden die hier over spreken. Denk bijv. aan de trapvormige tempels in Zuid Amerika.

Maya-pyramide in Kukuzcan, El Castillo, Yucatan (Mexico)

De gladde oplopende zijkanten waren bedoeld om het bloed naar beneden te laten stromen. In het Summerië en Babylonië en het oude Israel had je vroeger enorme ovens in de vorm van een uil. Deze uil vertegenwoordigde Moloch, de Hebreeuwse god van het vuur, de partner van Samiramas. De uil is het spirituele symbool van het Satanisme. Samiramas wordt in de Griekse mythologie gezien als de godin Athena. In het Pantheon staat ze ook daar afgebeeld met de uil (onder aan haar voeten) en in alle afbeeldingen die van haar bekend zijn, is altijd deze uil aanwezig.

De grote zondvloed had als doel om de aarde te zuiveren van alle onzuiverheden. Satan werd verbannen naar de zee. De uil vindt je daarom ook terug bij bijna alle havens van de Islamitische landen. Dit komt voort uit het feit dat het Satanisme de godsdienst van de zee is en zo wereldwijd verspreid kon worden. De Romeinen hadden geen enkele interesse in welke religie je er op na hield, zolang hun gezag niet werd ondermijnd.

Het christendom in zijn oorspronkelijke vorm, kan gezien worden als de leer van onze echte wereld. Toen dit de staatsgodsdienst van Rome werd kreeg de keizer twee ambten toebedeeld, waar je in het Engels 2 verschillende woorden voor hebt. Je had het ambt van de Pontiff en het ambt van de Paus. De taak van de Pontiff was de invloed van de kerk te reduceren tot een persoonlijke keus en zich te richten op het materiële erfgoed. De taak van de Paus was het beschermen van het christendom.

De materiële zaken betrof het in eigendom hebben van land en kloosters e.d. Dit viel onder de maritieme wet of wel het ‘zeerecht’.
Dit zijn de rechtsregelingen met betrekking tot het gebruik van de zeehandel, zowel van privaat rechterlijk als publiek rechterlijk.
Deze tref je aan op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Het Vaticaan; het Duivelse Vaticaan!
Dit viel vanaf het ontstaan daarvan onder een andere religie, namelijk het Satanisme. Satan die verbannen was naar de zee heeft hier tot op de dag van vandaag de regie in handen. De Pontiff staat hiermee aan het hoofd van het internationaal recht waar de wetten van het oude Summerië en Babylonië nog steeds gelden.

De taak van de Paus is de verspreiding van het christendom, de religie van het land. Deze twee taken waren en zijn dus volledig in strijd met elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er talloze mensen in dienst zijn van het Vaticaan die ‘LuciferSatan als hun enige god aanbidden. De paus vertegenwoordigt 2 verschillende religies namelijk het christendom en het Satanisme. De taak van de Pontiff werd in 2011 afgeschaft. Hiermee werd niet het Satanisme afgeschaft, integendeel.

De huidige paus Franciscus, die werd geboren als Jorge Mario Bergoglio, was de eerste Jezuïet die ooit paus werd. De Jezuïeten zijn de militaire orde binnen het Vaticaan die het Satanisme aanhangen en mogen officieel helemaal niet de functie van de ‘witte’paus bekleden, zij hebben hun eigen ‘zwarte’paus. Hij verklaarde op 27 april 2014 dat vanaf dat moment Lucifer als de echte god van de Rooms Katholieke kerk beschouwd moest worden!

In de tweede Wereldoorlog heeft het Vaticaan eveneens heel duidelijk de kant van Lucifer gekozen. (Zie HIER een pdf over de rol van het Vaticaan in de holocaust). In 1816 bekeerde koningin Victoria zich tot het Satanisme als gevolg van haar verbintenis met Benjamin Disraeli. Disraeli was een Britse staatsman van de conservatieve Partij die tot tweemaal toe premier is geweest.

Disraeli was ook de persoon die het voor elkaar heeft gekregen dat de mens bij zijn geboorte zijn vrijheid verloor. Iedereen werd vanaf dat moment ingeschreven als bedrijf en viel daar mee onder het zeerecht waardoor ze verplicht konden worden belasting aan de staat af te dragen. De rest van de Europese Koningshuizen volgden haar voorbeeld.

