Hoe psychiatrie en MK Ultra Mind-Control (bijna) Synoniemen werden.

Gepubliceerd op 5 juni 2021 om 12:00

Hoe psychiatrie en MK Ultra Mind-Control (bijna) Synoniemen werden.
Door: Kristof Gabriel Carina van Hooymissen

© 2018, Kristof Gabriel Carina van Hooymissen, te: Antwerpen.

Deze uitgave mag vrij verspreid worden indien U denkt daar iemand mee te kunnen helpen. Ik doe dit niet voor het geld.

Inleiding:

“The truth is always something that is told, not something that is known. If there were no speaking or writing, there would be no truth about anything. There would only be what is.”

― Susan Sontag, book The Benefactor

Remember, all I’m offering is the Truth

- Morpheus - The Matrix

 

Welcome to the Real World.

 

Dit boek schrijf ik niet voor de lol. Er komt veel research bij kijken en het is niet gemakkelijk dit neer te schrijven omdat ik niet alleen

ervaringsdeskundige ben betreffende de materie, maar ook veel lijden in mijn om geving heb gezien.

Toch doe ik het onderzoek en raad U alvast het volgende boek aan :


The Illuminati Formula Used To 
Create An Undetectable Mind Controlled Slave

 

Lees dit boek als handleiding tot deprogrammatie en tracht niet te oordelen over wat je leest.
Het kan slachtoffers van MIND CONTROL helpen op lange termijn los te breken van hun programmatie vooral door inzicht te krijgen in de processen van mindcontrol.

Het boek werkt in twee richtingen, het kan misbruikt worden om te programmeren, of gebruikt worden om mensen vrij te maken van hun foute conditioneringen.

Het is bedoeld voor deprogrammatie. Als ik terugkijk op de weg die ik heb afgelegd dan mag ik me gelukkig prijzen dat ik zoveel informatie

heb kunnen opdoen. Intuïtief wist ik bepaalde dingen maar ik werd zelden geloofd en het systeem doet er amper iets aan mensen vrij te maken. Links en rechts kom je eens een goede, heilzame of zelfs heilige ziel tegen die erin werkt, maar verder moet je het niet teveel buiten jezelf zoeken.

Het Koninkrijk God’s zit in U, niet waar?

Maar God heeft ook een tegenpool en die maakt het vaak zeer goede mensen zeer moeilijk. Wie gelooft wordt vaak al als een halve gare bestempeld, en wie bepaalde dingen begint door te krijgen die er gaande zijn, wordt te vlug ten onrechte bestempeld tot paranoïde schizofreen, terwijl deze mensen gewoon ontwaken, beproefd worden en vaak wijzer zijn dan hun behandelende artsen die enkel maar kennis hebben genomen van wat hen op school werd geleerd.

Het vergt iemand met Innerlijke Kennis van de Ziel en Diens Geheimen zoals Rudolf Steiner het zou noemen, om hier een groter licht over te laten schijnen Rudo l.f. Steiner was een vrijmetselaar van hoge graad en wist waarover hij schreef. Hij was minstens hoog gevoelig te noemen en zag meer dan de anderen. Ze zijn dus zeker niet allemaal slecht bij de vrijmetselarij, maar bij anderen is de ethiek toch verzoek, zoals bijvoorbeeld bij Benjamin Netanyahu.


Wie het laatste boek van David Icke leest doet ontzettend veel inspiratie op.

Het hoofdstuk over mindcontrol spreekt voor zich.

‘You are one of the rare people who can separate your observation from your preconception. You see

what is, where most people see what they expect.”

John Steinberg.


Wie in het boek van David Icke leest over mind-control stelt ernstige dingen vast.

Een ander veld van ver drongen kennis die van vitaal belang is, is dat van mind control en het potentieel ervan om mensen in niks anders dan een computer programma te veranderen dat de code en instructies van de programmeur opvolgt.
Dit is een andere vormcvan bezetenheid.

Elite netwerken zijn mind-control netwerken zowel in termen van hun individuele hoedanigheid als ten aanzien van de bevolking in zijn geheel.


David vertelt :

“Ik ontmoette een vrouw in de Verenigde Staten in de jaren 1990 wiens informatie over het Satanisme van de Elite en de Reptielenconnectie de test van de tijd over jaren heeft doorstaan, er was zoveel bevestiging van andere bronnen. Haar echte naam was Jennifer Greene, maar ze werd liefst Arizona Wilder genoemd in een poging de mind control te weerstaan die ze had doorstaan toen ze nog Jennifer heette.

Blond harige mensen met blauwe ogen zijn de geliefde typen mensen door de Verborgen Hand in sommige mind control-programma’s.

Dit staat in verband met de energetische informatievelden en gedeeltelijk heeft dit te maken met de Nordic Aliens die zich verzetten tegen de Reptielencontrol en zijn genetisch geconnecteerd aan blond-harige, blauwogige witte rassen.

Films als The Manchurian Canditate zijn gebaseerd op feiten. De mensen die gebrainwasht zijn zijn vaak de grootste namen in de muziek en het entertainment die moeten dienen als sex-slaven voor presidenten etcetera. Mind-controlled artiesten in Hollywood en in de entertainment industrie worden vaak afgebeeld met een vlinder. Je ziet ook afbeeldingen van artiesten die één oog bedekken of extra in de verf zetten, dit verwijst naar de cult van het Alziend Oog en controle door de elite en project Monarch.

Deze gebrainwashte artiesten worden door Hollywood het meeste gepromoot. (Wie niet vatbaar is voor mindcontrol maakt het zelden tot superster op wereldschaal, omdat men je niet kan gebruiken.)

 

David Icke veroordeelt deze gebrainwashte individuen zelf niet, ze zijn wellicht zelf door de programmering gegaan met al het bijbehorende

lijden tot gevolg. Ze weten niet wat ze doen, wel, de meeste van hen toch niet.

Madonna is iemand die zelf enorm gemindcontrolled is, en ze past via haar muziek ook mindcontrol toe.

MK Ultra Mind Control werd gerund door de CIA’s Wetenschappelijke Intelligentie Afdeling en het Chemische Corps van Speciale Operaties en

Afdelingen van het Amerikaans Leger. Zelfs van wat toegestaan was naar buiten te komen was de schaal waarop het werd toegepast enorm.

Het programma werd toegepast in zeker 80 instellingen in de Verenigde Staten en Canada in samenwerking met colleges, universite it en, hospitalen, gevangenissen en de farmaceutische maffia die het mogelijk maakte via geheime programma’s zoveel geesten en targets te vernietigen. Dit is het Satanische Web in actie.

 

De Rockefeller familie was de drijvende kracht achter de eugenetica beweging in de hoop een superras te creëren.


Een vriend van mij, Mehal Darji Rockefeller werd geadopteerd in de Rockefeller-clan en moet enorm vechten voor zijn ziel.

Eén zwak moment is voldoende om hem weer richting het Satanisme te zien gaan. 

Zelf werd hij verplicht opgenomen omdat hij op de radio de WAARHEID vertelde over hoe 9/11 een complot was om een nieuwe wereldorde te stichten. Onder de slachtoffers van Mind Control vind je sexslaven, moordenaars, terroristen, en zelfs binnen Koninklijke families groeien velen op onderMind Control om een bepaalde rol te vervullen.

Wanneer bij sommigen de programmering doorbroken wordt, zie je ze buiten controle gaan en gek doen.

Zo ook Britney Spears toen haar mindcontrol niet meer werkte, en ze doorsloeg, al haar haar afscheerde en drie zessen op haar voorhoofd schreef. Dit is een verwijzing naar het Satanisme waar ze in zat. Ze werd zo opgenomen, wellicht om alweer geprogrammeerd te worden.


Door de jaren heen, zie ik de psychiatrische ziekenhuizen meer als kampen en centra die door de machtselite gebruikt worden voor mind-controle doeleinden en trauma-based mind control. Genezen is er nog nooit niemand.

Wel getraumatiseerd kom je er buiten, vaak met een ziekte aangepraat en hopelijk (voor de farmaceutische maffia) een levenslange verslaving

aan schadelijke medicijnen.

Philip Eugene de Rothschild vertelde aan David Icke hoe zijn vader een God-hatende Satanist was en hoe al die mind-controlled mensen, waaronder veel artiesten en mensen in de entertainment-business dissociërende mensen zijn die samenwerken en complotteren om een nieuwe wereld orde tot stand te brengen.


Deze mensen, zijn SRA/DID (satanically ritually abused and dissociative identity disorder mind control).


De droom van de Satanische kant van de Rothschild clan (ze zijn gelukkig niet allemaal zo, sommigen braken los van de familie) is via een valse profeet en een antichrist de Satanische Nieuwe Wereld Orde te creëren door Lucifer binnen in de Kerk van Christus te smokkelen. Dit is meteen ook het geloof van de Sabattean Frankists. De Paus is meestal compleet afhankelijk van de Rothschilds. De laatste Paus die zich van hen wou bevrijden was Paus John Paul I die vermoord werd.

Dingen zijn aan het veranderen. Er is een ontwaken bezig op een schaal die je nooit voor mogelijk had gedacht. Mensen doorzien het hele verhaal en beseffen stilaan dat er strijd bezig is tussen goed en kwaad. Het goede wint uiteindelijk altijd.

De bedoeling is dat er hemel op aarde komt in een gouden eeuw in plaats van een allen tot slaaf makende nieuwe wereldorde.


De psychiatrie is altijd een tool geweest van die machtselite om mensen te hersenspoelen (brainwashen).

Volgens de Verlichte Meesters zal dat in de Golden Age niet meer zo zijn. De machtselite verliest zijn macht sinds: 2008 toen alles in elkaar begon te vallen. Met de bankencrisis als startschot van de ommekeer en het keerpunt op 21 december 2012.

Tot die tijd zal er nog veel ontmaskerd worden via alternatieve kanalen.

De Rothschild familie beheerst bijna de volledige reguliere media.


Daarom zijn mensen die enkel hun informatie via de mainstreammedia binnenhalen zelf slachtoffers van mindcontrol omdat hen de totale waarheid niet wordt verteld. De alternatieve media worden nu zelf aangevallen als zijnde fake news, terwijl het fake news net de MSM-mainstream media betreft. Dit betekent niet, dat we mainstream journalisten moeten bevechten, integendeel.

Ook zij kunnen de waarheid oppikken en naar buiten brengen.
Dit draait niet enkel om mij maar om de toekomst van de hele mensheid.

Willen jullie dat kinderen blijven verdwijnen om in pedofilienetwerken terecht te komen van een bepaalde tak van de elite

(er zijn ook goede, mensen, politici en koningen, maar die staan onder grotere druk als ze hiertegen strijden) of zorgen jullie mee voor de volgende generaties?


Het schandaal tijdens de Dutroux-crisis zat veel en veel dieper dan velen mensen beseffen.

De Queen van Engeland, Queen Elisabeth 2 heeft ook een duister verleden in een duistere familie volgens David Icke. Recent verklaarde ze echter zich bekeerd te hebben tot Christus. Ook in de hogere echelonen van de samenleving weet men dat de strijd tussen goed en kwaad door het goede gewonnen zal wonnen en dat alles aan het licht zal komen. Corruptie en machtsmisbruik wordt met de dag blootgelegd, niet alleen in de Kerk maar overal in de samenleving, en dat is een goede zaak.

Tot 2024 zullen we dit proces zien voortgaan en in 2032 begint volgens Diana Cooper de Gouden Eeuw, waartegen heel veel van het kwaad zal zijn blootgelegd en ontmaskerd.


Mensen als Mehal Darji Rockefeller, die geadopteerd werd binnen de Rockefeller familie maken een mooie evolutie door naar meer waar licht, in plaats van het valse licht van lucifer ofwel satan waar velen in deze families in trappen of zich door laten misleiden.


Ik werd zelf op jonge leeftijd bekend met de luciferische doctrine via de theosofen, en hoewel ik veel van hen mocht leren, besef ik nu dat dergelijke doctrines vaak met halve waarheden werken. De échte namen van de Meesters van Wijsheid en


Mededogen vind je nergens terug in de literatuur, en de Hindoe-Swami die mij inwijdde in de Siddha Maha Yoga stond al helemaal niet in de boeken. Gewoon met een korrel zout nemen dus.

De hele beweging rond Alice Bailey en de Verenigde Naties prediken uiteindelijk niks anders dan een Nieuwe Wereld Orde. De oude wereldorde brokkelt af en stort in elkaar, daar kun je niet naast zien, maar het optrekken van een satanische, door de energie van lucifer geregeerde nieuwe wereldorde is ook niet nodig.

Wat we wel nodig hebben, is een wereld waarin wijsheid het haalt van onwetendheid en waar we kunnen bouwen aan een gouden tijdperk.

De new age beweging is ook sterk ontstaan vanuit de luciferische doctrine, overal moet je opletten voor valse religies en valse doct rines, zeker binnen de esoterie en het occultisme. Ik geloof in God en voel me geleid door hem, bij elke stap die ik neem ervaar ik wat men mirakelen zou kunnen noemen.

Hoe meer je jezelf op God afstemt, hoe meer je zijn hulp
echt gaat ervaren.
Beweeg je jezelf van God weg, dan ervaar je ook verlatenheid.

 

Dat is nu net de Luciferische Val, Lucifer, ooit God’s mooiste engel, werd hoogmoedig en wou het alleen gaan doen. God zei:
“Doe maar, en als je wilt terugkomen doe je dat ook maar”.
En zo werd lucifer tot een op machtsbel uste, eigenzinnige gevallen engel.
Net die engel die de Lucis Trust (lucifer trust) en de Verenigde Naties zo promoten.


Waar zijn ze dan mee bezig, die vereniging der natiën, zoals ze in de Bijbel wordt genoemd?
Zolang ze God niet centraal zetten in hun bestuursplannen, zal het niet goed komen.
Ze bouwen stiekem aan een nieuwe wereldorde onder luciferisch satans bewind, net dat wat we moeten voorkomen.

Wie hiervan op de hoogte is uit eigen ervaring weet dat de Satanische netwerken en energieën bestaan, dat veel mensen vandaag de dag kampen met enige vorm van bezetenheid (en dat bepaalde vormen van geestesziekten in feite een lichtere of zwaardere vorm van bezetenheid is, zo schreef ook de moeder in haar integrale yoga.)

Mensen dan vol drugs gaan proppen en hen verdoven en traumatiseren, desnoods opsluiten en vastbind en helpt daar niks aan.
Wat echt nodig is, is een wijze therapeut die vertrouwd is met de spirituele wereld, zoals in mijn geval Michael Schrijvers.

Wie verder het Zionisme bestrijdt is goed bezig, daar hebben ze bij de Verenigde Naties wél gelijk gekregen.

Zionisme is volgens David Icke de meest racistische strekking binnnen het Joodse volk en gelukkig is niet elke Jood een Zionist.
De trouwe en ware Thora Joden zullen zich altijd tegen het Zionisme verzetten.


De Saudi’s zijn Sabattean Frankists en dus doordrongen van Zwarte Magie.
Ze werken vaak samen met Israel waar het bestuur ook doordrongen is van deze valse doctrine, net als de top van het Vaticaan en de

Vrijmetselarij ook door deze pseudoleer is verkleurd.

Bewustmaken kan veel goed doen, want overal zit kaf en koren, als de goede mensen binnen die rangen zich verzetten tegen het kwaad, komt het ook daar goed.

David Icke schrijft hier nog over:
De vermeende kapers op 9/11 waren voor het overgrote deel verbonden met Saoedi-Arabië, maar er werd geen actie ondernomen tegen de Saoedi's of hun door de Britten geïnstalleerde nep 'koninklijke' familie die nog steeds wordt voorzien van enorme hoeveelheden hi-tech wapens door de VS en het VK om zijn mensen te onderdrukken en burgers op grote schaal te doden in Jemen door middel van bombardementen en de daaropvolgende ziekte en hongersnood.


Saoedische 'royals' zijn Sabattean Frankist Dönmeh Web-activa en ze kunnen doen wat ze willen zolang ze hun verborgen meesters blijven dienen. Trump beschrijft het kwaadaardige Saoedi-Arabische regime als 'vrienden en bondgenoten' en dezelfde wrede dictator Recep Tayyip Erdogan in Sabattean Frankist Turkije die een equivalent van het Ottomaanse rijk. Het is belangrijk om niet te trappen in de mythe dat de wereld kan worden afgebroken op raciale, etnische en religieuze gronden.

Deze illusie is alleen voor de massa.

Er zijn geen dergelijke afdelingen voor webactiva omdat ze weten dat het allemaal onzin is en Saoedi-Arabië (centrum van de islam) aan dezelfde kant staat als Israël (centrum van het zionistische jodendom) en de VS/VK (die beweert 'christelijk' te zijn).

Ze worden allemaal gecontroleerd door hetzelfde web en werken als één eenheid terwijl je zou verwachten dat vooral Israël en Saoedi-Arabië tegengestelde kampen zouden zijn. Saoedi-Arabië financiert en bewapent geen mensen die joden doden, maar degenen die andere niet Dönmeh-moslims vermoorden.


Houd in gedachten, dat joden en moslims in feite vrienden zijn, geen vijanden en dat de oorlog tegen het terrorisme voornamelijk een neppe hoax is, georkestreerd door de elite Rothschild familie en hun corrupte MK-ultra poppetjes, gecontroleerde media en andere grootmachten.

In het boek:

To Eliminate the opiate, van Rabbi Marvin S. Antelman, lezen we hoe voor Jacob Frank zonde heilig was. Adam Weishaupt richtte de illuminati op vanwaar de Communistische partij uit voortkwam. Er is een duidelijk verband tussen Jacobijnen, Frankisten, illuminati en de Franse revolutie.
De Frankisten voorzien leiderschap voor de Reformatieve en Conservatieve bewegingen.

Weishaupts illuminati en Frank’s Frankists werkten hand in hand om regeringen en religies te vernietigen.

Volgens David Icke zijn het Sabbatean Frankisme en het Zionisme dé echte vijanden van het Joodse volk.

Het vreemde is, dat als je je bepaalde dingen begint te beseffen, waar de mainstream samenleving zich vaak nog niet van bewust is, dat men je als 'gek' gaat bestempelen, iets waar ik me persoonlijk niks van aantrek.