Het offeren van kinderen is voor ons mensen een nauwelijks te bevatten onderwerp. Wat de meesten van ons niet beseffen is dat het lichaam waar wij in gevangen zitten al lang niet meer een mensenlichaam is maar een Archontisch reptielenlichaam. Deze Archonten hebben hele andere gewoonten en maatstaven zoals je hebt kunnen lezen. Hun parasitaire leven wordt beheerst door leugens, hiërarchie, seks, misbruik enz.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan; maak je keuze: het is dezelfde boze geest die alle mensen massaal wil uitmoorden. En in ruil voor het doen van zijn ‘vuile werk’ beloont hij de mensen die hem toestaan hun zielen te bezitten, door ze ongelooflijke rijkdom, roem en macht te geven. Dit is het geheime bloedcontract dat ‘het verkopen van de ziel’ wordt genoemd. ‘Sell you Soul to the Devil’.

In onze oorspronkelijke wereld worden geen kinderen geboren zoals in deze realiteit. Het concept kinderen is een van de middelen om ons af te leiden van onszelf. Ieder kind dat je baart maakt het een stukje moeilijker om jezelf te kunnen bevrijden uit deze gevangenschap. Van kleins af aan worden we gehersenspoeld dat je pas compleet bent als je een of meerdere kinderen op de wereld hebt gezet. In Summerië, Babylonië en het oude Israel had je vroeger enorme ovens in de vorm van een uil. Er was een overschot aan baby’s als gevolg van alle seks die in deze ovens levend werden gecremeerd als een offer aan Moloch.

Hoe meer je liegt en vreemdgaat, hoe sterker je positie wordt. De mensen aan de top zijn het meest corrupt, anders waren ze nooit op die positie terecht gekomen. Kijk naar onze overheden wereldwijd maar denk ook aan de voetballers, musici, acteurs met hun mega hoge salarissen. Die hebben allemaal hun ziel verkocht in ruil voor rijkdom en macht.

Voor de grote meerderheid van de gewone mensen is dit letterlijk ‘onvoorstelbaar" en ongelovelijk!
Omdat we allemaal aan de buitenkant hetzelfde soort lichaam hebben zijn ze onherkenbaar. Dit maakt het zo frustrerend en moeilijk te bevatten. De groep die daaronder valt wordt vaak gechanteerd met behulp van de inlichtingendiensten. Ze zijn ongewild in situaties gebracht van bijvoorbeeld rituele kinderoffers. Door middel van belastend foto en filmmateriaal worden ze gedwongen om hun mond te houden over de misdaden die door hun meerderen zijn gepleegd.

De Bohemian Grove is in het noorden van Californië, is een van de bekendste plekken waar regelmatig offerrituelen plaatsvinden. Het is een van de meest verboden en mysterieuze gebieden op aarde. Op het zwaar bewaakte terrein wisselt de elite van gedachte in een ontspannen setting tijdens duistere rituelen. Het meest opzienbarende wat van de Bohemian Grove is vastgelegd is de ‘Cremation of Care’ , een nachtelijke ceremonie waarbij mannen in donkere gewaden, rituelen verrichten voor de grote stenen uil.

De club bestaat inmiddels uit een paar duizend leden en de wachtlijsten zijn enorm. Voor (oud) presidenten, politieke geloften, Hollywood acteurs of artiesten is altijd plek. Satanisten infiltreren in alle religies maar blijven hun eigen religie in stand houden. Ze liegen en bedriegen.
Ze aanbidden Lucifer, de vader van alle leugens. Voor hen staat dit gelijk aan een gebed. Ze kunnen er dus uitzien als een Orthodoxe Jood waarbij ze zich meer Joods dan Joods gedragen maar het dus niet zijn.

Ze staan aan het hoofd van vrijwel alle gigantische liefdadigheidsinstellingen. 98% van de liefdadigheidsgelden bereikt nooit het doel maar verdwijnt in hun eigen zakken. Denk hierbij aan de aardbeving op Haïti, waarbij slechts enkele miljoenen Haïti heeft bereikt en 2 miljard is weggesluisd door de Clinton Foundation. Willen we weer een menswaardig bestaan gebaseerd op Liefde & Respect voor alles wat leeft dan dienen we dus snel wakker te gaan worden.

Hieronder hoort u een voormalig hoge FBI chef praten over het probleem binnen zijn diensten!
Dat het dit zegt is duidelijk, maar ga ook afvragen wat hij zegt en vooral waarom!