Ik zelf blijf studeren, blijf dienen waar ik kan, en hoor toch links en rechts dat ik enorm veel goed karma heb, dus zo slecht gaat het me niet.
Maar ik blijf strijden tegen het onrecht. Dat is mijn taak. Omdat mensen die iets meer door hebben dan de gemiddelde, gewone mensen, niet meer hoeft te onderdrukken in centra en instellingen, of met chemische middelen, maar dat dit gecultiveerd wordt, in de wetenschap dat we ooit allemaal bewuster zullen worden. Waar ik echt tegenop zie, en wat ik wil tegenhouden, is de maatschappij waar Aldous Huxley voor waarschuwde, een maatschappij die op fascistoïde wijze in een groot concentratiekamp verandert doordat iedereen chemisch onder de knoet wordt gehouden. Ik weet hoe dit onder dwang gehouden worden voelt, ik wens het niemand anders toe.

Onze jongere generaties worden misschien wel de meest gedrogeerde ooit, met de opmars van Ritalin en de verzonnen ziekte ADHD (zoals zovele ‘ziekten’ verzonnen worden om er winst uit te kunnen slaan op de kap van mensen en / of jongeren die misschien echt moeite hebben met mee te draaien in het systeem, en begrijpelijk.

Wie de behoeften piramide van Maslow kent, weet dat iedereen in zijn basisbehoeften moet kunnen voorzien. Daarom blijf ik pleiten voor een basisinkomen voor iedereen.


Robots zullen toch steeds meer de jobs gaan overnemen en van werken word je niet rijk.
Dus, een basisinkomen voor iedereen. Daar sta ik al jaren voor te ijveren.


Ziezo, even pauze bij Maria nu, en straks naar Michael, waarna ik een document over de verdere link tussen MK-Ultra en de psychiatrie zal uitdiepen.

Britney Spears doet hier het One-Eye symbool door zo te verwijzen naar the All Seeying Eye (aller ziend oog).

Dit wijst ook weer op MK-ultra Mind Control, waar ook zij in terecht is gekomen sedert het Disney programma als kind.


Tijdens de tweede wereldoorlog deed nazi- arts dokter Joseph Mengeleveel onderzoek naar mindcontrol in de concentratiekampen.
Zijn bevindingen werden later toegepaste materie in het Disney programma bijmensen als Britney Spears, en zelfs Michael Jackson had er ervaring mee.

Binnen de psychiatrische klinieken, het onderwijs, de Kerk, de Vrijmetselarij, overal kom je het tegen, terwijl dat in een gezonde samenleving niet zou hoeven. Erger nog is dat het steeds meer op heel de bevolking wordt losgelaten via o.a. Tavistock Institute in samenwerking met de mainstreammedia.

Het laatste wat de Club van Bilderberg en andere hooggeplaatsten willen is een onvoorspelbare bevolking. Ze willen alles netjes controleren, hoewel dit steeds moeilijker gaat door het grote wereldwijde ontwaken dat er bezig is.

Steeds meer mensen ontwaken en beginnen dit nu ook in te zien en door te krijgen.

Vlinders zijn standaard het symbool van MK-Ultra mind-control.
Het kan geen toelating zijn dat tijdens mijn laatste gedwongen opsluiting en “behandeling” er overal vlinders hingen in de instelling.

Het ergste is de karaktermoord die er gepleegd wordt op quasi eenvierde van de bevolking.

Mensen die naar een psychiater of psycholoog moeten, vaak onder juridisch toezicht staan in het ergste geval (als ze te hard rebelleren of vreemd verdrag vertoonden als hun programmatie niet meer werkte, wat klassiek is), dat deze mensen als “gek” worden gezien terwijl het slachtoffers zijn van een systeem dat hen tracht te knoeten en waar ze te gevoelig zijn.

Mensen denken vaak, als je over Satanisten praat, dat je gek bent en ze ziet vliegen.

Het Grootste bedrog van satan is, om gewone mensen te laten geloven dat hij niet bestaat!
U hoeft er niet in te geloven, als de echte satanisten maar in satan blijven geloven!

David Icke schrijft in zijn boek dat dergelijke High Level Satanisten zich bevinden in de hoogste echelons van de samenleving, sommigen zijn dokters, anderen politici, high ranking politiemensen, advocaten, adverteerders, militair personeel, media persoonlijkheden, modemodellen en sociale werkers.

Onder de lagere rangen van Satanisten vind je vaak prostituees, drugs dealers, hogeschoolstudenten enzovoorts.
Veel van deze individuen kennen alles van mind-controle en marteltechnieken en laten dat los op hun slachtoffers.

Gelukkig zitten er overal ook goede mensen die hiertegen strijden. Niet iedereen van de elite is slecht. Ik ben zelf via mijn grootmoeder gelinkt aan Franse en Engelse adel, ook elite dus, maar ik ben zelf puur voor het goede.

Zo worden er binnen de zogenaamde black nobility, de slechte adel dus (zwarte adel, zwart omdat hun daden zo duister zijn), ook goede mensen geboren, wat ik karmisch van belang zie om de familie op te schonen. Iemand moet het doen.


Jonge kinderen worden sexueel mishandeld en misbruikt door hoge functionarissen, politici en adel wereldwijd en gebruikt als offers.

In Australië worden deze stoffelijke overschotten zelden teruggevonden.
Wat wel opvalt is de hoeveelheid van jonge kinderen die jaarlijks verdwijnen en nooit meer naar huis terugkeren. Vele kinderen verdwijnen in pedofilienetwerken die actief zijn in de hoogste rangen van de samenleving tot aan de top toe.


Ook de hoge bankierswereld is niet zuiver.
Een Zwitserse bankier biechtte aan NoviDen, een Russisch magazine, het volgende op : Deze mensen zijn corrupt, ziek in hun hoofd, zo ziek dat ze vol ondeugden zitten. Velen doen aan Satanisme. Als je in sommige banken gaat zie je de Satanische symbolen,
zoals in de Rothschild bank in Zurich. Deze mensen worden gecontroleerd door blackmail omdat ze zwak zijn. Ze moeten de orders van hun oversten of meesters opvolgen of ze worden geëxposed, vernietigd en zelfs vermoord.

David vult aan :

Deze duistere Elite mag blijkbaar alle macht hebben, maar ze zijn in wezen pathetische voertuigen en loopjongens voor de Greys, de Reptilians en andere Archontische manifestaties, die op hun buurt loopjongens zijn voor de Demiurg gebrek aan bewustzijn.
Zijn ze dan zo machtig?
Zou je zoals hen willen zijn?
Inderdaad...

Tijd om hierover eens echt na te gaan denken.

Deze mensen draaien de werkelijkheid soms op door hun perception en deception.
Goede mensen en zelfs heiligen worden tot waanzinnige gekken gemaakt die naar de psychiater moeten voor hun kalmeringsspuitje (een methode van het controlesysteem / de repressie ) in een poging mensen te doen zwijgen of suf te maken.
En de satanisten op de hoogste niveaus en de psychopaten gaan quasi vrijuit.
De omgekeerde wereld! Een duidelijk feit is, dat satanisten alles andersom doen!
Maar het tij is aan het keren omdat steeds meer mensen zich hiervan bewust worden.

Ik wil zeker niet veralgemenen. Niet iedereen aan de top is corrupt of niet elke Koning of Koningin is slecht, integendeel, maar de Britse Royals hebben wel een, diep zwart en zeer aangebrand verleden van Satanisme, pedofiliezaken, nazisme en zelfs moord (denk aan o.a. Lady Diana) op hun geweten.

Dat de Queen zich nu tot Christus bekeert is een wonder te noemen, met haar achtergrond. Ze wordt wel eens het hoofd van de Reptilians genoemd. Maar zie, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ze weten ook in de donkere regionen van de maatschappij dat het goede, en het licht, sterker is dan de duisternis en het kwade. Op den duur gingen we het gewoon zelfs normaal vinden en lachten erom en ermee.

Nu weet ik goed dat dat niet normaal was, die reactie.

Het gaf even het gevoel ergens bij te horen, bij al die talloze slachtoffers van MK-Ultra, de survivors, die het overleefd hadden, of die er nog tegen strijden om onder dwang allerlei rotzooi te moeten slikken vanwege de omgeving en/of de overheid. Waarom? Omdat we kritische vragen stellen! 

En kritische vragen stellen in een leugenachtige neppe en totaal corrupte samenleving mag niet!

Nieuws kijken doe ik al heel lang niet meer. Ik heb mijn televisietoestel al lang bewust verwijderd uit mijn woonkamer.

Betreffende de desastreuze gevolgen van hun medicatie vond ik deze tekst:


De beroemde CIA mind-control programma MK-Ultra altijd gebruikt psychiaters; vaak zijn deze professionals onder leiding van projecten; ze voerden het grootste gedeelte van het onderzoek. Maar laten we kijken hoe de evolutie van MK Ultra in het reguliere psychiatrie die invloed hebben op het leven miljoenen mensen elke dag.


Het had aangetoond dat niet één van de 300 zogenaamde officiële mentale stoornissen heeft een lab-test om een back-up van de diagnose. Geen definiëren van de lab-test. Geen bloed test, geen speeksel test, geen scan van de hersenen, geen genetische test. Alle 300 "stoornissen" zijn beschreven en gedefinieerd door commissies van psychiaters en hun niet wetenschappelijk decisionare gepubliceerd in de DSM, die de
Diagnostische en Statistische Handleiding van Mentale Stoornissen, uitgegeven door de American Psychiatric Association. Helaas, de behandelingen voor elk van deze willekeurige diagnoses zijn giftige drugs, geneesmiddelen die addle de hersenen; geneesmiddelen die het met minder mensen in een staat van absolute afhankelijkheid; geneesmiddelen die maken dat mensen denken dat ze gek; geneesmiddelen die
oorzaak gewelddadig gedrag; geneesmiddelen die leiden tot levensbedreigende problemen bij patiënten proberen te intrekken van hen snel op; drugs, waarvan de effecten na te bootsen de zeer beschrijvingen van psychische aandoeningen.


In andere woorden, de moderne psychiatrie, ondersteund door drugs makers, is een ideale formule voor het uitschakelen van de bevolking.
Dus het is meer dan interessant is dat de CIA heeft gewerkt, een mind control programma (MK-Ultra) te bereiken, in bepaalde opzichten dezelfde doelstellingen: drugs te transformeren individuen, en zelfs, door implicatie, in de samenleving.


Geneesmiddelenonderzoek gaat veel verder dan de gebruikelijke korte beschrijvingen van MK-Ultra.
De bedoeling is er, op de plaat. Een CIA-document was opgenomen in het transcript van de hoorzittingen van de Amerikaanse Senaat in 1977 over MK Ultra, het mindcontrole-programma van de CIA.

Het document is te vinden in Bijlage C, beginnend op pagina 166.

Het heet eenvoudigweg Concept van 5 mei 1955. (Opmerking: scroll naar beneden naar #123 - 125 in het document.)
Er staat: “Een deel van het Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma van [CIA's] TSS/Chemical

Division is gewijd aan de ontdekking van de volgende materialen en methoden”.

Wat volgde was een lijst van gehoopte medicijnen en het gebruik ervan.

Eerst een stuk achtergrond: MK Ultra eindigde niet in 1962, zoals geadverteerd.
Het werd overgedragen aan het Bureau voor Onderzoek en Ontwikkeling van het Agentschap.

 

John Marks is de auteur van het baanbrekende boek Search for the Manchurian Candidate uit 1979, dat hielp bij het ontmaskeren van MK-Ultra. Marks vertelde dat een vertegenwoordiger van de CIA hem had medegedeeld dat de voortzetting van MK Ultra, na 1962, met een grotere mate van geheimhouding werd uitgevoerd en dat hij, Marks, er nooit een stukje papier over zou zien. Hieronder leest u de lijst van de voornemens van de CIA uit 1955 met betrekking tot hun eigen drugsonderzoek. Het bereik van die intenties is verbluffend.


De CIA wilde stoffen vinden die "onlogisch denken en impulsiviteit zouden bevorderen".
Er moet serieus worden nagedacht over het idee dat psychiatrische medicijnen uiteindelijk aan die eis voldoen. De CIA wilde chemicaliën vinden die " op een omkeerbare manier de tekenen en symptomen van erkende ziekten zouden produceren ".
Dit suggereert veel mogelijkheden, waaronder het gebruik van medicijnen om ziekten te fabriceren en daardoor de verkeerde indruk te wekken van door kiemen veroorzaakte epidemieën.


De CIA wilde medicijnen vinden die "geheugenverlies zouden veroorzaken".

Ideaal om klokkenluiders, dissidenten, bepaalde politieke kandidaten en andere onderzoekers in diskrediet te brengen.
(Scopolamine is zo'n medicijn.) De CIA wilde medicijnen ontdekken die " verlamming van de benen, acute bloedarmoede, enz." zouden veroorzaken . Een manier om mensen in gezondheid achteruit te laten gaan als door ziektes.

De CIA wilde medicijnen ontwikkelen die "de persoonlijkheidsstructuur zouden veranderen" en zo iemands afhankelijkheid van een andere persoon zouden veroorzaken. Hoe zit het met afhankelijkheid in het algemeen?
Bijvoorbeeld afhankelijkheid van instituties, overheden?


De CIA wilde chemicaliën ontdekken die "de ambitie en de algemene werkefficiëntie van mannen zouden verlagen ". Klinkt als een algemene beschrijving van de deconcentratie van de samenleving.

Hier, vanaf 1955, zijn de soorten drugs waar de MK Ultra-mannen bij de CIA naar op zoek waren.
De volgende uitspraken zijn directe citaten van de CIA: “Een deel van het Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma van Total Suspended Solids/Chemical Division is gewijd aan de ontdekking van de volgende materialen en methoden:

1. Stoffen die onlogisch denken en impulsiviteit zullen bevorderen tot het punt waarop de ontvanger
zou in het openbaar in diskrediet worden gebracht.

2. Stoffen die de efficiëntie van denken en waarnemen verhogen.

3. Materialen die de bedwelmende werking van alcohol voorkomen of tegengaan.

4. Materialen die het bedwelmende effect van alcohol bevorderen.

5. Materialen die de tekenen en symptomen van erkende ziekten op een omkeerbare manier zullen produceren,
zodat ze kunnen worden gebruikt voor malingering, enz.

6. Materialen die de inductie van hypnose gemakkelijker maken of anderszins het nut ervan vergroten.

7. Stoffen die het vermogen van individuen zullen vergroten om ontbering, marteling en dwang
tijdens ondervraging en zogenaamde hersenspoeling te weerstaan .

8. Materialen en fysieke methoden die geheugenverlies veroorzaken voor gebeurtenissen voorafgaand aan en tijdens het gebruik ervan.

9. Fysieke methoden om gedurende langere tijd schokken en verwarring te veroorzaken en die heimelijk kunnen worden gebruikt.

10. Stoffen die lichamelijke invaliditeit veroorzaken, zoals verlamming van de benen, acute bloedarmoede, enz.

11. Stoffen die pure euforie veroorzaken zonder dat het daarna in de steek wordt gelaten.

12. Stoffen die de persoonlijkheidsstructuur zodanig veranderen dat de neiging van de ontvanger om afhankelijk te worden

van een andere persoon wordt vergroot.

13. Een materiaal dat een zodanige mentale verwarring zal veroorzaken dat het individu onder zijn invloed het

moeilijk zal vinden om een ​​verzinsel in stand te houden tijdens ondervraging.

14. Stoffen die de ambitie en de algemene werkefficiëntie van mannen verlagen wanneer ze in
niet-detecteerbare hoeveelheden worden toegediend .

15. Stoffen die zwakte of vervorming van het gezichtsvermogen of het gehoorvermogen bevorderen, bij voorkeur zonder
blijvende effecten.

16. Een knock-outpil die heimelijk kan worden toegediend in dranken, voedsel, sigaretten, als een aerosol, enz.,
die veilig is in gebruik, een maximum aan geheugenverlies geeft en geschikt is voor ad-hocgebruik door agenten basis.

17. Een materiaal dat heimelijk kan worden toegediend via de bovenstaande routes en dat in zeer kleine hoeveelheden

het voor een man onmogelijk maakt om welke fysieke activiteit dan ook uit te voeren.


"Aan het einde van dit CIA-document uit 1955 maakt de auteur [naamloos] deze opmerkingen: "

In de praktijk is het mogelijk geweest om externe erkende contractanten te gebruiken voor de voorbereidende fasen van dit onderzoekswerk. Het deel dat menselijke tests met effectieve dosisniveaus omvat, levert echter veiligheidsproblemen op die niet kunnen worden afgehandeld door de gewone contactors. De voorgestelde [human testing]-faciliteit [schrapping] biedt een unieke kans voor een veilige afhandeling van dergelijke klinische tests naast de vele voordelen die in het projectvoorstel worden beschreven . De bovengenoemde veiligheidsproblemen worden geëlimineerd door het feit dat de verantwoordelijkheid voor het testen volledig bij de arts en het ziekenhuis ligt.

[één regel geschrapt] zal het [CIA] TSS/CD-personeel in staat stellen om het werk zeer nauwlettend te overzien om ervoor te zorgen dat alle tests

worden uitgevoerd volgens de erkende praktijken en adequate waarborgen bevatten.”

Met andere woorden, dit moest ultrageheim blijven.

Geen externe aannemers aan de universiteiten voor de kern van de experimenten, die door de manier waarop kan worden overgedragen voor decennia. Een geheim in huis faciliteit. De loop van de jaren, meer faciliteiten zouden kunnen worden gemaakt.


Als je kijkt naar de volledige scala van psychiatrische medicijnen ontwikkeld sinds 1955, zie je dat een aantal t hem passen de CIA agenda:

Snelheid type chemische stoffen te addle de hersenen op de lange termijn, voor de behandeling van zogenaamde ADHD; Anti-psychotische drugs zoals: Haldol, Risperdal, ook bekend als "de grote kalmeringsmiddelen" te maken patiënten meer en meer afhankelijk van anderen (en de overheid) als ze zinken in diepe handicap en zich motorische schade aan de hersenen; SSRI antidepressivum, zoals Prozac, Seroxat en Zoloft, waarvan de productie van extreme en invaliderende pieken en dalen en ook push mensen over de rand in het plegen van geweld.

Deze medicijnen sleep de hele maatschappij naar beneden in de lagere en lagere niveaus van bewustzijn en actie. Als dat het doel van een zeer krachtige en clandestiene overheid-agentschap het is slagen. In de reguliere psychiatrie.


De plaatsen waar ik onder dwang ben behandeld tegen mijn wil zonder dat daar ooit een degelijk proces bij te
pas kwam en / of een schadevergoeding waren als volgt.


ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg

Pothoekstraat 109

2060 Antwerpen


Tegen mijn wil vastgebonden daar omdat ik de verpleging met de Gestapo vergelijk en ik een Jodenster op mijn arm
had getekend.