Kijk hieronder ook op ons eigen BITchute video channel Be4Truth en bekijk ook deze door onszelf gemaakte en gemonteerde video van het verhaal over de elite en het satanisme! 

(klik op de onderstaande foto om deze video te bekijken!)Het vaticaan, koningshuizen en elite betrokken bij kindermisbruik!

Dit bericht hiernaast, werd vrijdag 11 april 2013 de wijde wereld ingezonden; ‘afzender’ was het Vaticaan. Het is nota bene paus Franciscus zélf, die vergeving vraagt voor het feit dat geestelijken kinderen hebben misbruikt.. En de zinsnede ‘een klein aantal’, was kennelijk de verborgen essentie van de boodschap..! De paus deed dat, volgens de media, ‘in ongewoon harde bewoordingen’..
Tja, en wij vinden dat dan weer géén toeval.. Een soort PR-campagne, vanzelfsprekend weer in de beruchte 180º-draai. Vraag vergeving voor de leugen, draai de leugen om, en je wordt erdoor bekrachtigd.. Plaats ertussen door een boodschap, dat het om ‘een klein aantal’ gaat en de truc is kennelijk weer geslaagd?

Het verhaal dat misbruik niet alleen veel vaker plaatsvindt, dan nu wordt ‘duidelijk gemaakt’, door met name het Vaticaan.. Maar ook, dat kindermisbruik een STRUCTURELE manier van opereren is geweest, binnen met name de Katholieke kerk, zoals in dit geval, maar dat het ook een ESSENTIEEL onderdeel is van de levenswijze van deze satanische elite machthebbers!

Paus Franciscus op vrijdag 11 april 2014:“Ik voel me verplicht om alle schuld op me te nemen voor het kwaad dat eenkleine groep priestersheeft aangericht..
 Ik wil persoonlijk vergeving vragen voor de schade die zij hebben toegebracht door het seksueel misbruiken van kinderen” Wanneer je dit artikel leest, zul je zien dat deze paus kennelijk ook boter-op-het-hoofd heeft.. Hij wordt beschuldigd van het vervoeren van kinderen in Argentinië, tijdens het bewind van de Argentijnse junta, in de jaren 1970

Neem ook een voorbeeld van alle corrupte en ‘bewust falende" rechtbanken wereldwijd ook in Nederland en de Engelse rechtbanken!

Het is 10 oktober 1964 wanneer in het openbaar, door prins Philip en koningin Elizabeth, tijdens hun reis in Canada, 10 inheemse kinderen worden meegenomen van de (link:) ‘Canadian Kamloops Residential School’. Van deze 10 kinderen, die destijds allemaal rond de 10-jaar oud waren, is sindsdien NIETS meer vernomen.

Canadese rechtbanken hebben geweigerd, tot nu toe, om deze zaak op te pakken; zelfs maar te luisteren naar de zaak die gaat over de verdwijning van maar liefst 50.000 (!!) Canadese inheemse kinderen.  Sindsdien zijn er veel beschuldiging geuit aan het adres van de Engelse Koninklijke familie, artiesten denk aan de zaak Jimmy Seville, en leden van het Engelse parlement allemaal ZONDER ENIG GEVOLG OF VERVOLG! Net zoals hier in ons Nederland met de Joris Demmink kinderpedo zaak die ook niet aan het licht mag komen!

De politie machten van de landen in kwestie, evenals de rechtbanken van deze landen, die opgedragen zijn om de rechten van burgers te beschermen, evenals ons rechtssysteem, dat hetzelfde doel heeft, falen jammerlijk in deze functie/plichten, doordat zij hun macht misbruiken, teneinde zelf hun ‘behoeften te ledigen’.

Hoever moet de totale corruptie gaan, voordat alle mensen wereldwijd echt wakker beginnen te worden en deze oneerlijke corruptie zat zijn en er daadwerkelijk iets tegen gaan doen?

De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. Het is precies zoals zo vaak wordt gezegd: ‘Right in the face’..! Het is ‘recht onder de neuzen’ van de Engelse burgers. Dit verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een maatschappelijke en structurele ontwrichting! Want het gaat niet alléén over personen, maar vooral over een compleet corrupt systeem.

Prins Andrew en zijn contacten met Jeffrey Epstein.

Dan hebben we natuurlijk ook nog het verhaal van Jeffrey Epsein en Prins Andrew waar ook weer naar boven komt,hoe de eilite te werk gaan en hoe ze gewoon alles blijven ontkennen als ze in het licht gezet worden. Tevens wordt uit dit hele verhaal duidelijk, dat Jeffrey Epstein chantage materiaal probeerde te verzamelen om prins Andrew mee te kunnen chanteren. Vreemd genoeg in deze zaak is het niet goed afgelopen met Jeffrey Epstein en is hij volgens de officiele berichten overleden in zijn cel door zelfmoord te plegen. Dit zeggen de officiele berichten, maar er zijn een heel hoop verwarrende en bijna onmogelijke toevalligheden omtrent zijn zelfmoord en dood!   

De veroordeelde zedendelinquent J. Epstein, die in augustus vorig 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel, zou een meisje instructies hebben gegeven om “de prins alles te geven wat hij maar wilde”. Vervolgens moest ze alle details van het seksueel misbruik aan hem rapporteren. In de documenten wordt het destijds minderjarige meisje aangeduid als Jane Doe #3 maar volgens Britse media gaat het om Virginia Giuffre, die Andrew al jaren beschuldigt van misbruik. Zij stelt in de documentatie dat ze drie keer seks had met prins Andrew: een keer tijdens een “orgie op het eiland”, een keer in het Londense huis van Ghislaine Maxwell, de vermeende partner in crime van Epstein, en een keer in zijn huis in New York.

Prins Andrew, die de beschuldigingen altijd ontkend heeft, was trouwens niet de enige waar Epstein belastend materiaal over in handen had.
De miljardair zou ook bezwarende info gehad hebben van “tal van vooraanstaande Amerikaanse politici, buitenlandse presidenten en andere wereldleiders”. Die zou hij onder meer gebruikt hebben voor politiek en financieel gewin.


De Amerikaanse autoriteiten willen graag met Andrew praten over zijn verstandhouding met Epstein en Ghislaine Maxwell, die vorige ook werd aangehouden in de VS. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik.
Ze zou meisjes hebben geronseld. Maxwell moet dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen in New York.

Ook Andrew kende Maxwell goed en werd met haar op verschillende momenten gefotografeerd. Zij introduceerde hem in de jaren 90 bij Epstein. Jeffrey Epstein werd verdacht van kindermisbruik en pleegde vorig jaar op 10 augustus zelfmoord in zijn cel in New York.  Om te voorkomen dat Maxwell zichzelf eveneens van het leven berooft, heeft de federale politie van New York al haar kleding en lakens ingenomen.

Er is natuurlijk nog veel meer te schrijven over Jeffrey Epstein en alles en iedereen waar hij in contact meegekomen is, maar dit artikel is al ontzettend groot en het gaat meer om het uiteindelijke totaal inzicht en de conclusie, dat onze wereld geregeerd wordt door hele slechte elite duivelse psychopaten en duistere machten die alles onder controle hebben en totaal niet in het licht willen staan! 

 

Al deze verhalen staan niet los van elkaar en hebben veelal verbinding met elkaar in dezelfde kindermisbruik en kinderopofferingen.
Zoals hier in Nederland gaan er ook veel verhalen en geruchten rond die het daglicht niet mogen zien.

Het verhaal rondom Joris Demmink staat waarschijnlijk dan ook niet zomaar op zichzelf. Vaak wanneer er sprake is van een groter belang en plaatje, dan wordt het verhaal schoongewassen, professioneel stilgezwegen en bedekt met publicitaire demonisatie, zoals bijvoorbeeld met
Peter de Vries die zich bijvoorbeeld steeds meer opwerpt als de ‘grote wijze’, die het complot weleens zal ontmaskeren en als onwaar zal verklaren. Er gaan geruchten, dat Peter R. de Vries met Willem Holleerder vroeger samen werkten portier/uitsmijters bij een dansclub.
Dus ook Peter zal niet zo een geweldig schoon verleden hebben, maar goed hij is natuurlijk wel "de officiele" misdaadverslaggever van NL.
Als u het hele verhaal in dit artikel gelezen hebt en ook een beetje begrepen hebt, dan is het heel duidelijk, dat je niet zomaar in de reguliere media terecht komt en zeker niet als je andere dingen gaat beweren of aan het licht probeert te brengen! Nee, alles en iedereen moet gecontroleerd zijn en precies vertellen wat de elite en grootmachten willen zien en horen. Doe je dat niet dan lig je er direct uit!