De behandelende artsen :

Dr Catthoor, K, Dr Libbrecht, I


Een derde arts die er niet meer werkt.

Vervolgens werd ik tegen mijn wil behandeld in Het Sint-Norbertushuis te Duffel

Stationsstraat 6

2570 Duffel


Tegen mijn wil gaf Dr Frans Vandendriessche mij daar Haldol, een middeleeuws product, waarna ik te kampen kreeg met Tardieve Dyskinesie.


Ik werd er ook nog ingespoten met die rotzooi door Dr Didier Schrijvers.

Na het indienen van een klacht bij de Procureur Des Konings en later via proces-verbaal bij de politie, zijn ze Dr. Vandendriessche aan de tand gaan voelen.


Later hetzelfde verhaal in Sint-Amadeusziekenhuis te Mortsel Dr Ward Verbruggen en Tine De Ridder dwongen me een injectie toe waarvan ik soms het bewustzijn verloor. Ik wou dit niet. Deze mensen denken wellicht integraal en in zijn totaliteit dat ze goed doen, maar de nazi’s dachten er ook goed aan te doen de Joden te vergassen dus dat is geen argument. Ethisch, gezien de kennis die U uit dit boek hebt gehaald, is dit niet verantwoord. Ik heb dan ook tegen beide artsen klacht neergelegd bij de Orde van Geneesheren.


Ik heb niks tegen deze artsen persoonlijk maar wel tegen hun daden.

“Hij die de kunst begrijpt om met zichzelf te leven zal zich nooit vervelen.” Uitspraak: Erasmus.

Ik kan met mezelf leven, maar kunnen diegenen die achter deze georganiseerde Satanische praktijken zitten die veel weg hebben van de inquisitie nog met zichzelf leven?

Soms wou ik dat ze stikten in hun kots, maar zo slecht ben ik niet. Ik zal ze maar vergeven, puur uit eigenbelang voor één keer, dan moet ik van hen niet meer wakker liggen.

In de Gouden Eeuw zullen psychiatrie en psychologie niet langer instrumenten zijn voor de machtselite.


ONDERWERPEN: De dualistische machtsstrijd gaat ver terug in de geschiedenis leidt tot vorming van machtselite die haar positie wil behouden elite probeert de opkomst van een echte leider te voorkomen psychologische onderdrukking een echte leider bevrijdt door middel van ideeën, geen dwang moet buiten de gebaande paden denken machtselite probeert een Christelijke leider te voorkomen, welke instellingen van de samenleving kunnen dit doen?

Onderdrukking door religie - militaire onderdrukking - hoe psychologie kan worden gebruikt voor onderdrukking

- professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben een moeilijke baan - mensen nemen epische denkwijze tot het uiterste

- open debat nodig - iedereen die de machtselite bedreigt wordt als abnormaal bestempeld

- zoeken naar een universele, tijdloze basis - psychologie kan een kracht worden om het volledige menselijke potentieel te helpen ontwikkelen

- veel mensen die hun volledige potentieel verkennen - het dualiteitbewustzijn wordt als normaal gezien - in de gouden eeuw

is het normaal om het volledige potentieel uit te drukken - de materialistische basis te overstijgen - bewustzijn is de fundamentele realiteit

- creativiteit gaat altijd verder dan normaal - creativiteit is over het algemeen een bedreiging voor de elite - geascendeerde meesters ondersteunen nooit de status quo.

Vraag: Wat zal er gebeuren met de psychiatrie en psychologie in de gouden eeuw van Saint Germain?

Antwoord van geascendeerde meester Saint Germain via Kim Michaels:

Zoals we keer op keer hebben uitgelegd, worden de menselijke samenleving en het collectieve bewustzijn sterk beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn en dat is al heel lang zo. Zo zal een scherpzinnige geschiedenisstudent de dualistische strijd kunnen zien als de fundamentele dynamiek in de samenleving, die zo ver teruggaat als de opgetekende geschiedenis (in werkelijkheid gaat die natuurlijk veel verder terug).


Bij nadere beschouwing zal ook blijken dat de dualistische strijd in de meeste samenlevingen heeft geleid tot de vorming van een kleine machtselite die de algemene bevolking heeft kunnen domineren en onderdrukken. In veel gevallen zijn er ook een of meer aspirant-machtselites geweest die hebben geprobeerd de gevestigde elite te onttronen, vaak onder het mom de mensen van onderdrukking te willen bevrijden (maar in de meeste gevallen eindigden ze er alleen maar in om de mensen nog meer te onderdrukken, zoals getuige in zowel de Franse als de bolsjewistische revoluties met hun "terreurbewind.")

In een samenleving die wordt geregeerd door een gevestigde machtselite, heeft deze elite één hoofdbekommernis, namelijk in haar "gevestigde" positie te blijven (de aanhalingstekens zijn bedoeld om aan te geven dat geen enkele positie in het materiële universum gevestigd kan blijven, omdat de tweede wet van thermodynamica begint elke positie af te breken zodra deze is vastgesteld.) De gevestigde elite weet dat de algemene bevolking zich niet zal kunnen bevrijden (wat vooral het geval was in vroegere tijden met een over het algemeen lagere bewustzijnsstaat en minder toegang tot informatie).


Dus de elite weet dat als de bevolking in opstand wil komen tegen de macht van de elite, het volk er een of meer nodig heeft sterke leiders.
Met andere woorden, een gevestigde machtselite gebruikt een perversie van de Alpha- en Omega-kwaliteiten om zichzelf aan de macht te houden. Het misbruikt de macht van de vader in termen van fysieke onderdrukking van het volk en om de vorming van een ambitieuze elite te voorkomen. Maar naast deze materiële en algemene onderdrukking is er een psychologische onderdrukking, een perversie van de samentrekkende kracht van de moeder, die tot uiting komt in de overtuiging dat het noodzakelijk of heilzaam is om de status-quo te handhaven.

Eén manier waarop dit tot uiting komt, is door te voorkomen dat er een sterke leider ontstaat die op welke manier dan ook (fysiek of door ideeën te verschaffen) de mensen in staat stelt in opstand te komen tegen de elite.


Wie zou zo'n bevrijder kunnen zijn? Welnu, zoals we hebben uitgelegd, kan geen machtselite bestaan ​​door alleen fysieke onderdrukking.
De fysieke dreiging gaat hand in hand met het onderdrukken van het denken en in de individualiteit, zodat de algemene bevolking opstand onmogelijk, vruchteloos of zelfs ongerechtvaardigd (in extreme gevallen onnodig) vindt.

Zo wordt het duidelijk dat een echte bevrijder niet iemand is die probeert de mensen te 'bevrijden' door middel van geweld, maar door middel van ideeën. Zo iemand volgt per definitie niet blindelings het collectieve bewustzijn, maar heeft een sterk genoeg individualiteit om buiten het mentale kader te denken dat door de heersende elite is gedefinieerd.

Met andere woorden, elke machtselite probeert altijd en onophoudelijk individualiteit te onderdrukken, vooral de opkomst van een persoon met enige graad van persoonlijk Christusschap. Dit is de reden waarom de heersende elite van zijn tijd Jezus zo snel vermoordde, zoals zulke elites vele andere sterke individuen en out-of-box denkers hebben gedood of op andere manieren hebben geneutraliseerd.


Mijn punt is dat er in elke samenleving met een dominante elite een systeem is voor het onderdrukken of verdrijven van sterke individuen.
De feitelijke methoden die door het systeem worden gebruikt, zullen eenvoudig afhangen van wat acceptabel lijkt volgens de dominante filosofie
van een specifieke samenleving. Toch is de essentie van het systeem altijd de definitie van een norm of standaard voor wat als acceptabel wordt beschouwd of normaal gedrag, en dan het creëren van een hiërarchie van handlangers die op verschillende manieren dienen om mensen volgens de norm te laten denken of om individuen te straffen, te onderdrukken of zelfs te doden die weigeren binnen de kaders te blijven.


Met dit in gedachten kun je een nieuwe kijk op de instellingen van de samenleving werpen en jezelf afvragen hoe ze door een gevestigde elite kunnen worden gebruikt om aan de macht te blijven door de status-quo te handhaven. En je zult dan zien dat bijna elke instelling of georganiseerde groep kan en zal worden gebruikt door een machtselite om de status quo te handhaven.


Neem bijvoorbeeld religie. In sommige samenlevingen vormden de religieuze leiders de gevestigde machtselite en exploiteerden ze meedogenloos hun religie om de status-quo te handhaven. In samenlevingen met een scheiding tussen seculiere en religieuze machten
(kerk en staat) is er een duidelijke tendens geweest voor religieuze leiders om zich aan te sluiten bij seculiere leiders en dus de status-quo handhaven door religie te gebruiken om het verlangen van de mensen om in opstand te komen tegen de gevestigde orde van de samenleving te onderdrukken.


Zoals we keer op keer uitleggen, heeft de christelijke religie sinds het christendom de officiële religie van het Romeinse rijk werd, als voornaamste doel om te voorkomen dat iemand het voorbeeld en de leringen van Jezus gebruikt om persoonlijk Christusschap te manifesteren.

Dus de religie die beweert Christus te vertegenwoordigen, heeft als haar verborgen agenda om zich rechtstreeks tegen Jezus' ware missie te verzetten, namelijk zoveel mensen met persoonlijk Christusschap op te voeden dat de machtselites van de wereld ze niet allemaal konden doden en dus de mensen zouden permanent aan de greep van een machtselite ontsnappen.