Zo heeft Peter R. de Vries ook Joris Demmink beschermd die voor zijn zedenmisdrijven nooit berecht is geworden!
Alles is tot nu aan toe in de doofpot gegooid en alles en iedereen die anders verteld of beweerd, wordt direct voor gek verklaard en als complotgek gedemoniseerd! Dit is hoe de controle en vooral de media controle werkt, door alles als onwaar en belachelijk af te doen, zodat niemand er zich ooit meer in zal en wil verdiepen of ermee bezig wilt houden! Zo snel mogelijk de bekende doofpot in!

Deze totaal gecontroleerde overheid, wetenschap, organisaties, media enz... is een compleet gevaar voor de evolutie en de algehele ontwikkeling van ons mensheid, omdat alles wat niet binnen de normen en waarde van de controlerende elite machten valt niet gehoord mag worden! Dit betekend ook, dat er bijzondere geneeskunde, uitvindingen en eerlijk "echt" belangrijk nieuws niet gehoord of uitgebracht mag worden als de elite machten hier niet mee instemmen! Hierdoor ontstaat een complete gecontroleerde eenzijdige maatschappij waar alleen een klein groepje elite van kunnen profiteren en waar de normale burgen totaal onderdanig aan hun pijpen moeten blijven dansen.
Hoe bizar is het, dat vele mensen informatie en nieuws alleen maar geloven als de reguliere media of machten dit naar buiten brengen!
Hierdoor krijg je totale wereldwijde propaganda, die geen ruimte biedt voor vernieuwing, verbetering, ander gedachtegoed en eerlijk nieuws.
De evolutie van ons mensheid wordt tegengehouden door een klein groepje duivelse elite psychopaten die alles willen blijven controleren!  

Zolang je in het grote elite belang geen rare eerlijke dingen aan het licht probeert te brengen, dan hoor je er nog steeds helemaal bij!


De werkelijke macht van de Rothschild familie!

Achter de schermen is de Rothschild dynastie ongetwijfeld de krachtigste bloedlijn op aarde en hun geschatte rijkdom is ongeveer $ 500 miljard.


Een steeds groter aantal mensen beseft, dat 99% van de wereldbevolking wordt gecontroleerd door 1% elite, maar wist u ook, dat er maar één familie is, de Rothschild familie, die alles regeren, zelfs de 1% elite! Ze staan als regerende elite familie helemaal bovenaan en regeren echt alles!

Maar hoe machtig is die 1% elite en vooral, hoe machtig is de Rotschild familie eigenlijk en welke banken, staatsbanken en overige wereld banken controleren en bezitten ze eigenlijk?

 

Hieronder staat een volledige lijst van alle door Rothschild beheerde en gecontroleerde banken. 

Hier de volledige lijst van de door de Rothschild familie beheerde en gecontroleerde banken:

Afghanistan: Bank van Afghanistan
Albanië: Bank van Albanië
Algerije: Bank van Algerije
Argentinië: Centrale Bank van Argentinië
Armenië: Centrale Bank van Armenië
Aruba: Centrale Bank van Aruba
Australië: Reserve Bank of Australia
Oostenrijk: Oostenrijkse Nationale Bank
Azerbeidzjan: Centrale Bank van de Republiek Azerbeidzjan
Bahama's: Centrale Bank van de Bahama's
Bahrein: Centrale Bank van Bahrein
Bangladesh: Bangladesh Bank
Barbados: Centrale Bank van Barbados
Wit-Rusland: Nationale Bank van de Republiek Wit-Rusland
België: Nationale Bank van België
Belize: Centrale Bank van Belize
Benin: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Bermuda: Bermuda Monetaire Autoriteit
Bhutan: Koninklijke Monetaire Autoriteit van Bhutan
Bolivia: Centrale Bank van Bolivia
Bosnië: Centrale Bank van Bosnië en Herzegovina
Botswana : Bank of Botswana
Brazilië: Centrale Bank van Brazilië
Bulgarije: Bulgarian National Bank
Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO)
Burundi: Bank of the Republic of Burundi
Cambodia: National Bank of Cambodia
Came Roon: Bank of Central African States
Canada: Bank of Canada - Banque du Canada
Cayman Islands : Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit
Centraal-Afrikaanse Republiek: Bank van Centraal-Afrikaanse Staten
Tsjaad: Bank van Centraal-Afrikaanse Staten
Chili: Centrale Bank van Chili
China: The People's Bank of China
Colombia: Bank of the Republic
Comoren: Central Bank of Comoros
Congo: Bank of Centraal-Afrikaanse staten
Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
Ivoorkust: Central Bank of West African States (BCEAO)
Kroatië: Kroatische Nationale Bank
Cuba: Centrale Bank van Cuba
Cyprus: Centrale Bank van Cyprus
Tsjechische Republiek: Tsjechische Nationale Bank
Denemarken: Nationale Bank van Denemarken
Dominicaanse Republiek: Centrale Bank van de Dominicaanse Republiek
Oost-Caribisch gebied: Oost-Caribisch gebied Centrale Bank
Ecuador: Centrale Bank van Ecuador
Egypte: Centrale Bank van Egypte
El Salvador: Centrale Reserve Bank van El Salvador
Equatoriaal Guinea: Bank van Centraal-Afrikaanse Staten
Estland: Bank van Estland
Ethiopië: Nationale Bank van Ethiopië
Europese Unie: Europese Centrale Bank
Fiji: Reserve Bank van Fiji
Finland: Bank of Finland
France: Bank of France
Gabon: Bank of Central African States
Gambia: Central Bank of The Gambia
Georgia: National Bank of Georgia
Duitsland: Deutsche Bundesbank
Ghana: Bank of Ghana
Griekenland: Bank of Greece
Guatemala: Bank of Guatemala
Guinee-Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO)
Guyana: Bank of Guyana
Haïti: Central Bank of Haiti
Honduras: Central Bank of Honduras
Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority
Hongarije: Magyar Nemzeti Bank
IJsland: Central Bank of Iceland
India: Reserve Bank of India
Indonesia: Bank Indonesia
Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran
Irak: Central Bank of Iraq
Ierland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Israël: Bank of Israel
Italië: Bank of Italy
Jamaica: Bank of Jamaica
Japan: Bank of Japan
Jordan: Central Bank of Jordan
Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan
Kenia: Central Bank of Kenya
Korea: Bank of Korea
Koeweit: Central Bank of Kuwait
Kyrgyzstan : Nationale Bank van de Kirgizische Republiek
Letland: Bank van Letland
Libanon: Centrale Bank van Libanon
Lesotho: Centrale Bank van Lesotho
Libië: Centrale Bank van Libië (hun meest recente verovering)
Uruguay: Centrale Bank van Uruguay
Litouwen: Bank van Litouwen
Luxemburg: Centraal Bank of Luxembourg
Macao: Monetary Authority of Macao.
Macedonië: Nationale Bank van de Republiek Macedonië
Madagascar: Central Bank of Madagascar
Malawi: Reserve Bank of Malawi
Malaysia: Central Bank of Malaysia
Mali: Central Bank of West African States (BCEAO)
Malta: Central Bank of Malta
Mauritius: Bank of Mauritius
Mexico: Bank of Mexico
Moldova: National Bank of Moldavië
Mongolië: Bank van Mongolië
Montenegro: Centrale Bank van Montenegro
Marokko: Bank van Marokko
Mozambique: Bank van Mozambique
Namibië: Bank van Namibië
Nepal: Centrale Bank van Nepal
Nederland: Nederlandse Bank
Nederlandse Antillen: Bank van de Nederlandse Antillen
Nieuw-Zeeland: Reserve Bank of New Zealand
Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
Niger: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Nigeria: Centrale Bank van Nigeria
Noorwegen: Centrale Bank van Noorwegen
Oman: Centrale Bank van Oman
Pakistan: Staatsbank van Pakistan
Papoea-Nieuw-Guinea: Bank van Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay: Centrale Bank van Paraguay
Peru: Centrale Reserve Bank van Peru
Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas
Polen: Nationale Bank van Polen
Portugal: Bank van Portugal
Qatar: Qatar Centrale Bank
Roemenië: Nationale Bank van Roemenië
Rwanda: Nationale Bank van Rwanda
San Marino: Centrale Bank van de Republiek van San Marino
Samoa: Centrale Bank van Samoa
Saoedi-Arabië: Saudi Arabian Monetary Agency
Senegal: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Servië: Nationale Bank van Servië
Seychellen: Centrale Bank van Seychellen
Sierra Leone: Bank van Sierra Leone
Singapore: Monetaire Autoriteit van Singapore
Slowakije: Nationale Bank van Slowakije
Slovenië: Bank van Slovenië
Salomonseilanden: Central Bank of Solomon Islands
Zuid-Afrika: South African Reserve Bank
Spanje: Bank of Spain
Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka
Sudan: Bank of Sudan
Surinam: Central Bank of Suriname
Swaziland: The Central Bank of Swaziland
Zweden: Sveriges Riksbank
Zwitserland: Zwitsers Nationale Bank
Tadzjikistan: Nationale Bank van Tadzjikistan
Tanzania: Bank van Tanzania
Thailand: Bank of Thailand
Togo: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Tonga: Nationale Reserve Bank van Tonga
Trinidad en Tobago: Centrale Bank van Trinidad en Tobago
Tunesië: Centrale Bank van Tunesië
Turkije: Centrale Bank van de Republiek Turkije
Oeganda: Bank of Uganda
Oekraïne: National Bank of Ukraine
Verenigde Arabische Emiraten: Central Bank of United Arab Emirates
Verenigd Koninkrijk: Bank of England
Verenigde Staten: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York
Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
Venezuela: Central Bank of Venezuela
Vietnam : The State Bank of Vietnam
Yemen: Central Bank of Yemen
Zambia: Bank of Zambia
Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe

Tevens beheren en controleren ze: De Fed, IRS, Europese bank, Wereldbank, vrijwel alle grote organisaties en stichtingen wereldwijd, Vaticaan, Koningshuizen, Geheimen genootschappen, IMF, WHO, World Economic Forum, NASA, NATO, VN, EU, EU, CIA, FBI, MOSSAD, vele binnenlandse veiligheidsdiensten, Gerechtshof, landelijke Rechtbanken, grote ondernemingen, wereldwijde media, Medische sector wereldwijd, universiteiten en onderwijs wereldwijd en nog veel meer... 

Vrijwel onbekend bij het grote publiek is het feit dat de Amerikaanse Federal Reserve een particulier bedrijf is, gevestigd op een eigen stuk land, en immuun is voor de Amerikaanse wetten.

Dit particuliere bedrijf gecontroleerd door de 1% elite zoals: Rothschilds, Rockefellers en Morgans, drukt het geld VOOR de Amerikaanse regering, en de wereldwijde Dollar handel, die hen rente betaalt voor de "gunst". Dit betekent, dat als we de schuld van het land vandaag zouden resetten en zouden beginnen met het herdrukken van geld, we een schuld zouden hebben bij de FED vanaf de allereerste dollar die aan onze regering werd geleend.

Bovendien hebben de meeste mensen die in de VS wonen geen idee dat de Internal Revenue Service (IRS) een buitenlandse instantie is.
Om preciezer te zijn, de IRS is een buitenlandse particuliere onderneming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en is het particuliere "leger" van de Federal Reserve (Fed).

Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat het Amerikaanse volk en wereldwijd hun belastingen betalen en hun slaven blijven in een totaal wereldwijd opgezet schuld slaven controle geldsysteem.

Het was in 1835 toen verklaarde de Amerikaanse president Andrew Jackson zijn minachting al voor deze elite internationale bankiers:

“Jullie zijn een hol van adders. Ik ben van plan je eruit te jagen, en door de eeuwige God zal ik jullie eruit jagen. Als de mensen alleen de grote onrechtvaardigheid van ons geld en banksysteem zouden begrijpen, zou er voor de ochtend een revolutie zijn! "

Er zullen nu vele complotontkenners zijn die zeggen: "wat een complete onzin weer!" Dat zou kunnen, maar ga dan ook eerst zelf eens iets onderzoeken voordat je blind op informatie van de reguliere corrupte en gecontroleerde media afgaat! Deze familie en overige 1% elite families regeren in het diepste geheim en komen niet volop in het nieuws of staan ze in nieuws bladen. Dit is ook precies wat deze elite machten en families willen en daarom gebeurd het ook niet! Ze bezitten ALLES en bepalen ALLES, waardoor ze ook de totale controle kunnen houden over welk nieuws er wel naar buiten gebracht mag worden en welk nieuws niet.

 

Massale wereldwijde media controle is eigenlijk gewoon totale wereldwijde hersenspoelen en hersen controle van de mensheid.
het is een MK-ultra project, maar dan wereldwijd! Zolang mensen deze gecontroleerde corrupte media maar blijven geloven.
Maar het is niet alleen deze media het is het gehele totaal plaatje wat ze controleren ook alle universiteiten, onderwijs en wetenschap.
Ze kunnen van ieder onwaarheid een feit maken en anders om als het maar hun doelen en belangen nastreeft, maar zodra er mensen zijn die iets anders verkondigen, zeggen of beweren worden ze in het totale controle systeem direct belachelijk gemaakt en voor gek verklaard!
Als je deze totale wereld controle beheerd, geef je natuurlijk GEEN andere berichten doorgang die jou elite agenda niet dienen.