Men kan echt zeggen dat de religie van het christendom een ​​kracht van de antichrist is geweest. En hoewel dit werd versneld door

de rooms-katholieke kerk, heeft geen enkele moderne christelijke kerk zichzelf bevrijd van de gevolgen van hoe de katholieke kerk de
ware leer van Jezus vervormde, zelfs verduisterde. Een ander instituut dat vaak als handlanger van de gevestigde elite heeft gediend, is natuurlijk het leger. In veel gevallen is het leger ook een bondgenoot geworden van een opkomende machtselite of is het zelfs de opkomende elite geworden.


Maar in een paar gevallen heeft het leger inderdaad geweigerd de handlangers van een elite te zijn en heeft het een standpunt ingenomen voor het volk en de zaak van vrijheid. Ik neem aan dat je begrijpt waar ik hiermee naartoe wil? Het is noodzakelijk om voortdurend waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat iemands gekozen beroep of roeping niet wordt meegesleurd in deze dualistische strijd en de pion wordt van een machtselitegroep die zijn positie wil behouden of een positie wil verwerven. In de moderne, zogenaamd vrije en democratische wereld, is een van de beroepen die voortdurend het gevaar lopen een handlanger te worden voor het handhaven van de status-quo, inderdaad
het psychologische beroep.

Het vakgebied psychologie is bij uitstek geschikt voor een dergelijke functie omdat het momenteel gebaseerd is op een duidelijke scheiding tussen wat wordt bestempeld als normale en abnormale psychologie, zelfs met een focus op abnormale psychologie. Het moet duidelijk zijn hoe gemakkelijk het voor vertegenwoordigers van een machtselite is om deze definitie op subtiele manieren te verdraaien, zodat elk gedrag dat de status-quo in twijfel trekt, als abnormaal wordt bestempeld. En dan kan het hele systeem van de psychologische professie worden ingezet in termen van het onderdrukken of isoleren van juist die individuen die het potentieel hebben om de samenleving voorbij de status-quo van de dualistische strijd te brengen.


Dergelijke methoden zijn al gebruikt in de Sovjet-Unie, waar een groot aantal mensen naar psychiatrische instellingen werd gestuurd sommige van hen worden daar nog steeds ten onrechte vastgehouden in het huidige Rusland.


Er zijn inderdaad voorbeelden van hoe het psychologische beroep een handlanger kan worden voor een gevestigde elite, en dit is iets dat mensen in het Westen niet hebben willen erkennen en erover praten met voldoende openheid en eerlijkheid.


Het psychologische beroep zelf maakt zich dus schuldig aan precies het soort onderdrukking dat zijn eigen filosofie bestempelt als de oorzaak van de meeste psychologische kwalen. Terwijl we overgaan naar de Gouden Eeuw, is het essentieel dat er een vrij en open debat is over de rol van de psychologie, met name het potentieel voor deze processie om in de dualistische strijd te worden getrokken en te dienen om de status-quo te handhaven die de huidige macht mogelijk maakt. elite om aan de macht te blijven.


Ik zeg hiermee niet dat de overgrote meerderheid van de leden van de psychologische beroepsgroep de machtselite steunt of sympathie heeft voor het onderdrukken van de mensen. Sterker nog, ik ben me er terdege van bewust dat veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg
heel moeilijk werk doen, en dit wordt juist veroorzaakt door de overgang naar het Aquariustijdperk.


Zoals Jezus in een ander antwoord uitlegt, LINK maken we een periode door waarin mensen die vastzitten in de epische denkwijze, deze denkwijze steeds meer tot het uiterste moeten doorvoeren om deze te behouden. En dit zorgt er inderdaad voor dat veel meer mensen "het kwijtraken" en in onevenwichtig en extreem gedrag vervallen. Dit maakt het dus inderdaad noodzakelijk om meer mensen in psychiatrische inrichtingen te isoleren om hen tegen zichzelf te beschermen of om andere mensen of de samenleving te beschermen tegen hun extreme gedrag.


Het probleem hier is dat de samenleving als geheel ook wordt beïnvloed door het verhogen van het collectieve bewustzijn, wat betekent dat de elite die de westerse zogenaamde vrije samenlevingen regeert, ook gedwongen wordt om steeds extremer te worden om haar gevestigde positie te behouden . (Een aspect hiervan waren de financiële crises in 2007-2008, die werden veroorzaakt door extreme pogingen om de marktdominantie te handhaven die uiteindelijk leidden tot een ineenstorting van het systeem.) Dus, naarmate deze trend versnelt ZOALS HET ZAL, zal de heersende elite kijken voor meer effectieve manieren om te onderdrukken wat het ziet als "gevaarlijke" individuen.

En aangezien mensen in westerse landen minder snel een geheime politie accepteren (hoewel ze al ver zijn gegaan in het accepteren van schendingen van vrijheden onder het mom  van terrorismebestrijding), zal de elite op zoek gaan naar minder voor de hand liggende middelen. En hier bevindt het psychologische beroep zich op een unieke manier.

De positie die moet worden gebruikt als een middel om de zeer individuen te neutraliseren die instrumenteel zouden kunnen zijn in het naar voren brengen van de ideeën die de gevestigde elite omver kunnen werpen en de samenleving dichter bij de Gouden Eeuw kunnen brengen.


Als het psychologische beroep wil voorkomen dat het verder in deze dynamiek wordt getrokken dan het in sommige landen al is, dan moet er bewustzijn, openheid en debat zijn. En het moet zich concentreren rond het fundamentele aspect van de  huidige psychologie, namelijk de definitie van wat normaal en abnormaal gedrag is.

 

Hier is de centrale dynamiek. Zodra een machtselite zich heeft gevestigd als een dominante kracht in de samenleving, zullen haar leden proberen om positie van de elite behouden. En daarbij is het onvermijdelijk dat ze elk gedrag dat de status-quo bedreigt, als abnormaal of gevaarlijk bestempelen. 


In middeleeuwse katholieke samenlevingen werd een vrouw die kruiden gebruikte om ziekten te behandelen bestempeld als abnormaal en gevaarlijk gedrag, en ze zou waarschijnlijk als heks worden verbrand. Maar is het gebruik van natuurlijke remedies om ziekten te behandelen echt abnormaal gedrag?

In de Sovjet-Unie werd iedereen die niet beweerde in de marxistische ideologie te geloven, bestempeld als abnormaal en gevaarlijk.
Maar is het echt abnormaal om niet te geloven in de marxistische ideologie, een ideologie die grotendeels is weerlegd door historische noodzaak en die ze als haar belangrijkste steunmiddel claimde?

Wat de psychologische beroepsgroep moet erkennen, is dat het definiëren van menselijk gedrag in termen van normaal en abnormaal veel problemen met zich meebrengt. De definitie zal bijna onvermijdelijk onderworpen worden aan de machten die de huidige samenleving regeren, dit kunnen feitelijke politieke machten of ideeën en filosofieën zijn die de tand des tijds niet als geen enkel idee hebben doorstaan.

Dus de keuze voor het psychologische beroep als de samenleving onvermijdelijk naar de Gouden Eeuw beweegt, is dezelfde als die voor elke andere instelling of elk ander beroep: zal het onderworpen blijven aan de veranderende machten van de samenleving of zal het proberen een
meer universele, tijdloze basis te vinden? voor zijn eigen bestaan?

Zal het echt proberen de mensen te bevrijden of zal het zichzelf in een staat houden, waar het constant gevaar loopt door de huidige elite te worden gebruikt om de mensen te onderdrukken en de status-quo te handhaven.


Voor de psychologische professie zou het constructief zijn om te beseffen dat geen enkele heersende elite ooit zal willen dat de individuele mens zijn volledige potentieel ontwikkelt of tot uitdrukking brengt. Het zal ALTIJD alle beschikbare middelen gebruiken om te voorkomen dat mensen hun volledige potentieel tot uitdrukking brengen, zoals ik heb uitgelegd met de dominante elite die Jezus vermoordde en vervolgens met de christelijke elite die de leringen van Jezus probeerde te gebruiken om te voorkomen dat iemand anders zou doen wat Jezus deed in termen van uitdagen de elite.

Dus als het psychologische beroep werkelijk toegewijd is aan het helpen van mensen, zou het er goed aan doen zichzelf te transformeren in een beroep en instelling die als hoofddoel heeft om een ​​effectieve filosofie of methodologie na te streven om mensen te helpen ontdekken en het volledige menselijke potentieel te ontwikkelen. Zoals het nu is, heeft de psychologie een zeer enge definitie van wat normaal menselijk gedrag is, een definitie die eenvoudigweg niet toelaat het volledige menselijke potentieel tot uitdrukking te brengen.


Zoals ik al eerder zei, vertonen veel mensen op dit moment onevenwichtig en extremistisch gedrag. Maar tegelijkertijd verleggen veel mensen de grenzen van het menselijk potentieel, en hoewel dit precies is wat de samenleving naar de Gouden Eeuw kan brengen, wordt het door de huidige psychologen waarschijnlijk bestempeld als abnormaal gedrag.


Zo zijn er al voorbeelden van mensen die zijn opgenomen in psychiatrische inrichtingen, simpelweg omdat psychologen en psychiaters een veel te enge definitie van normaal en abnormaal gedrag hanteren. Sommigen zouden de ironie moeten kunnen inzien van het feit dat de psychologie nu degenen vervolgt die verder gaan dan het huidige mentale kader, precies zoals de inquisitie deed in de afgelopen eeuwen.