Zo simpel zit het eigenlijk in elkaar en het is zo geniaal opgezet, dat vele mensen dit als complot verwerpen omdat dit in hun ogen totaal onmogelijk is! En ook weer deze instelling is precies wat deze elite machten aan de macht blijft houden, omdat er nog steeds te veel mensen blind geloven en vertrouwen in dit wereldwijde gecontroleerde slaven geldsysteem.

Zie het eigenlijk gewoon als een groot bedrijf wat deze elite beheren, maar dan wereldwijd! Op iedere hoge belangrijke positie hebben ze hun gecontroleerde mensen zitten, die allemaal deel uitmaken van hun agenda en hun wereld plannen en als er iemand tussen zit die iets anders gaat verkondigen dan is het direct exit. Totale bestuurlijke controle, maar dan over de hele wereld!

Vele complotontkenners zeggen ook vaak "maar dit is toch onmogelijk er gaan toch mensen praten en vertellen wat er echt speelt!" Ook dit klopt, er zijn vele mensen in het verleden en ook nu die precies vertellen wat er echt aan de hand is en wat er speelt achter de schermen, maar vele van deze mensen leven niet meer of worden compleet belachelijk gemaakt, omdat ze iets vertellen wat niet mag! Begrijp, dat deze elite en vooral de Rothschild familie ruim 300 jaar te tijd heeft gehad om dit totale wereldwijde controle systeem op te zetten, dit hebben ze niet in 1 week of zelfs 10 jaar gedaan! Ze controleren echt alles en mensen die gaan praten worden of compleet belachelijk gemaakt of gewoon vermoord!

Komen we nu uiteindelijk terug op het satanische en geheime MK-ultra misbruik verhaal van Joost Knevel!

Als er na het lezen van dit bovenstaande artikel bij u nog steeds geen alarm bellen gaan rinkelen en u alles blijft bestempelen al ONZIN, complot en belachelijk, dan zal u het grote plaatje van dit totale wereldwijde slaven controlesysteem nooit onder ogen willen zien en mede door mensen die alles blijven afwijzen als fake en een complot, zal de mensheid nooit een blok kunnen vormen om deze elite machten te verwijderen!

Hoe slecht en compleet verrot is onze rechtstaat, als je GEEN aangiften meer mag doen voor moord zoals in het verhaal van een ooggetuigen Joost Knevel dit direct niet serieus genomen wordt en gewoon als ONZIN bestempeld wordt zonder verdere gerichte politie onderzoeken!
Als dit het geval is, dan is onze Nederlandse rechtstaat compleet corrupt en DOOD! Bij welke bewering ook en in welke hoedanigheid ook, burgers behoren serieus genomen te worden en hun aangiften behoren ingediend te kunnen worden en er behoord hier serieus gericht politie onderzoek naar gedaan te worden! Niemand in welke positie ook, mag en kan NOOIT zomaar zaken bestempelen als ONZIN en een complot als er geen eerlijk onderzoek naar gedaan mag worden! In dit geval is onze Nederlandse rechtstaat totaal corrupt en compleet DOOD verklaard!

 

Het rituele satanisch misbruik en MK-Ultra verhaal van Joost Knevel klink misschien voor vele mensen heel extreem en totaal ongeloofwaardig, wat de machtige elite machten achter de schermen natuurlijk heel goed uit komt! De de eerste en laatste vraag die we onszelf na het lezen van dit artikel echt moeten afvragen is, "heeft Joost Knevel gelijk met zijn extreme MK-Ultra beweringen"?

Na dit artikel goed gelezen te hebben, zal deze vraag bij vele beantwoord kunnen worden met: 

JA, waarschijnlijk heeft Joost toch "echt" gelijk!

Deze moordzaak verdient een eerlijk politie onderzoek en zolang dit NIET gebeurd is onze Nederlandse corrupte rechtstaat compleet

DOOD VERKLAARD! 

Geef dit artikel hieronder ook een waardering:

Rating: 3.6333333333333 sterren
30 stemmen