Het is een feit dat nadat de meeste mensen in het dualiteitbewustzijn waren gevallen, het in een lagere gemoedstoestand "normaal" menselijk gedrag werd. Het handhaven van zo'n standaard is de krachtigste manier om de status-quo te behouden en de bevolking gedomineerd te houden door een elite. De ENIGE uitweg is dat een kritieke massa mensen begint aan te tonen dat mensen een hogere potentieel.


Als psychologie een kracht voor vooruitgang wil zijn, moet ze stoppen haar als abnormaal te bestempelen om het volledige menselijke potentieel tot uitdrukking te brengen . In plaats daarvan moet het zijn focus wegnemen van abnormale (dat wil zeggen lagere) psychologie en het richten op wat inderdaad de 'normale' psychologie voor een mens kan zijn, namelijk een hogere beheersing van de vermogens van de geest.

In de Gouden Eeuw zal een dergelijke beheersing van de geest inderdaad worden gezien als de normale menselijke psychologie en het zal ook de meest voorkomende zijn. Om dit doel echt na te streven, zal het natuurlijk nodig zijn om met een openhartig debat over de huidige materialistische basis voor psychologie een filosofie te ontkrachten die door natuurkundigen is ontkracht en die aantoont dat de menselijke geest rechtstreeks kan interageren met de meest fundamentele niveau van materie.

Een filosofie die gebaseerd is op een scheiding tussen materie en geest is dus hopeloos achterhaald en kan nooit dienen om mensen te helpen het volledige menselijke potentieel te ontwikkelen, dat juist is voor de geest om heerschappij over de materiële wereld te nemen in plaats van erdoor gedomineerd te worden.


In de Gouden Eeuw zal de psychologie gebaseerd zijn op een wereldbeeld dat bewustzijn erkent als de onderliggende realiteit.
Met andere woorden, alle materiële verschijnselen zijn de uitdrukkingen van matrices in bewustzijn, en dus is de enige manier om materiële omstandigheden echt te veranderen, het bewustzijn te veranderen. De psychologie zal zich daarom richten op het helpen van mensen bij het ontwikkelen en uiten van hun volledige menselijke/spirituele potentieel, wat onder andere betekent dat er geen definitie kan zijn van wat
normaal en abnormaal gedrag is.

Zie je, om te beoordelen wat normaal en abnormaal is, moet je een norm definiëren. En ELKE norm die u definieert, zal dienen om de ontwikkeling van het volledige menselijke potentieel tegen te gaan. Waarom is dit zo?

Het is zo omdat creativiteit NIET VOORAF KAN WORDEN GEDEFINIEERD.
Er is GEEN norm voor creativiteit.


Creativiteit is datgene wat nieuw is, wat inhoudt dat het per definitie voorbij de status-quo is, voorbij de norm, voorbij de huidige standaard, voorbij het huidige mentale kader. Zo kan de vooruitgang van de mensheid worden gezien als de vraag of het collectieve bewustzijn wordt gedomineerd door een creatieve denkwijze of door een niet-creatieve denkwijze.

Elke machtselite heeft een niet-creatieve denkwijze, en daarom ziet een elite creativiteit als een bedreiging en moet ze proberen deze te onderdrukken. Als verschillende machtselites succesvol waren geweest, zou de mensheid nog steeds op het niveau van feodale samenlevingen of het Romeinse rijk hebben geleefd.
Zie je nu ook waarom?
ELK nieuw idee of uitvinding die de samenleving vooruit heeft geholpen, is ALTIJD een bedreiging geweest voor de status-quo.

Machtselites hebben altijd geprobeerd ideeën en filosofieën te definiëren die mensen ervan weerhouden hun volledige potentieel te uiten en daardoor de open deuren worden voor nieuwe ideeën die de huidige status-quo omverwerpen en zo de samenleving een stap dichter bij het potentieel voor de Gouden Eeuw brengen. Het beroep van psychologie staat dus voor de onvermijdelijke vraag of het zichzelf zal transformeren in een creatieve activiteit of dat het een activiteit zal blijven die het menselijk potentieel alleen maar kan beperken.


Er zijn echt geen andere opties, omdat je moet kiezen tussen leven of dood.

Laat me in dat verband zeggen dat er onder de studenten van geascendeerde meesters sommigen zijn die lijken te denken dat wij, de geascendeerde meesters, altijd een conservatieve politieke agenda steunen, en in de Verenigde Staten betekent dat dat we de Republikeinse partij steunen. Maar is het niet zo dat conservatieve politieke partijen de neiging hebben om de status-quo en 'traditionele waarden' te handhaven?

Dus ik vraag u om zich af te vragen of u denkt dat de huidige samenleving inderdaad voldoet aan het potentieel voor een samenleving van de gouden eeuw? Als uw antwoord "Ja" is, dan kan ik verder niets voor u doen. Als het antwoord "Nee" is, denk je dat we positieve verandering kunnen brengen door de status-quo te handhaven?


Zie je, mijn geliefde, dit kan gewoon niet. Verandering kan niet worden gebracht door degenen die de status-quo willen handhaven.
En daardoor, voor zover conservatieve politieke partijen gericht zijn op het handhaven van de status-quo, noem het "wet en orde" als je wilt,

dan steunen wij, de opgevaren meesters, dergelijke partijen niet.

We ondersteunen degenen die bereid zijn om alles in twijfel te trekken om zich open te stellen voor de ware creativiteit die alle grenzen overschrijdt en dus openstaat voor de creatieve ideeën die inderdaad de Gouden Eeuw zullen brengen.


Dus om terug te komen op wat mijn broer Jezus zei over het individuele perspectief en evenwicht, moet het duidelijk zijn dat men niet helpt

om de machtselite te "verslaan" door haar te bestrijden in een dualistische strijd. Het bestaan ​​van een machtselite (of meerdere) is een product van het dualistische bewustzijn, dat de dualistische strijd tussen tegenstellingen in stand houdt.  En de ENIGE manier om de machtselite echt te "verslaan" is dat een kritieke massa mensen boven de dualistische denkwijze uitstijgt, waardoor de macht van God de machtselite van deze planeet zal verwijderen.


En zoals ik vertrouw dat sommigen zullen begrijpen dat boven de dualistische denkwijze uitstijgen alleen kan worden gedaan door middel van balans. Men wordt niet de Christus door in dit of dat uiterste te gaan, maar door te transcenderen alle uitersten totdat men in staat is zijn spirituele overtuigingen op een evenwichtige manier uit te drukken en te demonstreren. En als dat eenmaal is bereikt, zal het psychologische beroep geen bedreiging vormen, althans niet in samenlevingen die op weg zijn om toleranter en inclusiever te worden.


Zie je niet dat, hoewel deze stap een bedreiging lijkt te zijn voor 'traditionele waarden', het inderdaad noodzakelijk is voor de samenleving om afstand te nemen van de standaard van normaal en abnormaal die het menselijk potentieel afbreekt.

Je kunt mensen niet de vrijheid geven om Christusschap uit te drukken zonder hen tegelijkertijd de vrijheid te geven om het bewustzijn van de antichrist in zijn uitersten uit te drukken . En dit is inderdaad in orde, aangezien de uitdrukking van dualistische uitersten de uitersten zichtbaarder maakt en zo mensen een betere kans geeft om een ​​alternatief te kiezen, vooral wanneer ze iemand tegenkomen die de dualistische
denkwijze is overstegen en niet-dualistische ideeën kan uiten. Dus de behoefte aan Christuswezens die mensen en de samenleving een kader kunnen geven van verwijzing voorbij de dualistische illusies.


Houd in gedachten dat het moslimgeloof niet in de cruxifictie gelooft.
Jezus werd niet gedood, maar er werd een body double meegenomen.

Ze hebben bij wijze van spreken Zijn dood in scène gezet, volgens de moslims.

En dit is erg belangrijk voor de toekomst:

Dus als het psychologische beroep echt toegewijd is aan het helpen van mensen, zou het er goed aan doen zichzelf te transformeren in een beroep en instelling die als hoofddoel heeft om een ​​effectieve filosofie of methodologie na te streven om mensen te helpen verkennen en ontwikkelen van het volledige menselijke potentieel. Zoals het nu is, heeft de psychologie een zeer enge definitie van wat normaal menselijk gedrag is, een definitie die eenvoudigweg niet de uitdrukking van het volledige menselijke potentieel toelaat.


Zoals ik al eerder zei, vertonen veel mensen op dit moment onevenwichtig en extremistisch gedrag. Maar tegelijkertijd verleggen veel mensen de grenzen van het menselijk potentieel, en hoewel dit precies is wat de samenleving naar de Gouden Eeuw kan brengen, wordt het door de huidige psychologen waarschijnlijk bestempeld als abnormaal gedrag.

Zo zijn er al voorbeelden van mensen die zijn opgenomen in psychiatrische inrichtingen, simpelweg omdat psychologen en psychiaters een veel te enge definitie van normaal en abnormaal gedrag hanteren. Sommigen zouden de ironie moeten kunnen inzien van het feit dat de psychologie nu degenen vervolgt die verder gaan dan het huidige mentale kader, precies zoals de inquisitie deed in de afgelopen eeuwen.


Dezelfde vergelijking maakt Dr Thomas Szasz in zijn Manufacture of Madness, A comparative study of the Inquisition and the Mental

Health Movement.


Achteraf bekeken hebben die idioten hun eigen engelen opgesloten, gemarteld, en vol vergif gepompt.

Je moet nogal een dwaas zijn als je mensen nog Haldol geeft, zoals Dr Frans Vandendriessche.
Een door velen gevreesde arts, maar van mij ging hij lopen.
Iedereen kloeg erover en dat mag geweten zijn.

Ik heb hem goed mijn grens aangegeven.
Meer mensen zouden zo’n figuren moeten stoppen.

Moest hij niet op Kolonel Olcott geleken hebben, ik had hem nooit vergeven.
Ik, die de naam Generaal Kazinski kreeg toebedacht in Duffel door Witze.

Wat een onzinnige wetenschap heden ten dage, de psychiatrie.
Je hebt een psychose zeggen ze dan.
Vijf minuten in een woordenboek snorren en ik heb deverklaring al gevonden:
Definition of metempsychose: to translate or transfer (as the soul) from one body to another.


De gnostici noemden het ook zielsverhuizing, of sommigen spraken zelfs van reïncarnatie naar een volgend leven in hetzelfde lichaam.
Het is helemaal geen hersenziekte maar een transformatief bewustzijnsproces dat in wezen geen pillen en opsluitingen en al die onzin behoeft.

Doctor Stan Grof had het begrepen. Het voelt in ieder geval aan als een uittreding, maar dat deed Sri Aurobindo, de grote yogi en wijze ook maar die werd daar nooit voor opgesloten.

In India had mijn leven er toch anders uitgezien, ik was er een soort Pundit Gopi Krishna geworden ofzo (zie ook mijn eerdere boek over kundalini). Op het gebied van de geesteswetenschappen is dit land achterlijk. Amper ontwikkeld. Prehistorisch. Middeleeuws.

Maar ik kan daar dan alleen maar mededogen voor hebben.

 

Forgive them father, for they know not what they do.

 

Na mijn dood blijf ik nog even hangen, om de rekening te vereffen en met dat zootje ongeregeld.

Daarna verdwijn ik in het onzichtbare om van daaruit te helpen waar ik kan, bij zij die het verdienen, dus niet de inquisitie.

Sedert 2008 is de macht van de machtselite beginnen tanen en is de transformatie begonnen.
Het begon met het instorten van de bankenwereld. En dit zal doorgaan tot 2025.
Rond 2032 verwacht Diana Cooper het begin van de Gouden Eeuw.

Ik ben altijd een werker geweest, vrijwillig, achter de schermen naar die Golden Age toe, en ben voortdurend tegengewerkt, door mijn omgeving en door de maatschappij. Indien ik me zou laten vergoeden voor de mij toegebrachte schade was ik al miljonair, maar ze mogen hun geld houden. Dat ze mij loslaten, en met rust laten, en stoppen met hun vergif. Jarenlang verdwenen er voorwerpen bij me thuis, zoals kruiden voor de lever enzovoorts.


Wie of wat daarachter zat weet ik nog steeds niet, maar het lijkt op een vorm van gast lightning.
Je wordt dan zo gemanipuleerd dat je aan je verstand zou gaan twijfelen, terwijl Michael Houston me eens op het hart drukte: ‘There is nothing wrong with your head’.

Ik heb me eens goed kwaad mogen maken in deze tekst en dat was nodig.
De psychiatrie en psychologie zoals ze nu werkt moet en zal de komende jaren verdwijnen, en gelukkig maar. Mensen tegen hun wil opsluiten en drogeren valt onder marteling, en dat kan echt niet meer.


Ik begin met een nieuwe lei met de psychologen en psychiaters, maar mijn engelengeduld raakt op.
Ik heb genoeg gehad en zie er zovelen in mijn situatie die zelfs geen stem hebben.
Die zich niet kunnen verweren. Ik wil het voorbeeld geven door hier zelf tegenin te gaan.
Het is niet de bedoeling dat we ons in dit geval laten doen.

Maar laten we in de Eenheid verbonden blijven met God, dan gebeurt de rest vanzelf wel.
En laat je vooral nooit uit je tent lokken of kwaad maken. Dat zou in het kamp van de tegenpartij spelen.
Tot zover ondergaan we dit allemaal, wetende dat het op een dag stopt.

En moest het mij nog eens overkomen wordt het procederen. Ik laat mij niet doen.

Maar nu bied ik mijn andere wang aan en vergeef ze allen, ze wisten niet beter, ze hadden een laag bewustzijn. Door hen te vergeven hebben ze geen macht meer over mij.

Amen Sterkte,

Kristof Gabriel Carina van Hooymissen.


Hoewel de uitgebreide ceremoniële magie van de oudheid niet per se slecht was, ontstonden er uit haar perversie verschillende valse scholen van tovenarij of zwarte magie. Egypte, een groot leercentrum en de geboorteplaats van vele kunsten en wetenschappen, vormde een ideale omgeving voor transcendentale experimenten. Hier bleven de zwarte magiërs hun bovenmenselijke krachten uitoefenen totdat ze de moraal van de primitieve mysteries volledig hadden ondermijnd en gecorrumpeerd.


Door een priesterkaste te stichten eigenden zij zich de positie toe die voorheen door de ingewijden werd ingenomen, en namen de teugels van geestelijk bestuur in handen. Dus zwarte magie dicteerde de staatsgodsdienst en verlamde de intellectuele en spirituele activiteiten van het individu door te eisen dat hij volledig en zonder aarzelen instemt met het dogma dat door het priesterschap is geformuleerd. De farao werd een marionet in de handen van een Scarlet Council, een commissie van aardsstovenaars die door het priesterschap aan de macht waren verheven.

Deze tovenaars begonnen toen met de systematische vernietiging van alle sleutels tot de oude wijsheid, zodat niemand toegang zou hebben tot de kennis die nodig is om adeptschap te bereiken zonder eerst een van hun orde te worden.


Ze verminkten de rituelen van de mysteriën terwijl ze beweerden ze te dienen, zodat de neofiet , hoewel hij de graden doorliep, niet de kennis kon verkrijgen waarop hij recht had. Afgoderij werd geïntroduceerd door de aanbidding van beelden aan te moedigen die in het begin de Wijzen
uitsluitend hadden opgericht als symbolen voor studie en meditatie.


Er werden valse interpretaties gegeven aan de emblemen en figuren van de mysteriën, en uitgebreide theologieën werden gemaakt om de geesten van de toegewijde te verwarren. De massa's beroofd van hun geboorterecht van begrip en kruipend in onwetendheid, werden uiteindelijk de slaven van spirituele bedriegers.


Bijgeloof heerste over het algemeen en de zwarte magiërs domineerden de nationale aangelegenheden volledig, met als resultaat
dat de mensheid nog steeds lijdt aan verzinsels van de oude occulte priesterkunsten.

Dit bracht de menselijke religies.
Ze zijn een vertekening van de werkelijkheid, inversion en draaien van de oude kennis te maken gevangenissen voor de geest en de emoties.


David verwijst naar Sabattean Frankism, verwijzend naar Jacob Frank en Sabattean Levi als de echte Synagoge van satan, omdat het zwart-occultisme / zwarte magie.


David Icke en Manly Palmer Hall Van het nieuwste boek : Alles wat je moet weten maar nog nooit is verteld door David Icke. Goedwillende Christenen, Moslims en Joden worden aangevallen door dezelfde kracht : Sabattean Frankism. Het nam de Romeinse Kerk en de Vrijmetselarij met dezelfde Archontic Krachten die nam Egypte, Soemerië en Babel in de manier waarop Manly P. Hall, beschrijft. de controles Israël, De Verenigde Staten, Het Vaticaan en Saoedi-Arabië.


Zij zijn de echte kracht achter Israël en dezelfde kracht die verantwoordelijk was voor de corruptie en de val van de voormalige Rijken, terug te gaan naar zelfs Atlantis. Ik denk dat we allemaal weten Atlantis eindigde met de overstroming. Het hoeft niet zo te zijn, deze keer maken we een Gouden eeuw voor ons allemaal.


Nawoord:

Het is belangrijk om de angst en de chaos en de martelingen van oorlog en verderf niet te voeden.

Mensen in zo’n staat van bewustzijn zijn verward en zeer laag bij de grond, in wezen.
We kunnen ze vergeven, en ze helpen een hogere staat van bewustzijn te bereiken.
Dit geldt ook voor de dokters en de lieden van de samenleving die de mindcontrol hebben bewerkstelligd.


Ze begrijpen wellicht niet dat dat niet de weg is. “Forgiveness is divine”, zei mijn vriend Michael Keuppens ooit.
Help zoveel mogelijk mensen met informatie. Dit boek kan een leidraad zijn om te zien hoe het niet moet.

“Only love can drive out hate”, zei Martin Luther King ooit.

In de eenheid blijven in samenwerking met de energie van onze schepper zal veel goeds brengen.


En niet kiezen voor de angst.
We zijn al bezig.
Het ga jullie allen goed.
Op naar betere tijden voor de gehele mensheid die stilletjes aan soeverein wordt.


2018, door: Kristof Gabriel Carina van Hooymissen, te: Antwerpen.

Deze uitgave mag vrij verspreid worden indien U denkt daar

iemand mee te kunnen helpen. Ik doe dit niet voor het geld.

D/Kristof Van Hooymissen, uitgever

ISBN 9789402183221